Studentská grantová soutěž

Soutěž má výzkumný charakter a je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia.

Konzultace žádostí jsou možné předem elektronicky s K. Mikešovou, kamila.mikesova@hamu.cz.

Formuláře    
Studentská grantová soutěž 2022 - Přihláška zfo web
Studentská grantová soutěž 2021 - Úprava rozpočtu zfo web
Studentská grantová soutěž 2020 - Závěrečná zpráva zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
 pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

Definici druhů výsledků uplatnitelných v RIV najdete ZDE.

SGS 2022
SGS 2021
SGS 2020
SGS 2019
SGS 2018
SGS 2017

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2022


Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 22. 11. 2021 do 13 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).
Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz 

Konzultace po obsahové stránce jsou možné s proděkanem pro vědecko-výzkumnou činnost doc. MgA. Irvinem Venyšem, Ph.D. (irvin.venys@hamu.cz), konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s Ing. K. Mikešovou (kamila.mikesova@hamu.cz), nejlépe po předchozí domluvě.

2. kolo Studentské grantové soutěže HAMU bude vyhlášeno jen za předpokladu, že se v 1. kole nepodaří rozdělit všechny přidělené prostředky.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže.
 

Vyhlášení 3. kola SGS HAMU pro rok 2021

Termín odevzdání přihlášek: 20. 5. 2021

 • 15. 4. 2021 vyhlášení 3. kola soutěže
 • 20. 5. 2021 uzávěrka pro podávání přihlášek 
 • do 15. 1. 2022 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

 

Vyhlášení 2. kola SGS HAMU pro rok 2021

Termín odevzdání přihlášek: 25. 3. 2021 do 12 hodin - PRODLOUŽENO do 6.4.2021

Soutěž SGS je výzkumného charakteru, určená pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí VÝNOS REKTORA Č.9_2016.pdf, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2021 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2019 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

7. Harmonogram 2. kola SGS 2021:

 • 17. 2. 2021 vyhlášení 2. kola soutěže
 • 25. 3. 2021 ve 12 h uzávěrka pro podávání přihlášek - PRODLOUŽENO do 6.4.2021
 • do 15. 1. 2022 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

 

PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ  jak V ELEKTRONICKÉ FORMĚ mailem na adresu kamila.mikesova@hamu.cz, tak VYTIŠTĚNÉ S PODPISY projektové manažerce Ing. K. Mikešové (L 1026). 

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2021

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 18. 11. 2020 do 13 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě.

2. kolo Studentské grantové soutěže HAMU bude vyhlášeno jen za předpokladu, že se v 1. kole nepodaří rozdělit všechny přidělené prostředky.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 20. 2. 2020 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 14. 11. 2019 do 13 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě.

2. kolo Studentské grantové soutěže HAMU bude vyhlášeno jen za předpokladu, že se v 1. kole nepodaří rozdělit všechny přidělené prostředky.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

 

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2019 - 2.kolo

Soutěž výzkumného charakteru určená pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 12. 2. 2019 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz, L1026).

Vyhlášení 2. kola Studentské grantové soutěže pro rok 2019 včetně harmonogramu najdete ZDE.

 

FORMULÁŘE KE STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽI:

Pro nové žadatele 2019:


VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2018


1. Pravidla Studentské grantové soutěže AMU se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, a pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2018 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 220.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2018 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

7. Harmonogram soutěže:

• 3.10. 2017- vyhlášení soutěže;

• 3.11.2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách;

• v týdnu 4.-8.12.2017 - zasedání fakultních grantových komisí

• 22.12.2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí ( o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31.12.2017 a přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2018, tedy pravděpodobně na začátku února 2018)

• Do 23.2.2018 - 2. zasedání fakultních grantových komisí: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši podpory na SVV pro AMU v roce 2018;

• do konce února 2018 - zveřejnění finálních výsledků

• do 11. 1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu


FORMULÁŘE KE STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽI*:

Pro nové žadatele:

Pro stávající řešitele:


Pro projekty s plánovanými publikačními výstupy:

Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro závěrečnou zprávu, případně pro formulář úpravy rozpočtu: tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších formulářů, nemusíte ji však využít a další formuláře můžete vyplnit ručně.

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2017


1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2017 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 220.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2017 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

 

7. Harmonogram soutěže:

 • 29. 9.  - vyhlášení soutěže;
 • 10. 11. 2016 v 15 h  - uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách;
 • V týdnu 5. - 9. 12. 2016  - zasedání fakultních grantových komisí;
 • 16. 12. 2016  - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2016 a přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2017, tedy pravděpodobně na začátku února 2017)
 • Do 9. 1. 2018  - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

 

Vyhlášení SGS

Zápisy FGK


.