Studentská grantová soutěž

INFO

Bylo vyhlášeno 2. kolo Studentské grantové soutěže 2023.
Přihlášky se odevzdávají do 16. 2. 2023 do 12 hodin.


 

Formuláře    
Studentská grantová soutěž 2023 - Přihláška zfo web
Studentská grantová soutěž 2022 - Závěrečná zpráva zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
 pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

Definici druhů výsledků uplatnitelných v RIV najdete ZDE.

SGS 2023
SGS 2022
SGS 2021
SGS 2020
SGS 2019
SGS 2018
SGS 2017

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2023

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

 1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.
 2. Pro rok 2023 je soutěž vyhlášena pro jednoleté a dvouleté projekty řešené na fakultách s dobou realizace v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, resp. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024. Celoškolní projekty se nevyhlašují.
 3. Na podporu jednoho projektu, jehož výstupem může být vedle výstupů uplatnitelných do RIV také (nikoliv však výlučně) magisterská či disertační práce, lze žádat maximálně 250.000 Kč na každý rok řešení projektu.
 4. Harmonogram 2. kola SGS 2023:
  * 21. prosince 2022 – vyhlášení 2. kola
  16. února 2023 ve 12h – uzávěrka pro podávání přihlášek
  * do 15. 1. 2024 -  odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu
 5. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu jednoletého projektu požadovat pouze v případě, že žadatel/ka doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Pokud jsou u dvouletého projektu požadovány ediční náklady, je třeba harmonogram naplánovat tak, aby rukopis, pokud při podání projektu již neexistuje, vznikl v prvním roce řešení projektu. Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.
 6. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

Přihlášky se podávají do 16. února 2023 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Daniele Machové (1026).
Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: daniela.machova@hamu.cz 

Konzultace po obsahové stránce jsou možné s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Mgr. Et MgA. Et MgA. Sylvou Stejskalovou, Ph.D. (sylva.stejskalova@hamu.cz); konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s D. Machovou (daniela.machova@hamu.cz) po předchozí domluvě.
 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2022


Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

 1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.
 2. Pro rok 2022 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
 3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250 000 Kč.
 4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.
 5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022 (dedikace).
 6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz) a Radce Proškové, PR manažerce HAMU (radka.proskova@hamu.cz).

Harmonogram 2. kola SGS 2022:

 • 18. 1. 2022 -  vyhlášení 2. kola soutěže
 • 18. 2. 2022 ve 12 h  - uzávěrka pro podávání přihlášek
 • do 15. 1. 2023 -  odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

Přihlášky se podávají do 18. února 2022 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové pracovnici HAMU Daniele Machové (1026).
Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: daniela.machova@hamu.cz 

Konzultace po obsahové stránce jsou možné s proděkany pro vědecko-výzkumnou činnost doc. MgA. Irvinem Venyšem, Ph.D. (irvin.venys@hamu.cz) a doc. Mgr. Et MgA. Et MgA. Sylvou Stejskalovou, Ph.D. (sylva.stejskalova@hamu.cz); konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s D. Machovou (daniela.machova@hamu.cz) po předchozí domluvě.
 

Vyhlášení 3. kola SGS HAMU pro rok 2021

Termín odevzdání přihlášek: 20. 5. 2021

 • 15. 4. 2021 vyhlášení 3. kola soutěže
 • 20. 5. 2021 uzávěrka pro podávání přihlášek 
 • do 15. 1. 2022 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

 

Vyhlášení 2. kola SGS HAMU pro rok 2021

Termín odevzdání přihlášek: 25. 3. 2021 do 12 hodin - PRODLOUŽENO do 6.4.2021

Soutěž SGS je výzkumného charakteru, určená pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí VÝNOS REKTORA Č.9_2016.pdf, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2021 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2019 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

7. Harmonogram 2. kola SGS 2021:

 • 17. 2. 2021 vyhlášení 2. kola soutěže
 • 25. 3. 2021 ve 12 h uzávěrka pro podávání přihlášek - PRODLOUŽENO do 6.4.2021
 • do 15. 1. 2022 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

 

PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ  jak V ELEKTRONICKÉ FORMĚ mailem na adresu kamila.mikesova@hamu.cz, tak VYTIŠTĚNÉ S PODPISY projektové manažerce Ing. K. Mikešové (L 1026). 

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2021

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 18. 11. 2020 do 13 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě.

2. kolo Studentské grantové soutěže HAMU bude vyhlášeno jen za předpokladu, že se v 1. kole nepodaří rozdělit všechny přidělené prostředky.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 20. 2. 2020 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE HAMU PRO ROK 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 14. 11. 2019 do 13 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (1026).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: kamila.mikesova@hamu.cz

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě.

2. kolo Studentské grantové soutěže HAMU bude vyhlášeno jen za předpokladu, že se v 1. kole nepodaří rozdělit všechny přidělené prostředky.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

 

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2019 - 2.kolo

Soutěž výzkumného charakteru určená pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 12. 2. 2019 do 12 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce HAMU Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz, L1026).

Vyhlášení 2. kola Studentské grantové soutěže pro rok 2019 včetně harmonogramu najdete ZDE.

 

FORMULÁŘE KE STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽI:

Pro nové žadatele 2019:


VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2018


1. Pravidla Studentské grantové soutěže AMU se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, a pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2018 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 220.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2018 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

7. Harmonogram soutěže:

• 3.10. 2017- vyhlášení soutěže;

• 3.11.2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách;

• v týdnu 4.-8.12.2017 - zasedání fakultních grantových komisí

• 22.12.2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí ( o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31.12.2017 a přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2018, tedy pravděpodobně na začátku února 2018)

• Do 23.2.2018 - 2. zasedání fakultních grantových komisí: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši podpory na SVV pro AMU v roce 2018;

• do konce února 2018 - zveřejnění finálních výsledků

• do 11. 1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu


FORMULÁŘE KE STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽI*:

Pro nové žadatele:

Pro stávající řešitele:


Pro projekty s plánovanými publikačními výstupy:

Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro závěrečnou zprávu, případně pro formulář úpravy rozpočtu: tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších formulářů, nemusíte ji však využít a další formuláře můžete vyplnit ručně.

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2017


1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2017 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 220.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2017 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

 

7. Harmonogram soutěže:

 • 29. 9.  - vyhlášení soutěže;
 • 10. 11. 2016 v 15 h  - uzávěrka pro podávání přihlášek na jednotlivých fakultách;
 • V týdnu 5. - 9. 12. 2016  - zasedání fakultních grantových komisí;
 • 16. 12. 2016  - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o podpoře grantových žádostí (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2016 a přidělení podpory na SVV pro AMU na rok 2017, tedy pravděpodobně na začátku února 2017)
 • Do 9. 1. 2018  - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

 

Vyhlášení SGS

Zápisy FGK

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 9. 3. 2023
Aktualizováno 15. března 2023

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 14. 12. 2022
Aktualizováno 3. ledna 2023

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 1. 3. 2022
Aktualizováno 7. března 2022

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 6. 12. 2021 + přílohy
Aktualizováno 19. ledna 2022

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 27. 5. 2021
Aktualizováno 18. června 2021

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 12. 4. 2021 + přílohy
Aktualizováno 16. dubna 2021

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 16. 2. 2021 + přílohy
Aktualizováno 17. února 2021

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 15. 1.2021
Aktualizováno 26. ledna 2021

PDF

Zápis z hlasování Fakultní grantové komise HAMU ze dne 27. 3. 2020
Aktualizováno 31. března 2020

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 11.12.2019
Aktualizováno 13. ledna 2020

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 27.2.2019
Aktualizováno 4. března 2019

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU dne 11.12.2018
Aktualizováno 21. prosince 2018

PDF

Zápis z hlasování per rollam Fakultní grantové komise HAMU ze dne 20. 2. 2018
Aktualizováno 22. února 2018

PDF

Jmenování nové Fakultní grantové komise od 1.2.2018
Aktualizováno 22. února 2018

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 5. 12. 2017
Aktualizováno 12. prosince 2017

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 16. 2. 2017
Aktualizováno 6. prosince 2017

PDF

Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise 8. 12. 2016 - Výsledky SGS 2017 a doporučení pro GK AMU pro Projektovou soutěž 2017
Aktualizováno 6. prosince 2017

PDF.