PODPORA ÚČASTI NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH


Oddělení pro vědu a výzkum může podpořit účast na vědeckých konferencích u nás i v zahraničí.
Žádosti se podávají proděkance pro vědu, výzkum a inovace HAMU doc. Sylvě Stejskalové a v kopii projektové manažerce Ing. Kamile Mikešové.

Žádosti akademických pracovníků o podporu účasti na vědeckých konferencích v zahraničí se podávají standardně na zahraničním oddělení HAMU.

O podporu lze žádat průběžně mezi 1. lednem a 15. listopadem daného kalendářního roku. Částka k rozdělení pro kalendářní rok je omezená.
O udělení či neudělení podpory a její výši rozhoduje proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost HAMU. Příspěvek není nárokový, čerpá se z aktuálně dostupných finančních prostředků určených na vědu a výzkum v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje AMU.

V případě zájmu vyplněnou žádost pošlete na sylva.stejskalova@hamu.cz a kamila.mikesova@hamu.cz

O případné podpoře žádosti budete informováni do 14 dnů.

Formuláře