Vnitřní grantová soutěž - VGS - do roku 2020


V souladu s vyhlášením IP pro VVŠ pro rok 2020 vyhlásil rektor AMU Výnos 14_2019_Pravidla Vnitřní soutěže AMU pro rok 2020_Dodatek č. 1 k Výnosu rektora č. 11_2018.pdf vnitřní soutěž v těchto okruzích:

Okruh 1: Mezifakultní studentské projekty
Okruh 2: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků
Okruh 3: Tvůrčí práce studentů 
Strategické priority: Strategický rozvoj fakulty (studentské a pedagogické projekty)

Formuláře  
VGS - Okruh 2, 3, SP 2020 - ŽÁDOST  zfo
VGS - Okruh 2, 3, SP 2020 - ÚPRAVA ROZPOČTU  zfo
VGS - Okruh 2, 3, SP 2020 - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  zfo

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
 pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
 

VGS 2020
VGS 2019
VGS 2018
VGS 2017

OKRUH č. 1 - Mezifakultní tvůrčí/umělecké studentské projekty

Rektor AMU v rámci IP/Vnitřní soutěže AMU vyhlašuje pro rok 2020 nový okruh Mezifakultní tvůrčí/umělecké studentské projekty (označení Okruh 1, pozn. stávající Okruhy 1 a 2 IP 2019 se pro rok 2020 mění na Okruhy 2 a 3).

PODMÍNKY OKRUHU Č.1:

Cílem je podpořit mezifakultní tvůrčí a studentskou spolupráci. Projektové žádosti bude hodnotit kolegium rektora v únoru 2020.

Žádosti podává student – řešitel z fakulty, která má na projektu rozhodující tvůrčí/umělecký podíl, a to pouze v listinné podobě, na předepsaném formuláři do 17. 1. 2020 projektovému oddělení rektorátu (k rukám MgA, Mgr. Davida Pizingera, tel.: 234 244 509).

Povinná struktura projektové žádosti viz Výnos rektora č. 14/2019 / PDF. 

Okruh č.2 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

 

V souladu s výnosem rektora č. 14/2019 o Pravidlech vniřní soutěže AMU vyhlašuje děkan HAMU pro rok 2020 2. okruh - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

Cílem vnitřní soutěže  je podpora iniciativy akademických pracovníků. Předkládané projekty by měly odkazovat na strategické priority fakulty respektive katedry, zejména klást důraz na zajišťování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových popřípadě aktualizací stávajících předmětů/kurzů.

Řešitel: pedagogický pracovník HAMU

Forma: v elektronické a listinné podobě viz přiložený formulář

Termín pro odevzdání elektronické žádosti: 10. 2. 2020

Termín pro odevzdání žádosti v listinné podobě s podpisy: 17. 2. 2020

Místo pro podání žádosti: v písemné i elektronické podobě  MgA. Mgr. Daniele Machové (granty@hamu.cz) oddělení pro vědu a výzkum, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026.

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s D. Machovou, nejlépe po předchozí domluvě.

Povinná struktura projektové žádosti viz Výnos rektora č. 14/2019 / PDF.

Vyhlášení VGS okruh 2 a 3 - 2020 / PDF .

Žádosti se podávají na přiloženém formuláři.

 


Okruh č. 3 - Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

V souladu s výnosem rektora č. 14/2019 o Pravidlech vniřní soutěže AMU vyhlašuje děkan HAMU pro rok 2020 3. okruh - Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Cílem vnitřní soutěže  je podpora iniciativy studentů, zvýšení úrovně studentských uměleckých prací a jejich prezentace.

Řešitel: student HAMU (nikoliv ve stavu přerušení studia)

Forma: v elektronické a listinné podobě viz přiložený formulář

Termín pro odevzdání elektronické žádosti: 10. 2. 2020

Termín pro odevzdání žádosti v listinné podobě s podpisy: 17. 2. 2020

Místo pro podání žádosti: v písemné i elektronické podobě  Ing. Andree Zíkové (granty@hamu.cz) oddělení pro vědu a výzkum, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026.

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s A. Zíkovou, nejlépe po předchozí domluvě.

Povinná struktura projektové žádosti viz Výnos rektora č. 14/2019 / PDF.

Vyhlášení VGS okruh 2 a 3 - 2020 / PDF .

Žádosti se podávají na přiloženém formuláři.


Strategické priority

Děkan HAMU v roce 2020 podpoří tyto okruhy priorit v souladu s Plánem realizace strategického záměru na rok 2020

Cílem soutěže je strategický rozvoj fakulty

Řešitel: akademický pracovní nebo student HAMU (nikoliv ve stavu přerušení studia)

Forma: v elektronické a listinné podobě viz přiložený formulář

Termín pro odevzdání elektronické žádosti: 10. 2. 2020

Termín pro odevzdání žádosti v listinné podobě s podpisy: 17. 2. 2020

Místo pro podání žádosti: v písemné i elektronické podobě  Ing. Kamile Mikešové (granty@hamu.cz) oddělení pro vědu a výzkum, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026.

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné s K. Mikešovou, nejlépe po předchozí domluvě.

Vyhlášení VGS Strategické priority 2020 / PDF

Žádosti se podávají na přiloženém formuláři.

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2019

Cílem vnitřní soutěže  je podpora iniciativy akademických pracovníků a studentů, zvýšení úrovně studentských uměleckých prací a jejich prezentace.

Harmonogram soutěže:

4. 1. 2019 vyhlášení soutěže

4. 2. 2019 do 12 hod. odevzdání elektronické verze projektové žádosti

15. 2. 2019 odevzdání tištěné verze s požadovanými podpisy

20. 2. 2019 zveřejnění výsledků soutěže a hodnocení projektů řešených v roce 2018

30. 11. 2019 ukončení čerpání přidělených prostředků

do 1 měsíce od ukončení projektu – odevzdání ZZ včetně příloh

 

Projekty a závěrečné zprávy jsou podávány v písemné i elektronické podobě  MgA. Mgr. Daniele Machové (granty@hamu.cz) oddělení pro vědu a výzkum, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026.

Formulář - závěrečná zpráva VGS 2019


Vyhlášení


Vnitřní grantová soutěž pro rok 2018 - výsledky

Podané žádosti byly projednány výběrovou komisí. Komise rozhodla o přidělení prostředků jednotlivým žádostem, celkový přehled je uveden v příloze č. 1 IP vnitřní grantová soutěž HAMU 2018. Vzhledem k dvojnásobnému převisu požadované finanční podpory, byly požadované částky ve většině případů sníženy.  Podrobnosti žadatelům upřesní příslušná pracovnice oddělení V+V..

Veškeré přidělené prostředky byly rozděleny. Výběrová komise rozhodla, že v roce 2018 nebude vypsáno 2. kolo soutěže.

Výsledky soutěže jsou uvedeny v dokumentu Výsledky VGS HAMU 2018 .


Formulář pro závěrečnou zprávu Vnitřní VGS IP HAMU 2018

Závěrečné zprávy projektů se podávají do jednoho měsíce po ukončení projektu, ale nejpozději však 15. 12. 2018. U projektů, které budou probíhat ještě v prosinci 2018, bude možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2019.

Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat elektronickou a také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formulář pro závěrečnou zprávu ve formátu ZFO zde: zz_vgs_ip_hamu_20180507.zfo

Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.)

Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť.

Rozdělení VGS:

  • Strategické priority - Ing. Kamila Mikešová č. dveří 1026 (kamila.mikesova@hamu.cz)
  • Okruh I. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků - Ing. Kamila Mikešová č. dveří 1026 (kamila.mikesova@hamu.cz)
  • Okruh II. Tvůrčí práce studentů - Ing. Andrea Zíková č. dveří 1026 (andrea.zikova@hamu.cz)

Formulář pro závěrečnou zprávu VGS 2018


Formulář pro závěrečnou zprávu Vnitřní VGS IP HAMU 2017

Závěrečné zprávy projektů se podávají do jednoho měsíce po ukončení projektu, ale nejpozději však 15. 12. 2017. U projektů, které budou probíhat ještě v prosinci 2017, bude možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2018.

Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat elektronickou a také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formulář pro závěrečnou zprávu ve formátu ZFO zde: 
ZFO - https://pc.amu.cz/zfo/formulare/grantova-soutez/zz_vgs_ip_hamu_20170504.zfo

Formulář pro závěrečnou zprávu pro vyplnění online:
WEB - https://fas.amu.cz/webfiller/formservice/filler.open?name=zz_vgs_ip_hamu.zfo

Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.)

Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť.

Zápisy Komise vnitřní soutěže.