Nadace HAMU

Nadace Hudební fakulty AMU byla zřízena Hudební fakultou AMU v Praze za účelem nabývání finančních prostředků, které by umožnily další materiální, profesní a duchovní rozvoj fakulty, podpořily snahu jejích studentů o vzdělávání doma i v zahraničí a přispěly k realizaci aktivit s těmito cíli souvisejícími.

Nadace HAMU pečuje o materiální, profesní a duchovní rozvoj fakulty. Pomáhá nejen výjimečně nadaným studentům HAMU v jejich vzdělávání a rozvoji jejich uměleckých zkušeností a dovedností, které umožní zajistit jejich vysoké profesní renomé, ale také studentům s omezenými příležitostmi v realizaci jejich cílů a snů.  
  

PODPOŘILI NÁS

Braams Family 
Commerzbank AG 
Kellner Foundation 
Libor Winkler 
Nadace Karla Janečka 
Profi Credit Czech a.s. 
  
A další/ and more 
  
  
  
PODPOŘENÍ

Jsme hrdí, že i díky naší podpoře mohli studenti s výjimečným talentem dosáhnout významných úspěchů a mezinárodního renomé a stali se tak uznávanými umělci. 
Ladislav Bilan 
Jan Mráček 
Tomáš Kačo 
Martin Klusák 
Marek Kozák 
Kristýna Kůstková 
Anna Paulová 
Natálie Schwamová 
Indi Stivín 
Matouš Zukal 
  
A další
  
KAM MŮŽE SMĚŘOVAT VAŠE PODPORA? 
  
Zakoupení nástroje 
Podpora konkrétního studenta 
Podpora studia v zahraničí 
Finanční spolupráce při realizaci konkrétního koncertu či představení 
Podpora sociálně znevýhodněných studentů 
 
Nebo máte vlastní nápad? Ceníme si Vaší vlastní iniciativy podpory!  


CO MŮŽEME NABÍDNOUT MY 

Partnerství 
Reprezentativní prostory pro firemní akce 
Vstupenky na naše koncerty a představení 
Možnost být v úzkém kontaktu s podpořenými a sledovat tak jejich umělecký vývoj  
  

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!
 

Nadace HAMU
Malostranské nám. 13
Praha 1, 118 00 

email: nadace@hamu.cz

Výkonný manažer: Sylva Stejskalová
Tajemník: Anna Poppová

doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

Výkonná manažerka nadace Telefon: 234 244 169 Detail osoby
Foto

Mgr. Anna POPPOVÁ

Tajemník nadace Telefon: 234 244 136 Detail osoby
Foto

Složení správní rady Nadace HAMU ve funkčním období od 19. 3. 2022 do 19. 3. 2027

Výroční zprávy