Nadace HAMU

Nadace Hudební fakulty AMU byla zřízena Hudební fakultou AMU v Praze za účelem nabývání finančních prostředků, které by umožnily další materiální, profesní a duchovní rozvoj fakulty, podpořily snahu jejích studentů o vzdělávání doma i v zahraničí a přispěly k realizaci aktivit s těmito cíli souvisejícími.

Nadace HAMU
Malostranské nám. 13
Praha 1, 118 00 

email: nadace@hamu.cz

Výkonný manažer: Sylva Stejskalová
Tajemník: Anna Poppová

doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

Výkonná manažerka nadace Telefon: 234 244 169 Detail osoby
Foto

Mgr. Anna POPPOVÁ

Tajemník nadace Telefon: 234 244 136 Detail osoby
Foto

Složení správní rady Nadace HAMU ve funkčním období od 19. 3. 2017 do 19. 3. 2022

Výroční zprávy