Nadace HAMU

Nadace Hudební fakulty AMU byla zřízena Hudební fakultou AMU v Praze za účelem nabývání finančních prostředků, které by umožnily další materiální, profesní a duchovní rozvoj fakulty, podpořily snahu jejích studentů o vzdělávání doma i v zahraničí a přispěly k realizaci aktivit s těmito cíli souvisejícími.

Nadace HAMU
Malostranské nám. 13
Praha 1, 118 00 

email: nadace@hamu.cz

Výkonný manažer: Vlastimil Mareš
Tajemník: Anna Poppová


prof. Vlastimil Mareš

Výkonný manažer nadace

E-mail: vlastimil.mares@hamu.cz
Telefon: 234 244 135
Detail osoby
FOTO prof. Vlastimil MAREŠ

Mgr. Anna Poppová

Tajemník nadace

E-mail: anna.poppova@hamu.cz
Telefon: 234 244 136
Detail osoby
FOTO Mgr. Anna POPPOVÁ

 

 

Složení správní rady Nadace HAMU ve funkčním období od 19. 3. 2017 do 19. 3. 2022

Výroční zprávy


.