Publikace a vědecké výstupy

Novinky z nakladatelství NAMU
Publikace a vědecké výstupy

Zvukoprostor – prostorozvuk

Tomáš Dvořák, Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan

Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení

Zdeněk Otčenášek a kol.

Music for and with Bassoon between 1700 and 1900

František Červenka, Jiří Seidl (eds.)

Josef Suk – pokus o portrét

Jiří Hlaváč

Italština pro operní pěvce

Marie Kronbergerová

Orchestrální studie pro klarinet – 1. díl

Milan Etlík (ed.), Jan Smolík (ed.)

Orchestrální studie pro klarinet – 2. díl

Milan Etlík (ed.), Jan Smolík (ed.)

Jakub Jan Ryba: Počáteční a všeobecní základové ke všemu umění hudebnému

Viktor Hruška a kol. (eds.)

Generace?

Jan Vičar a kol.

Teritoria umění 2017: Vědecká konference doktorandů českých a slovenských uměleckých škol

Petr Zvěřina (ed.)
České drama a český hrdina

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová

Proč hrát: k divadelní antropologii

Vladimír Mikeš

Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru

Mazan, Josef

Cembalová tvorba J. A. Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži

Žďárská, Petra