Publikace a vědecké výstupy

Novinky z nakladatelství NAMU
Publikace a vědecké výstupy
Hra a divadlo

Nina Martínková

České drama a český hrdina

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová

Proč hrát: k divadelní antropologii

Vladimír Mikeš

Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru

Mazan, Josef