Hlas - vokologie

Jednou ze součástí výzkumu Výzkumného centra hudební akustiky (MARC) HAMU je oblast výzkumu hlasu (vokologie) a psychoakustiky hlasu. Výzkumné centrum pro tyto účely disponuje poslechovou a nahrávací komorou, nahrávací aparaturou pro záznam a akustickou analýzu hlasu, elektroglotografii a zařízení na měření vibrací. Z diagnostického hlediska disponuje metodami analýzy hlasu hlasové pole (voice range profile), spektrální analýza, multidimenzionální analýza (MDVP KAY Elemetric), elektroglotografický záznam. V této oblasti Výzkumné centrum vyvíjí vlastní analytický software RealVoiceLab pro záznam a analýzu akustických vlastností hlasu v reálném čase pomocí vzdáleného přístupu přes internet.

Výzkumné centrum spolupracuje a nabízí spolupráci s různými odborníky a společnostmi v oblasti vokologie, foniatrickými ambulancemi, hlasovými pedagogy a terapeuty. Řeší problematiku akustické analýzy hlasu, diagnostiku a terapii poruch hlasu, hlasovou edukaci a estetiku. Další spolupráce s Výzkumným centrem v oblasti vokologického výzkumu může mít charakter školení akustiky hlasu, metodologie výzkumu hlasu a statistického zpracování dat.

Aktuality

Tady naleznete aktuálně řešená témata.

SMART GOSPEL 2023

Datum a čas: 2.12.2023 (sobota) od 18:00

Místo: sál Martinů, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1

SMArt Gospel je projekt, který pomáhá dětem se spinální muskulární atrofií, aby mohly jet společně na tábor. Jde o souběžně konané gospelové koncerty, které se pořádají již od roku 2012 v různých městech České republiky. V tomto roce jsme připravili již podruhé propojení mezi Prahou, kde vystoupí Maranatha Gospel Choir, Gospel Limited a Brian Pierre Fentress, a Plzní, kde uslyšíte Touch of Gospel a Sarah Moshage. Tato města se na chvíli propojí a sbory si zazpívají společně. Propojení zabezpečuje svou nízkolatenční technologii společnost CESNET, z.s.p.o.. Propojená část koncertů se zároveň přenese i do Vratislavic n. Nisou (Gospel Yetu) a také do Brna (Brno Gospel a Gospel Friends). V Mladé Boleslavi proběhne nezávislý koncert (T'N'T a Gospel Voices).

V Praze se na koncert budou prodávat vstupenky v ceně 350 Kč, hodinu před začátkem koncertu.

Výtěžek ze všech koncertů získá spolek  SMART-HELP, z.s.

 

Nácvikové hodnotící testy


Poslechové hodnocení koloraturní árie - audiovizuální prezentace výsledků poslechového hodnocení vlastností zpěvu  dvou částí árie Donny Anny Non mi dir z opery W. A. Mozarta Don Giovanni .

Funkční hodnocení laryngoskopického vyšetření - hodnocení míry a typu glotické insuficience a supraglotické aktivity - tento test umožní nácvik hodnocení supraglotické aktivity hrtanu (antero-posteriorní a latero-mediáální komresi a hodocení míry a typu insuficience glotis).

 

Vliv Estill Voice Trainig (EVT) na vlastnosti hlasu, a jejich technické a interpretační dovednosti 

Hlavní řešitel: RNDr. Marek Frič, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Alena Dobrovolná, Mgr. Jan Otčenášek, Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.

Rozcestník

Výsledky našeho výzkumu můžete sledovat v podstránkách:

VZDĚLÁVACÍ AKCE - tato část obsahuje zveřejněné Nácvikové testy pro hodnocení poruchy hlasu a postupně budou doplněny i testy hodnocení profesionálního hlasu. Dále na stránce naleznete odkazy na E-learningové kurzy a také zázany z našich webinářů a workshopů.

PUBLIKACE - obsahuje seznam a odkazy na naše odborné  publikace v oblasti vokologie.

Přehled uzavřených projektů je uveden v záložce PROJEKTY .