Vliv subglotické rezonance na hlas


Akustické rezonance a kontrola dechu se často používají jako metafora pro udržitelný a hudebně použitelný hlas a jeho tvorbu. 


Cílem projektu je zjistit, zda jsou rezonance ve spojení s kontrolou dechu podpůrné a do jaké míry může být subglotická oblast důležitá pro zpěv. K této studii vedly první ohlasy zpěváků, kteří zaznamenali pozitivní vliv na svůj hlas. Studie je zaměřena na vědecké vyhodnocení vnímaného zlepšení jejich hlasu.


Hledáme dobrovolníky pro tento výzkum, kterého pilotní studie se uskuteční 8. - 9. prosince 2023 v prostorách MARC HAMU. 


Preferované osoby: lidi s pěveckým tréninkem minimálně 1 rok (různých technik a stylů). V průběhu měření a intervence budeme sledovat (měřit vibrace) hrudní oblasti!
Zájemci hlaste se přes formulář 
 

Vliv Estill Voice Trainig (EVT) na vlastnosti hlasu, a jejich technické a interpretační dovednosti 

Hlavní řešitel: RNDr. Marek Frič, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Alena Dobrovolná, Mgr. Jan Otčenášek, Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
 

Estill Voice Trainig (EVT) je mezinárodní systém vzdělávání hlasových profesionálů v komplexním přístupu k hlasové práci. Je určen nejenom muzikálovým a neklasickým zpěvákům, ale také jej využijí operní zpěváci a herci, resp. hlasoví profesionálové všech oborů (učitelé, mluvčí). Je to metoda, která vychází z dlouhodobého výzkumu hlasu, propojuje poznatky z fyziologie, akustiky a percepce. 
Výzkumný záměr bude sledovat rozvoj hlasových dovedností v průběhu tréninku dle EVT. 
Trénink je rozdělený do dvou základních části, v první se dobrovolníci učí pracovat na 13 funkčních  úrovních hlasového systému – v tzv. 13 compulsory figures. Druhá část propojuje nastavení 13 figur do 6 základních kvalit (+ 2 odvozené). 
Navazující poslední část tréninku je nadstavbou předešlých, chtěli bychom se věnovat specifickému percepčnímu tréninku a aplikaci naučených informací a dovedností do interpretační praxe, jak analytické části tak performační.
Cílem záměru je ověřit jaký vliv má výuka dle EVT způsob používání hlasu a aplikaci naučených informací a dovedností do hlasové a interpretační praxe. Pro dokumentaci stavu budou použity vibroakaustické metody, pak měření fonačního tlaku a průtoku, pokusíme se použít i laryngoskopické metody (flexibilní nasolaryngoskopie, vysokorychlostní laryngoskopie). Bude prováděn specifická percepční trénink nejenom v průběhu nácviku EVT, ale pak i v řízených percepčních testech, analýzách interpretačních technik známých interpretů, plánovaní a realizace interpretačního výkonů.

Podmínkou účasti na projektu:
•    Účast na vstupním měření hlasového pole a průtokových a tlakových vlastností hlasu. Součástí měření je i vyloučení hlasové patologie. (Odhadovaný čas měření: cca 2 hod)
•    Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav (s ohledem na hlas), věk pod 50 let, a otevřený přístup k novým postupům a informacím o hlasové technice.
•    Trénink je určen dobrovolníkům (bez nároku na finanční odměnu) s různým druhem (mluva, opera, pop) a stupněm hlasového (mluvního či pěveckého) tréninku, lze zahrnout i dobrovolníky s předchozí EVT zkušeností (případnou certifikací). 
•    100 % účast na společném praktickém tréninku EVT (kontrolovaný nácvik povinných figur a kvalit dle systému vzdělávání EVT se zaměřením na praktickou část). Trénink bude veden Alenou Dobrovolnou (případně M. Fričem), který bude prováděný po 2 hodinách jednou za dva týdny (případně více, po vzájemné domluvě).
•    Součásti praktického tréninku není teoretická příprava a ani diskuze o jiných hlasových technikách, tyto náležitosti mohou být nabídnuty (po domluvě s účastníky) mimo hodiny praktické výuky ve formě dalších seminářů, webinářů nebo workshopů. Jejich účast však bude řešena dle podmínek pořadatelů takových kurzů.
•    Cílem prvních dvou fází projektu je sice příprava účastníku na úroveň FPC certifikátu EVT, ale tento kurz neopravňuje k certifikaci v EVT systému a ani žádný certifikát neuděluje. Případnou EVT certifikaci musí zájemci řešit dle podmínek uvedených na  estillvoice.com. V případě uznáni tohoto kurzu jako celoživotního vzdělávání na AMU, může být dále s AMU řešeno udělení osvědčení účastníkům.
•    Účast na měřeních po tréninkových částech (jednou po tréninku hlasových figur a jednou po tréninku základních kvalit). Podmínkou účasti je praktické absolvování nácviku všech povinných figur v první fází a všech kvalit ve druhé fázi projektu. Měření bude obsahovat neinvazivní vibroakustické metody zvukový záznam, elektroglotografii, měření průtoku a tlaku vydechovaného vzduchu. (Odhadovaný čas měření: cca 2 hod)
•    Písemný souhlas s podmínkami a uvedeným procesem a zpracování osobních dat a publikováním měřených údajů. Výsledky měření budou zveřejněny anonymně, dle zásad vědeckých publikací.
 

Nábor dobrovolníku již skončil naplněním kapacity.