Vliv Estill Voice Trainig (EVT) na vlastnosti hlasu, a jejich technické a interpretační dovednosti 

Hlavní řešitel: RNDr. Marek Frič, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Alena Dobrovolná, Mgr. Jan Otčenášek, Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
 

Estill Voice Trainig (EVT) je mezinárodní systém vzdělávání hlasových profesionálů v komplexním přístupu k hlasové práci. Je určen nejenom muzikálovým a neklasickým zpěvákům, ale také jej využijí operní zpěváci a herci, resp. hlasoví profesionálové všech oborů (učitelé, mluvčí). Je to metoda, která vychází z dlouhodobého výzkumu hlasu, propojuje poznatky z fyziologie, akustiky a percepce. 
Výzkumný záměr bude sledovat rozvoj hlasových dovedností v průběhu tréninku dle EVT. 
Trénink je rozdělený do dvou základních části, v první se dobrovolníci učí pracovat na 13 funkčních  úrovních hlasového systému – v tzv. 13 compulsory figures. Druhá část propojuje nastavení 13 figur do 6 základních kvalit (+ 2 odvozené). 
Navazující poslední část tréninku je nadstavbou předešlých, chtěli bychom se věnovat specifickému percepčnímu tréninku a aplikaci naučených informací a dovedností do interpretační praxe, jak analytické části tak performační.
Cílem záměru je ověřit jaký vliv má výuka dle EVT způsob používání hlasu a aplikaci naučených informací a dovedností do hlasové a interpretační praxe. Pro dokumentaci stavu budou použity vibroakaustické metody, pak měření fonačního tlaku a průtoku, pokusíme se použít i laryngoskopické metody (flexibilní nasolaryngoskopie, vysokorychlostní laryngoskopie). Bude prováděn specifická percepční trénink nejenom v průběhu nácviku EVT, ale pak i v řízených percepčních testech, analýzách interpretačních technik známých interpretů, plánovaní a realizace interpretačního výkonů.

Podmínkou účasti na projektu:
•    Účast na vstupním měření hlasového pole a průtokových a tlakových vlastností hlasu. Součástí měření je i vyloučení hlasové patologie. (Odhadovaný čas měření: cca 2 hod)
•    Podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav (s ohledem na hlas), věk pod 50 let, a otevřený přístup k novým postupům a informacím o hlasové technice.
•    Trénink je určen dobrovolníkům (bez nároku na finanční odměnu) s různým druhem (mluva, opera, pop) a stupněm hlasového (mluvního či pěveckého) tréninku, lze zahrnout i dobrovolníky s předchozí EVT zkušeností (případnou certifikací). 
•    100 % účast na společném praktickém tréninku EVT (kontrolovaný nácvik povinných figur a kvalit dle systému vzdělávání EVT se zaměřením na praktickou část). Trénink bude veden Alenou Dobrovolnou (případně M. Fričem), který bude prováděný po 2 hodinách jednou za dva týdny (případně více, po vzájemné domluvě).
•    Součásti praktického tréninku není teoretická příprava a ani diskuze o jiných hlasových technikách, tyto náležitosti mohou být nabídnuty (po domluvě s účastníky) mimo hodiny praktické výuky ve formě dalších seminářů, webinářů nebo workshopů. Jejich účast však bude řešena dle podmínek pořadatelů takových kurzů.
•    Cílem prvních dvou fází projektu je sice příprava účastníku na úroveň FPC certifikátu EVT, ale tento kurz neopravňuje k certifikaci v EVT systému a ani žádný certifikát neuděluje. Případnou EVT certifikaci musí zájemci řešit dle podmínek uvedených na  estillvoice.com. V případě uznáni tohoto kurzu jako celoživotního vzdělávání na AMU, může být dále s AMU řešeno udělení osvědčení účastníkům.
•    Účast na měřeních po tréninkových částech (jednou po tréninku hlasových figur a jednou po tréninku základních kvalit). Podmínkou účasti je praktické absolvování nácviku všech povinných figur v první fází a všech kvalit ve druhé fázi projektu. Měření bude obsahovat neinvazivní vibroakustické metody zvukový záznam, elektroglotografii, měření průtoku a tlaku vydechovaného vzduchu. (Odhadovaný čas měření: cca 2 hod)
•    Písemný souhlas s podmínkami a uvedeným procesem a zpracování osobních dat a publikováním měřených údajů. Výsledky měření budou zveřejněny anonymně, dle zásad vědeckých publikací.
 

Do projektu hledáme dobrovolníky! Svůj zájem nahlaste do 20. 10. 2023 na email marek.fric@hamu.cz