Vzdělávací akce

Online nácvikové hodnotící testy

Na základě výzkumné činnosti vznikli speciální násvikové testy pro hodnocení vlastností hlasu.

Zpěv

Pěvecký projev lze hodnotit ve výukových ukázkách:

Poslechové hodnocení koloraturní árie - audiovizuální prezentace výsledků poslechového hodnocení vlastností zpěvu  dvou částí árie Donny Anny Non mi dir z opery W. A. Mozarta Don Giovanni .

Poruchy hlasu

V oblasti hodnocení poruch hlasu jsme připravili test:

Funkční hodnocení laryngoskopického vyšetření - hodnocení míry a typu glotické insuficience a supraglotické aktivity - tento test umožní nácvik hodnocení supraglotické aktivity hrtanu (antero-posteriorní a latero-mediáální komresi a hodocení míry a typu insuficience glotis).

Standardy hodnocení poruchy ženského hlasu na RBASIP škálách - výuková prezentace zvukových záznamů - pacientek s různou poruchou hlasu. Prezentace je zaměřena na výuku hodnocení stupně poruchy hlasu v standardních vlastnostech R- drsnost, B - dyšnost, A - slabost, S - napětí, I - nestabilita a P - plnost.

Ukázky hodnocení mužského hlasu s poruchou na RBASI škálách - poslechový nácvik hodnocení hlasu v standarních škálách patologického hlasu GRBAS, doplněnou o vlastnosti INSTABILITY.

E-learningové kurzy


Za podpory projektu: FPS HAMU 2021 " Tvorba percepčních testů a měření hlasových funkcí " vznikly e-learningové kurzy:

Tyto kurzy jsou určeny nejenom studentům AMU, ale také členům sdružení CESNET nebo spolupracujícím organizacím a odběratelům výsledků Výzkumného centra hudební akustiky (MARC)

Zájemci o přístup zašlete informace ( Jméno / Příjmení / studijní e-mail / Univerzita [pracoviště] ) na email: marek.fric@hamu.cz nebo radim.chvala@amu.cz

Pro jeho realizaci se využily výstupy a výsledky projektů DKR AMU :

  • "Subjektivní a objektivní aspekty kvality hudebních zvuků" (2019 - 2022)
  • "Zvuková kvalita" (2014-2018)

a výsledky projektů projektů Fondu rozvoje CESNET :

  • 667/2020 : "Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a jejího výzkumu."
  • 632/2018 : "Doplnění aplikace PsychotestEditor o percepční hodnocení obrazových a videosekvenčních záznamů"
  • 423/2011: "Vzdálený přístup k analýze hlasových signálů"

 

Vzdálené měření hlasového pole a nácvik SOVT cvičení pomocí technologie MVTP

Místo konání: Malá aula, Pedagogická fakulta, UP v Olomouci a Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU Praha

Záznamy z workshopu: 12. 5. 2022 (čtvrtek)

Program:
M. Frič: Měření hlasového pole (ve Slovenštině)
P. Amarante Andrade: Semi occluded vocal tract exercises (in English)

Obě prezentace byly přenášeny technologií MVTP mezi HAMU v Praze a PdF UP v Olomouci.

Víte, jak je možné změřit výškový a dynamický rozsah hlasu? Jak se mění hlasové rejstříky a jak souvisí s hlasitostí? Chcete poznat možnosti, jak své hlasivky uvolnit, namasírovat, a jak jim pomoci zvládat větší hlasovou zátěž? Tak i pro Vás je určen tento workshop.

Workshop byl podpořen:

  • Akademii múzických umění v Praze v rámci projektů "Subjektivní a objektivní aspekty kvality hudebních zvuků" a "Application of Semi-occluded vocal tract and neuromuscular electrical stumulation for professional voice user“ podpořených z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT.
  • Fondem rozvoje CESNET v projektu „Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a jejího výzkumu.“

Videolaryngostroboskopie a videokymografie v ambulantní praxi

Odborný webinář, který se konal 31.5.2021 od 18:00 do cca 20:30, maxim. počet online: 26

Prezentace:

  • M. Frič, F. Šram, J. Švec:  Videolaryngostroboskopie a videokymografie v ambulantní praxi

Porovnání různých pěveckých technik a stylů, problematika terminologie a procesů tvorby hlasu

Odborný webinář , který se konal 20.11.2020 od 17:00 do cca 22:00 , maxim. počet online: 294

Odkazy na prezentované přednášky:

Zhodnocení průběhu semináře

Účastníci webináře mohou ohodnotit jeho kvalitu na stránkách formuláře: Hodnocení webináře