Přehled výstupů / Result summary

Vědecké články Scietiific articles
Knihy Books
Patenty (užit. vzory) Patents
Funkční vzorky a prototypy
Metodiky Methodology
Software
Ověřené technologie
Poloprovozy
Ostatní výstupy
Původní výzkumné zprávy
Řešené projekty
Výzkumné projekty GAČR

> 2015
2010-2014
2000-2009
< 1999

(En) [262] HRUŠKA, V., DLASK, P., GUŠTAR, M. Non-destructive measurement of the pressure waveform and the reflection coefficient in a flue organ pipe.
In: Proceedings of the International Symposium on Music Acoustics 2019 - ISMA (DEGA) 2019, September 13-15, 2019, Detmold, Germany, pp. 69-75
ISBN 978-3-939296-16-4, 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000029
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): ISMA reflection coefficient
_______________________________________________

(En) [261] OTČENAŠEK, Z., OTČENAŠEK, J., DLASK, P. The air jet development in organ pipe tone attack caused by voicing adjustments.
In: Proceedings of the International Symposium on Music Acoustics 2019 - ISMA (DEGA) 2019, September 13-15, 2019, Detmold, Germany, pp. 222-229
ISBN 978-3-939296-16-4, 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000028
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): ISMA pipe air jet development
_______________________________________________

(En) [260] FRIČ, M. The use of remote transmission in the practice of clinical measurements
Workshop presentation in Network Performing Arts Production Workshop 2019, April, 02-03, 2019, Prague, ČR
RIV/61384984:51110/19:N0000087
Odkaz (In): NPAPW 2019
Program: NPAPW 2019 programme
_______________________________________________

(En) [259] DVOŘÁKOVÁ, E., OTČENÁŠEK, J. Experimental research of distance learning of voice training HAMU
Presentation in Network Performing Arts Production Workshop 2019, April, 02-03, 2019, Prague, ČR
RIV/61384984:51110/19:N0000087
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): NPAPW 2019
Program: NPAPW 2019 programme
_______________________________________________

(En) [258] BERTI, A., OTČENÁŠEK, J. Presence vs. distance singing lessons
Presentation in Network Performing Arts Production Workshop 2019, April, 02-03, 2019, Prague, ČR
RIV/61384984:51110/19:N0000088
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): NPAPW 2019
Program: NPAPW 2019 programme
_______________________________________________

(En) [257] OTČENÁŠEK, J., VETCHÁ, S. Contemporary and experimental composition and remote performances, history and implementation
Presentation in Network Performing Arts Production Workshop 2019, April, 02-03, 2019, Prague, ČR
RIV/61384984:51110/19:N0000089
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): NPAPW 2019
Program: NPAPW 2019 programme
_______________________________________________

(Cz) [256] DVOŘÁKOVÁ, E., FRIČ, M. Efekt tréninku hlasu pomocí rezonančních cvičení brumenda u studentů – pilotní studie
OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE (ISSN 1210-7867, e-ISSN 1805-4528), Vol. 68, No. 2, pp. 86-102
(DOI: 10.5817/MB2019-1-13, UT WoS '000492833700013, EID 2-s2.0-85074270947
RIV/61384984:51110/19:N0000062
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE
_______________________________________________

(Cz) [255] FRIČ, M., BERTI, A., OTČENÁŠEK, J. Percepční hodnocení vlastností pěveckého provedení koloraturní árie
Musicologica Brunensia (ISSN 1212-0391, e-ISSN 2336-436X), Vol. 54, No. 1, pp. 187-222
(DOI: 10.5817/MB2019-1-13, UT WoS '000492833700013, EID 2-s2.0-85074270947
RIV/61384984:51110/19:N0000062
Text: PDF
Odkaz (In): Musicologica Brunensia
_______________________________________________

(Cz)(En) [254] OTČENAŠEK, J. Differences in the evaluation of an onset transient and stable tone in an organ pipe sound.
Akustika (ISSN 1801-9064), Vol. 33, No. 1, pp. 63-72
(UT WoS '000518698600007, EID 2-s2.0-85074011753), 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000082
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): Akustika
_______________________________________________

(En) [253] HRUŠKA, V., DLASK, P. Investigation of the Sound Source Regions in Open and Closed Organ Pipes.
ARCHIVES OF ACOUSTICS (ISSN 0137-5075, e-ISSN 2300-262X), Vol. 44, No. 3, pp. 467-474
(DOI 10.24425/aoa.2019.129262, UT WoS '000484374800006), 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000064
Text: PDF
Odkaz (In): ARCHIVES OF ACOUSTICS
_______________________________________________

(En) [252] FRIČ, M., DLASK, P., HRUŠKA, V. Face vibration measurement in singing – pilot study
In: Proceedings of Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications: 11th International Workshop, December, 17-19, 2019, Firenze, Italy, pp. 63-66
ISBN 978-88-6453-951-5, ISSN 2704-601X, e-ISSN 2704-5846, 2019
(DOI 10.36253/978-88-6453-961-4)
RIV/61384984:51110/19:N0000065
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): 11th MAVEBA
Proceedings contents: Face vibration p. 2 (Session II … 63)
_______________________________________________

(En) [251] FRIČ, M., PODZIMKOVÁ, I. Comparison of sound radiation between pop and classical singers
In: Proceedings of Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications: 11th International Workshop, December, 17-19, 2019, Firenze, Italy, pp. 67-70
ISBN 978-88-6453-951-5, ISSN 2704-601X, e-ISSN 2704-5846, 2019
(DOI 10.36253/978-88-6453-961-4)
RIV/61384984:51110/19:N0000066
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): 11th MAVEBA
Proceedings contents: Singers comparison p. 2 (Session II … 67)
_______________________________________________

(En) [250] OTČENAŠEK, J. Perceptual characteristics of buzz-saw aircraft noise and its relationship to noise unpleasantness.
Acta Acustica united with Acustica (ISSN 1610-1928, e-ISSN 1861-9959), Vol. 105, No. 6, pp. 1086-1094
(DOI 10.3813/AAA.919387, UT WoS '000506577800019, EID 2-s2.0-85077949117), 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000083
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): Acta Acustica
_______________________________________________

(Cz) [249] Dvořáková, E. Kde je přesah hlasové edukace do hlasové reedukace/ rehabilitace?
In: 17. česko-slovenský foniatrický kongres 2019, XXX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Liberec
RIV/61384984:51110/19:N0000069
Abstract: PDF
_______________________________________________

(Cz) [248] FRIČ, M. Percepční hodnocení hlasu - základ společného slovníku v rámci multidisciplinárních přístupů při léčbě hlasových poruch.
In: 17. česko-slovenský foniatrický kongres 2019, XXX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Liberec
RIV/61384984:51110/19:N0000069
Abstract: PDF
_______________________________________________

(En) [247] FRIČ, M. Perceptual evaluation of voice quality modification in pitch, loudness and voice type changes in dysphonic women.
In: Abstract book 13th Pan-european Voice Conference, August 27-30th, 2019, Copenhagen, Denmark, ISBN 978-87-971596-0-6
RIV/61384984:51110/19:N0000068
Zkráceně / Selection: PDF
_______________________________________________

(En) [246] ZÝKA, K. The Digital Audio Broadcasting Journey from the Lab to Listeners - the Czech Republic Case Study.
Radioengineering Proceedings of Czech and Slovak Technical Universities (ISSN 1210-2512), Vol. 28, No. 2, pp. 483-490
(DOI 10.13164/re.2019.0483, UT WoS '000472480300015, EID 2-s2.0-85071423253, 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000072
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): Radioengineering
_______________________________________________

(En) [245] GUŠTAR, M., FERENC, P., GATIALOVÁ, K. Československý modulární syntetizér Číslizvuk.
Opus musicum (ISSN 0862-8505), Vol. 6, pp. 67-79, 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000075
Odkaz (In): Opus musicum
_______________________________________________

(En) [244] OTČENAŠEK, J. Environmental aircraft take-off noise – Sound quality factors associated with unpleasantness.
Transportation Research Part D: Transport and Environment (ISSN 1361-9209), Vol. 67, No. 2, pp. 366-374
(DOI 10.1016/j.trd.2018.10.014, UT WoS '000464890900025, EID 2-s2.0-85058646775), 2018
RIV/61384984:51110/19:N0000084
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): Transportation Research Part D: Transport and Environment
_______________________________________________

(En) [243] FRIČ, M., PAVLECHOVÁ, A. Listening evaluation and classification of female singing voice categories.
Logopedics Phoniatrics Vocology [online 4.2.2019] (ISSN 1401-5439)
CFP1869A-ART (on-line), DOI: 10.1080/14015439.2018.1551418
DOI: 10.1080/14015439.2018.1551418
RIV/
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz na časopis: Logopedics Phoniatrics Vocology online
_______________________________________________

(Cz) [242] VOBĚRKOVÁ, J., FRIČ, M. Výběr nejvýznamnějších vlastností zpěvního hlasu u studentů herectví.
In: 16. česko-slovenský foniatrický kongres 2018, XXIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Presymposium Umělecký hlas, 13. - 15. 9. 2018, Průhonice, Medical Healthcom spol. s r.o., s. 28-29
RIV/61384984:51110/18:N0000028
Presentace / Poster: PDF
_______________________________________________

(Cz) [241] FRIČ, M., ŠIMONOVÁ, J., MACHALOVÁ, N. Percepční hodnocení změn vlastností hlasu při změnách výšky, hlasitosti a typu hlasu u dysfonických žen.
In: 16. česko-slovenský foniatrický kongres 2018, XXIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Presymposium Umělecký hlas, 13. - 15. 9. 2018, Průhonice, Medical Healthcom spol. s r.o., s. 47-48
RIV/61384984:51110/18:N0000038
Presentace / Poster: PDF
_______________________________________________

(Cz) [240] FRIČ, M., BERTI, A., PODZIMKOVÁ, I. Modulační vlastnosti hlasových technik tvorby tónu a ozdob.
In: 16. česko-slovenský foniatrický kongres 2018, XXIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Presymposium Umělecký hlas, 13. - 15. 9. 2018, Průhonice, Medical Healthcom spol. s r.o., s. 24-25
RIV/61384984:51110/18:N0000037
Presentace / Poster: PDF
_______________________________________________

(Cz) [239] DVOŘÁKOVÁ, E., FRIČ, M. Efekt tréninku hlasu pomocí rezonančních cvičení - brumend u studentů AMU.
In: 16. česko-slovenský foniatrický kongres 2018, XXIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Presymposium Umělecký hlas, 13. - 15. 9. 2018, Průhonice, Medical Healthcom spol. s r.o., s. 20-21
RIV/61384984:51110/18:N0000036
Presentace / Poster: PDF
_______________________________________________

(Cz) [238] HRUŠKA, V. Sto čtyřicet let zvláštního vyluzování tónů 1.
OPUS MUSICUM - hudební revue, 50/2018,č. 2, 19 - 26 (ISSN 0862-8505)
Odkaz na OPUS MUSICUM: PDF
_______________________________________________

(En) [237] FRIČ, M., Comparison of voice range profile parameters between males and females.
Akustika, Vol 30/2, 42-63. (ISSN 1801-9064, E-ISSN 2570-8775, UT WOS 000455573400005)
RIV/61384984:51110/18:N0000024
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz na časopis: AKUSTIKA
_______________________________________________

(En) [236] GUSTAR, M., OTCENASEK, Z. The Arrangement of Noiseless Sound and Vibration High Speed Camera Recordings
Akusticke listy, 23, 18–22. (ISSN 1212-4702)
RIV/61384984:51110/17:N0000108
Celý článek v Akustických listech na str. 18-22: PDF
_______________________________________________

(En) [235] GUŠTAR, M., DLASK, P. Programmable Generator of External Triggering Signal, 
In: 2018 International Conference on Applied Electronics, Pilsen 11-12 September 2018, University of West Bohemia, 2018, p. 37-40, ISBN 978-80-261-0721-7, ISSN 1803-7232 (print), ISBN 978-80-261-0722-4, ISSN 1805-9597 (on-line), IEEE katalog Numer CFP1869A-PRT (print), CFP1869A-ART (on-line), DOI: 10.23919/AE.2018.8501433
RIV/61384984:51110/18:N0000060
Zkráceně / Selection: PDF
_______________________________________________

(En) [234] POVOLNY, J., DANIHELOVA, A., OTCENASEK, Z., KUBAK, J. On Search for Elasticity Parameters of a Violin Top, 
In: Nové trendy akustického spektra 2017 (ISBN 978-80-228-2947-2), p. 21-28, MAP 2017, Technická univerzita vo Zvolene, 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000110
Odkaz: Sborník konference Nové trendy akustického spektra 2017
Čas prezentace: PDF
_______________________________________________

(Cz) [233] FRIČ, M. Efekt změny tvaru vokálního traktu na vibro-akustické vlastnosti hlasu
In: Nové trendy akustického spektra 2017 (ISBN 978-80-228-2947-2), p. 35-53, MAP 2017, Technická univerzita vo Zvolene, 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000007
Odkaz: Info konference Nové trendy akustického spektra 2017
Čas prezentace: PDF
Zkráceně / Selection: PDF
_______________________________________________

(Cz)(En) [232] HRUŠKA, V., ŽURKOVÁ, T., IBL, F., KLIMEŠ, J. Duplex brass instruments of Josef Šediva and their functionality analysed by finite amplitude sound propagation theory, Kombinované žesťové nástroje z dílny Josefa Šedivy a jejich funkce z hlediska nelineární akustiky
Akustika (ISSN 1801-9064), Vol. 28, pp. 40-49 (EID 2-s2.0-85029809214), 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000011
Odkaz (In): Akustika Vol. 28, article Hruška & col.
Zkráceně / Selection: PDF
_______________________________________________

(Cz)(En) [231] FRIČ, M., BERTI,. A., VOBĚRKOVÁ, L. Perceptual and vibro-acoustic evaluation of changes in the shape of the vocal tract, Percepční a vibro-akustické hodnocení změn tvaru vokálního traktu
Akustika (ISSN 1801-9064), Vol. 28, pp. 33-43 (EID 2-s2.0-85029818103), 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000027
Odkaz (In): Akustika Vol. 28, article Frič & col.
Zkráceně / Selection: PDF
_______________________________________________

(En) [230] Hruška, V., Dlask, P. Connections between Organ Pipe Noise and Shannon Entropy of the Airflow: Preliminary Results
Acta Acustica united with Acustica (ISSN 1610-1928), Vol. 103, No. 6, pp. 1100-1105 (DOI 10.3813/AAA.919137), 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000010
Odkaz (In): Acta Acustica Vol. 103, article Hruska & col.
Preprint: PDF
_______________________________________________

(En) [229] M. Frič, V. Hruška The effect of resonance tubes on facial and laryngeal vibration – a case study
Biomedical Signal Processing and Kontrol (ISSN: 1746-8094), Vol. 37, pp. 50-60 (DOI 10.1016/j.bspc.2016.10.011), 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000002
Odkaz (In): Biomedical Signal Processing and Kontrol Vol.37, article Frič & col.
Shrnutí: PDF
_______________________________________________

(Cz) [228] V. Hruška Poznámky k připravované edici Rybových Počátečních a všeobecných základů ke všemu umění hudebnému
Muzikologické fórum (ISSN 1805-3866), Roč. 5, č. 1-2 s. 187-194 (2016)
RIV/61384984:51110/16:N0000028
Odkaz (In): Muzikologické fórum 5 (187-194)
PDF
_______________________________________________

(Cz) [227] M. Frič Hlasové rejstříky a vibrační mechanismy s objektivního a percepčního hlediska – případová studie
In Nové trendy akustického spektra 2016 (ISBN 978-80-228-2860-4), Technická univerzita vo Zvolene. p. 73-90
RIV/61384984:51110/16:N0000011
Preprint: PDF
_______________________________________________

(En) [226] V. Radolf, J. Horáček, P. Dlask, Z. Otčenášek, A. Geneid, A. M. Laukkanen Measurement and mathematical simulation of acoustic characteristics of an artificially lengthened vocal tract
Journal of Sound and Vibration (ISSN: 0022-460X), Vol. 366, pp. 556-570 (DOI 10.1016/j.jsv.2015.12.018), 2016
RIV/61384984:51110/16:N0000009
Odkaz (In): Journal of Sound and Vibration Vol. 366, article Radolf & col.
Odkaz (In): Odkaz na preprint
_______________________________________________

(En) [225] V. Vencovský, F. Rund Using a Physical Cochlear Model to Predict Masker Phase Effects in Hearing-Impaired Listeners: A Role of Peripheral Compression
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA (ISSN 1610-1928), Vol. 102, No. 2, pp. 373-382 (DOI 10.3813/AAA.918953), 2016
RIV/61384984:51110/16:N0000046
Odkaz (In): ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA Vol. 102, No. 2, article Vencovský, Rund
Selection PDF
_______________________________________________

(En) [224] V. Vencovský Roughness Prediction Based on a Model of Cochlear Hydrodynamics
Archives of Acoustics (ISSN 2300-262X), Vol. 41, No. 2, pp. 189-201 (DOI 10.1515/aoa-2016-0019), 2016
RIV/61384984:51110/16:N0000044
Odkaz (In): Archives of Acoustics Vol. 41, No. 2, article Vencovský
Selection PDF
_______________________________________________

(En) [223] J. G. Svec, Z. Mala, P. A. Andrade, M. Fric, J. Vydrova, F. Sram Videokymographic analysis of vocal fold vibration in unilateral vocal fold paralysis
In: Abstract book 11th Pan-european Voice Conference, August 31th - September 2nd 2015, Firenze, Italy, p. 96, ISBN 978-88-6655-794-4
RIV/61384984:51110/15:#0000445
Odkaz (In): Proceedings e-report (p. 96, Firenze University Press 2015)
Selection PDF
_______________________________________________

(En) [222] P. A. Andrade, M. Frič, J. G. Švec Quantification of glottal with via videokymographic and high speed images with bidirectional illumination
In: Abstract book 11th Pan-european Voice Conference, August 31th - September 2nd 2015, Firenze, Italy, p. 21, ISBN 978-88-6655-794-4
RIV/61384984:51110/15:#0000444
Odkaz (In): Proceedings e-report (p. 21, Firenze University Press 2015)
Selection PDF
_______________________________________________

(En) [221] V. Hruška, M. Švejda, M. Guštar Transients of the trumpet tone: Basic links between perception and measurements of lips opening surface and pressure in player´s mouth
In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music Acoustics,University of Music and Performing Arts Vienna 2015 (p. 4-7), peer reviewed (urn:nbn:at:at-ubmw-20151022110955643-1586116-8)
RIV/61384984:51110/15:#0000436
Odkaz (In): Third Vienna Talk 2015 (p. 4-7)
Selection PDF
_______________________________________________

(En) [220] Z. Otcenasek, V. Hruška, O. Moravec, M. Švejda The influence of nicks on the sound properties and the airflow in front of flue organ
In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music Acoustics,University of Music and Performing Arts Vienna 2015 (p. 265-270), peer reviewed (urn:nbn:at:at-ubmw-20151022112416342-1548832-9)
RIV/61384984:51110/15:#0000435
Odkaz (In): Third Vienna Talk 2015 (p. 265-270)

PDF
_______________________________________________

(En) [219] V. Hruška, T. Berdychová - Žůrková Šedifon (Schediphone): Case study on a rare brass instrument
In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music Acoustics,University of Music and Performing Arts Vienna 2015 (p. 98-102), peer reviewed
RIV/61384984:51110/15:#0000434
Odkaz (In): Third Vienna Talk 2015 (p. 98-102)
PDF
_______________________________________________

(En) [218] M. Guštar, Z. Otčenášek InTon – A system for in-situ measurement of the pipe organ
In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music Acoustics,University of Music and Performing Arts Vienna 2015 (p. 260-264), peer reviewed (urn:nbn:at:at-ubmw-20151022112440098-1499602-5)
RIV/61384984:51110/15:#0000438
Odkaz (In): Third Vienna Talk 2015 (p. 260-264)
PDF
_______________________________________________

(En) [217] Z. Otčenašek, J. Otčenášek Roughness of violin tones - Perception of Irregularities
In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music Acoustics,University of Music and Performing Arts Vienna 2015 (p. 231 – 236), peer reviewed (urn:nbn:at:at-ubmw-20151022112638074-1593593-1)
RIV/61384984:51110/15:#0000437
Odkaz (In): Third Vienna Talk 2015 (p. 231 – 236)
PDF
_______________________________________________

(Cz) [216] V. Hruška Zpráva o korespondenci v pozůstalosti Pavla Bořkovce
Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance, 5, 134-138, ISSN 0514-7735
RIV/61384984:51110/14:#0000364
Odkaz (In): Živá hudba 5 (134-138)
PDF
_______________________________________________

(Cz) [215] V. Hruška Poznámky ke zrodu české hudební akustiky: od Ryby ke Strouhalovi
Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance, 6, 8-20, ISSN 0514-7735
RIV/61384984:51110/15:#0000413
Odkaz (In): Živá hudba 6 (8-20)
PDF
_______________________________________________

(Cz) [214] V. Hruška Opětovný nález jedné z nejstarších učebnic harmonie v češtině
Musicologica Brunensia, 50, 1, 195-203, ISSN 1212-0391, DOI: 10.5817/MB2015-1-16
RIV/61384984:51110/15:#0000450
Odkaz (In): Musicologica Brunensia, 50, 1, 195-203
PDF
_______________________________________________

(En) [213] M. Frič The face vibration in resonace exercises measured by three different methods - first results
In: Proceedings of Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications: 9th international workshop: September 2-4 2015, Firenze, Italy, pp. 91-94, ISBN 978-88-6655-792-0
RIV/61384984:51110/15:#0000450
Odkaz (In): 9th international workshop 2015 Firenze
PDF
_______________________________________________

(En) [212] T. Kulhanek, F. Jezek, M.Matejak, J. Silar, J. Kofranek Experiences in teaching of modeling and simulation with emphasize on equation-based and acausal modeling techniques
In: Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference of the IEEE/ , pp.3683-3686, 25-29 Aug. 2015, ISSN : 1557-170X, doi: 10.1109/EMBC.2015.7319192
RIV/61384984:51110/15:#0000464
Odkaz (In): 37th Annual International Conference of the IEEE
PDF
_______________________________________________

(Cz) [211] M. Frič Efekt rezonančních cviků a rezonančních trubiček na kmitání hrtanu a nosu
In: Nové trendy akustického spektra 2015, Zvolen, 2015, s. 55-76. ISBN 978-80-228-2759-1
RIV/61384984:51110/15:#0000442
Odkaz (In): Fortschritte der Akustik - DAGA 2015 - article Vencovský
PDF
_______________________________________________

(En) [210] V. Vencovský Prediction of masking thresholds for Schroeder phase maskers: masker level effect
In: Fortschritte der Akustik - DAGA 2015, Nurnberg, Germany, pp. 290-293, 2015, ISBN 978-3-939296-08-9
RIV/61384984:51110/15:#0000439
Odkaz (In): Fortschritte der Akustik - DAGA 2015 - article Vencovský
PDF
_______________________________________________

(En) [209] M. Frič, F.Fikejz Correlation between Three Facial Vibration Measurement methods
In: 2015 International Conference on Applied Electronics, Pilsen 8-9 September 2015, ISBN 978-80-261-0385-1, University of West Bohemia, 2015, pp. 41-44, ISSN 1803-7232
RIV/61384984:51110/15:#0000452
Odkaz (In): ICAE Pilsen 2015 - article Frič, Fikejz
_______________________________________________

(Cz) PDF [208] M. Frič, M. Kučera, Analýza dechových pohybů při cvičení s jednoduchou přefukovou píšťalou - koncovkou
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 58-61
RIV/61384984:51110/14:#0000404
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
(Cz) PDF [207] V. Vencovsky,Analýza hlasu modelem sluchové dráhy
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 62-3.
RIV/61384984:51110/14:#0000402
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
(Cz) PDF [206] V. Hruška, M. Frič, Kymografie rtů hráče na žesťový nástroj, souvislosti s vibračními vlastnostmi hlasivek
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 64-7.
RIV/61384984:51110/14:#0000403
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
(Cz) PDF [205] M. Frič, M. Kučera, Hodnocení hlasu, diagnostika poruch hlasu a hlasové funkce - praktický nácvikový kurz.
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 39-41
RIV/61384984:51110/14:#0000405
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
(Cz) PDF [204] M. Frič, Percepční hodnocení vlastností patologického hlasu mužů a vztah k parametrům hlasového pole - doplněná studie
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 49-53
RIV/61384984:51110/14:#0000400
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
(Cz) PDF [203] M. Frič Percepční hodnocení vlastností hlasu se zaměřením na rezonanci
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 54-7
RIV/61384984:51110/14:#0000401
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
(Cz) PDF [202] M. Švejda Diagnostika varhanní píšťaly sledováním proudu vzduchu metodou Particle Image Velocimetry
Nové trendy akustického spektra 2014. Technická univerzita vo Zvolene. p. 157-67.
RIV/61384984:51110/14:#0000389
(Cz) PDF [201] M. Frič Strategie poslechového hodnocení rezonance hlasu
Nové trendy akustického spektra 2014. Technická univerzita vo Zvolene. p. 73-80.
RIV/61384984:51110/14:#0000381
(Cz) PDF [200] M. Frič, M.Kučera Optická analýza dechových pohybů při cvičení s jednoduchou přefukovou píšťalou - koncovkou
Nové trendy akustického spektra 2014. Technická univerzita vo Zvolene. p. 63-72.
RIV/61384984:51110/14:#0000380
(En) PDF [199] V. Vencovsky ). Modeling roughness perception using a model of cochlear hydrodynamics.
Forum Acusticum, 2014, Krakow, Polsko (ISSN: 2221-3767 for CD, ISBN:987-83-61402-28-2 for Book of Abstrakt).
RIV/61384984:51110/14:#0000377

Odkaz (In): Forum Acusticum 2014 - article R17_3
(En) PDF [198] Z. Otcenasek, J. Otcenasek Perception of different Types of roughness of violin tones.
Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France. p. 557-62.
RIV/61384984:51110/14:#0000392

Odkaz (In): ISMA 2014 - article 000102
(En) PDF [197] V. Vencovsky Modeling roughness perception for complex stimuli using a model of cochlear hydrodynamics
Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France. p. 483-8.
RIV/61384984:51110/14:#0000393

Odkaz (In): ISMA 2014 - article 000092
(En) PDF [196] M. Frič, A. Kulanova Factors of the assessment of a vocal category in female singers - a preliminary study
Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France. p. 427-32.
RIV/61384984:51110/14:#0000394

Odkaz (In): ISMA 2014 - article 000091
(En) PDF [195] V. Vencovsky Roughness prediction for complex acoustic stimuli
Akustické listy, 20/3-4, 19–26. (ISSN 1212-4702)
RIV/61384984:51110/14:#0000378

Odkaz: Akustické listy, 20/3-4
(Cz) [194] M. Frič, V. Krasňanová Vztah mezi parametry hlasového pole a percepčním hodnocením poruchy hlasu u mužů
Otorinolaryng. a Foniat., Vol. 63, No. 1, pp. 16-28. (ISSN 1210-7867)
RIV/61384984:51110/14:#0000379

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
(En) PDF [193] Z. Otčenášek, Two guiles in pulse ESPI measurement of bonded resonance structure (musical instruments)
http://d-nb.info/1033548960/about/html
International Conference on Applications for Image based Measurements ICAIM 2013 (ISBN 978-3-00-040773-4), Dantec Dynamics,Ulm,2013
RIV/61384984:51110/13:#0000318
(En) PDF [192] J. Hrb, Add-on tool for Q600 software
http://d-nb.info/1033548960/about/html
International Conference on Applications for Image based Measurements ICAIM 2013 (ISBN 978-3-00-040773-4), Dantec Dynamics,Ulm,2013
RIV/61384984:51110/13:#0000319
(En) PDF PDF [191] M. Frič, P. Dlask, V. Vencovský, The “In Plane“ Visualization of the Breathing Movements of Chest and Abdomen Wall
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 447.
RIV/61384984:51110/13:#0000315
(En) PDF PDF [190] E. Dvořáková, M. Frič, J. Vydrová, Resonance Exercises – Influence on Voice Quality in Voice Professionals
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 418.
RIV/61384984:51110/13:#0000314
(En) PDF PDF [189] V. Vencovský, M. Frič, Basilar Membrane Excitation Patterns of Rough Sounds Simulated by Means of an Auditory Model
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 376.
RIV/61384984:51110/13:#0000313
(En) PDF [188] M. Frič, K. A. Jačková, Comparison of Voice Parameters Between Classically Trained and Untrained Females
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 98.
RIV/61384984:51110/13:#0000312
(Cz) PDF [187] M. Frič, Hodnocení rezonance hlasu žen
In: Nové trendy akustického spektra (vedecký recenzovaný sborník ISBN:978-80-228-2531-3), p. 73-88, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen 2013
RIV/61384984:51110/13:#0000310
(Cz) [186] M. Frič, Parametry hlasového pole v diagnostice a výzkumu hlasu
Otorinolaryng a Foniat, 62 (4) (ISSN 1210-7867), p. 201-8, 2013
RIV/61384984:51110/13:#0000309

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
(Cz) [185] M. Lejska, R. Havlík, M. Frič, A. Priechodská-Široká,Porovnání pěveckých technik sólového a sborového zpěvu
Otolaryngologie a foniatrie , 61 (1) (ISSN 1210-7867), p. 44-52, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000254

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
(Cz) PDF [184] M. Frič, K.A. Kadlecová,Porovnání vlastností a parametrů hlasu pěvecky trénovaných a netrénovaných žen
Akustické listy (ISSN 1212-4702), 18(2-3), p. 5-24, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000252
(Cz) [183] K. A. Kadlecová, M. Frič, Možnosti hlasového tréninku pro změnu subjektivního vnímání pohlavní příslušnosti z hlasového projevu u transsexualismu MTF
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku (ISSN 1337-2181), 6(2-3), p. 57-61, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000256
(Cz) PDF [182] K. A. Kadlecová, M. Frič, Porovnání hlasových přechodů mezi klasicky a neklasicky školenými zpěvačkami a nezpěvačkami,
Proc. of Material-Acourstics-Place 2012 (ISBN 978-80-228-2371-5),Nové trendy akustického spektra, 1, p. 113-25, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000255
[181] A. Kulanová, M. Frič, Komparácia náčuvových a počítačových akustických hodnotení speváckych vlastností hlasu
DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK, 2012, 12, (2), 79 - 98
RIV/61384984:51110/12:#0000253
(Cz) [180] M. Lejska, R. Havlík, M. Frič, A. Priechodská-Široká, Akustické porovnání nahrávek sólového a sborového zpěvu
studie, 2012
RIV/61384984:51110/11:#0000189
(Cz) [179] K. A. Kadlecová, M. Frič, Kasuistiky hlasové péče u transsexualismu MtF (male to female)
Otolaryngologológia, 1, 2011, str. 28 až 31.
RIV/61384984:51110/11:#0000202
(Cz) PDF [178] M. Frič, Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky hlasu u různých typů použití hlasu a u různých skupin hlasových profesí
Akustické listy, 17(1–2), srpen 2011, str. 19–25.
RIV/61384984:51110/11:#0000186
(Cz) PDF [177] M. Frič, Z. Otčenášek, K. A. Kadlecová, Poslechové hodnocení vlastností zpěvu – předběžná studie
Proceedings of the 6nd International Symposium Materiál – Acoustics - Place 2011
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 978-80228-2258-9), 83-93.
RIV/61384984:51110/11:#0000187
(En) PDF PDF
[176] K. A. Kadlecová, M. Frič, The evaluation of results of surgical and conservative voice therapy in MtF transsexuals. Subjective perception of the male to female voice transformation.
9th Pan European Voice Conference, 31.8. – 3.9.2011, Marseille, Book of abstracts, p 95.
RIV/61384984:51110/11:#0000203
(En) PDF [175] M. Frič, Z. Otčenášek, Voice changes during the period of 18 month in the voice training of students of acting.
9th Pan European Voice Conference, 31.8. – 3.9.2011, Marseille, Book of abstracts, p 89.
http://www.pevoc9.fr/
RIV/61384984:51110/11:#0000196
(En) PDF [174]Z. Otčenášek,P. Dlask, Possibility of ESPI visualization of sound pressure fields
Proceedings of Second Vienna Talk on Music Acoustics 2010, (ISBN 978-3-900914-07-3), Institute of Musical Acoustics (Wiener Klangstil), Vídeň, Rakousko
RIV/61384984:51110/10:#0000430
(Cz) [173]M. Frič, Z. Otčenášek, Přehled metodických postupů subjektivního popisu vlastností hlasových projevů v oblasti poruch, patologie a terapie hlasu
Otorinolaryng. A Foniat. /Prague/, 59, 2010, No. 4, pp. 214 - 224
RIV/61384984:51110/10:#0000419

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
(Cz) [172]M. Frič: Metody subjektivního (percepčního) popisu vlastností hlasu a popisované parametry.
Disk. 2010, 33, s.107-120.
(Cz) PDF [171] T. Kulhánek, M. Frič, M. Šárek,Vzdálený přístup k virtuálním výukovým a výzkumným aplikacím - podpora foniatrických vyšetření
In: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--konference-starsi--2009--prispevky-razene-podle-autoru
MEFANET 2009,Institut biostatistiky a analýz, Brno 2009
RIV/61384984:51110/09:#0000098
(Cz) PDF [170] L.Pelant,P.Dlask,Z.Bureš,Měření frekvenční charakteristiky a neprůzvučnosti sluchátek
In: Akustické listy, 14(1),(ISSN 1212-4702), 2008, str. 6-10
RIV/61384984:51110/08:00000056
(En) PDF [169] Z. Otčenášek, The balance of the spectra of the tones of one organ stop
In: Fortschritte der Akustik - DAGA 2008, (ISBN 978-3-9808659-4-4), Dresden 2008, str. 163-164
RIV/61384984:51110/08:00000057
(En) PDF [168] P. Dlask, The contributions of tone spectral components of separate principal chorus stops to the spectra of plena of St. Michaëlskerk organ
In: Fortschritte der Akustik - DAGA 2008, (ISBN 978-3-9808659-4-4), Dresden 2008, str. 581-582
RIV/61384984:51110/08:00000055
(En) PDF [167] V.Chrobok, A.Pellant, F.Šram, M.Frič, J.Praisler, R.Prymula, J.G.Švec, Medialization Thyroplasty with a Customized Silicone Implant: Clinical Experience
In: Folia Phoniatr Logop. 2008 Jan. 31; 60(2), (ISSN 1021-7762), str. 91-96
(Cz) PDF [166] M.Frič, K.Kadlecová, Diagnostika poruch hlasu na základě mluvního hlasového pole
In: Program sborník abstrakt XIX. Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové 6. česko-slovenský foniatrický kongres, (ISBN 978-80-7311-106-9), Praha 2008, str. 19
RIV/61384984:51110/08:00000051
(En) PDF [165] M.Frič, Trajectory of aloud voice in the Voice range profile, differences between supported and habitual voice in shouting
In: Fortschritte der Akustik - DAGA 2008, (ISBN 978-3-9808659-4-4), Dresden 2008, str. 579-580
RIV/61384984:51110/08:00000052
(Cz) PDF [164] M.Frič, Porovnání parametrů hlasových polí u hlasových profesionálů a začínajících studentů herectví
Proceedings of the 4th International Symposium Material-Acoustics- Place 2008
(ISBN 978-80-228-1911-4), Zvolen 2008, str.47-52
RIV/61384984:51110/08:00000049
(Cz) PDF [163] V.Syrový, Konsonance a disonance struktury hudebního zvuku
Proceedings of the 4th International Symposium Material-Acoustics- Place 2008
(ISBN 978-80-228-1911-4), Zvolen 2008, str.131-138
RIV/61384984:51110/08:00000048
(En) [162] Z.Otčenášek, P.Dlask, "Zero movement" problems in ESPI pictures
Presentation at the 14th International User Meeting. Ulm: Dantec Dynamics GmbH 2007
(ISBN 978-3-00-022-049-4)
RIV/61384984:51110/07:00000253
(Cz) [161] J.G.Švec, M.Frič, F.Šram, H.Švecová,J.G.Schutte, Systematický protokol pro vizuální hodnocení videokymografických nálezů s využitím laryngeálních piktogramů
In: Novinky ve foniatrii a audiologii 2007, Galén, Praha (ISBN 978-80-7262-516-1), 38
RIV/61384984:51110/07:00000252
(En) [160] J.G.Švec, M.Frič, F.Šram, J.G.Schutte, Mucosal waves on the vocal folds: Conceptalization based on videokymography
5th International Workshop MAVEBA 2007, Firenze, (ISBN 978-88-8453-673-3), str. 171-172
RIV/61384984:51110/07:00000251
(Cz) [159] H.Čechová, M.Frič, K.Kadlecová, Problematika hlasu u transsexuálů
In: Novinky ve foniatrii a audiologii 2007, Galén, Praha (ISBN 978-80-7262-516-1)
RIV/61384984:51110/07:00000250
(En) [158] M.Frič, F.Šram, J.Švec, H.Čechová, Specific acoustical properties of voice and dynamical properties of vocal folds in patients with unilateral recurrens nerve paresis and effect of thyroplasty operation
Programme and Abstracts: 7th Pan European Voice Conference PEVOC 7, Groningen 2007, 44
(En) [157] F.Šram, J.G.Švec, H.K.Schutte, M.Frič, Objective laryngoscopic documentation of vocal fold examination results in foniatric practice
Programme and Abstracts: 27th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, Denmark 2007, 130
(En) PDF [156] J.Štěpánek, J.Vacková, Audiological examination of a group of music professionals
Proceedings of DAGA 2007 (ISBN 978-3-9808659-3-7), Deutsche Geseltschaft für Akustik e.V. (DEGA), Berlin 2007, str.727-728
RIV/61384984:51110/07:00000247
(En) PDF [155] Z.Otčenášek, Top and back plate vibration patterns and frequency response of violin
Proceedings of DAGA 2007 (ISBN 978-3-9808659-3-7), Deutsche Geseltschaft für Akustik e.V. (DEGA), Berlin 2007, str.548-549
RIV/61384984:51110/07:00000246
(En) PDF [154] E.Bejčková, Surface vibration and spectrum of organ pipes
Proceedings of DAGA 2007 (ISBN 978-3-9808659-3-7), Deutsche Geseltschaft für Akustik e.V. (DEGA), Berlin 2007, str.243-244
RIV/61384984:51110/07:00000245
PDF [153] P.Kajánek, R.Klačanský, A.Danihelová, Z.Otčenášek, Vplyv povrchovej úpravy na strunové hudebné nástroje
Proceedings of the 3rd International Symposium Material-Acoustics- Place 2007
(ISBN 978-80-228-1780-6), Zvolen 2007, str.49-54
RIV/61384984:51110/07:00000244
(Cz) PDF [152] V.Syrový, Kvalita hudebního zvuku - psychoakustika nebo estetika?
Proceedings of the 3rd International Symposium Material-Acoustics- Place 2007
(ISBN 978-80-228-1780-6), Zvolen 2007, str.91-100
RIV/61384984:51110/07:00000243
(En) [151] Z.Otčenášek, The animated ESPI Patterns of Violin - Method of Measurement allowing their comparison
Proceedings of the 13th International User Meeting Dantec Dynamics
(ISBN 3-00-019900-4), Ulm 2006, str.101-104
RIV/61384984:51110/06:0000242
(En) PDF [150] J.Štěpánek, Musical sound timbre: verbal description and dimensions
Proceedings of the 9th International Conference on Digital Audio Effects
(ISBN 0-7717-062705), Montréal 2006, str.121-126
(En) [149] J.Štěpánek, V.Syrový, Z.Otčenášek, J.Angster, Ch. Teasch, PDF Verbal Description of Organ Principal 8' Sound
Proceedings of Fortschritte der Akustik - DAGA´06
(ISBN 3-9808659-2-4), Braunschweig 2006, str.613-614
RIV/61384984:51110/06:00000235
(En) PDF [148] P.Dlask, Effects that Influence Determination of Air Column Resonance Frequencies in Cylindrical Tubes
Proceedings of Fortschritte der Akustik - DAGA´06 (ISBN 3-9808659-2-4)
Braunschweig 2006, str.397-398
RIV/61384984:51110/06:00000234
(En) PDF [147b] M.Frič, F.Šram, J.G.Švec, Voice Registers, Vocal Folds Vibration Patterns and their Presentation in Videokymography
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.42-45
RIV/61384984:51110/06:00000230
(En) [147a]J. G. Švec, M. Frič, F. Šram, H. Švecová, H. K. Schutte, Visually-based evaluation protocol for laryngeal videokymographic images.
In: Proceedings AQL 2006: Advances in Quantitative Laryngology
Voice and Speech Research, October 6-7, 2006, Groningen, the Netherlands.
Groningen Voice Research Lab, University of Groningen, Groningen, the Netherlands [CD-ROM]: 1-6 (2006)
(En) PDF [146] P.Dlask, Substitution Diagram of Acoustic Cylindrical Waveguide Including Viscosity of Gas Inside the Waveguide
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.30-33
RIV/61384984:51110/06:00000229
(En) PDF [145] P.Žikovský, Automated Laser-Based Interferometer Measurements on Musical Instruments
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.292-295
RIV/61384984:51110/06:00000228
(En) PDF [144] M.Vrzal, Interconnection of Musical Monophonic Signals by the Edit of the Music from Objective Points of View
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.297-299
RIV/61384984:51110/06:00000227
(En) PDF [143] O.Urban, Introduction to Problems of In situ Pipe Organ Sampling
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.243-246
RIV/61384984:51110/06:00000226
(En) PDF [142] J.Štěpánek, Timbre - Verbal Description, Spectral Sources and Context Dependence
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.205-218
RIV/61384984:51110/06:00000225
(En) PDF [141] Z.Otčenášek, The Connection of the Violin Body Vibration Pattern and the Violin Frequency Response Course
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.156-159
RIV/61384984:51110/06:00000224
(En) PDF [140] Z.Otčenášek, V.Syrový, The Pulse ESPI Method on Musical Instruments
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.153-155
RIV/61384984:51110/06:00000223
(En) PDF [139] O.Moravec, J.Štěpánek, Possibility of Application of Objective Psychoacoustics Metrics on Musical Signals
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.142-144
RIV/61384984:51110/06:00000222
(En) PDF [138] V.Syrový, Sound of the Organ - Acoustics or Art?
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.227-234
RIV/61384984:51110/06:00000221
(En) PDF [137] A.J.Sporka, P.Žikovský, P.Slavík, Explicative Document Reading Controlled by Non-speech Audio Gestures
Proceedings of the 9th International Conference "Text, Speech and Dialogue"
(ISBN 3-540-39090-1), Brno 2006, str.695-702
(Cz) PDF [136] V.Syrový, Od Chladniho k 3D Pulse Espi - přehled metod zviditelňování kmitů u hudebních nástrojů
Proceedings of the 2nd International Symposium Material - Acoustics - Place 2006
(ISBN 80-228-1653-1), Zvolen 2006, str.139-143
RIV/61384984:51110/06:00000220
(Cz) PDF [135] J.Štěpánek, I.Vacková, Výsledky audiologického vyšetření skupiny hudebních profesionálů
Proceedings of the 2nd International Symposium Material - Acoustics - Place 2006
(ISBN 80-228-1653-1), Zvolen 2006, str.129-132
RIV/61384984:51110/06:00000219
PDF [134] M.Frič, F.Šram, J.Švec, Diplofónia - komplexné kmitanie hlasiviek prezentované vo videokymografii a vysokofrekvenčnej laryngoskopii
Proceedings of the 2nd International Symposium Material - Acoustics - Place 2006
(ISBN 80-228-1653-1), Zvolen 2006, str.65-68
RIV/61384984:51110/06:00000218
(Cz) PDF [133] J.Štěpánek, O.Moravec, Barva hudebního zvuku a její slovní popis (Výsledky grantového projektu GA ČR 202/02/1370)
Sborník 14. semináře univerzitního Společenství pro studium hlasu a řeči, Univerzita Palackého Olomouc, str.3-17
RIV/61384984:51110/05:00000023
(En) PDF [132] V.Syrový, Using of Pulse Interferometry on Musical Instruments
Dantec Dynamics, Proceedings of the 12th International User Meeting, Ulm 2005, kap. 7
(En) PDF [131] J.Štěpánek, Psychoacoustic experiment in the research of musical sound timbre
Proceedings of the 16th Conference ESSP 2005, Praha 2005, str.21
RIV/61384984:51110/05:00000011
(En) [130] O.Moravec, J.Štěpánek, Relations among Verbal Attributes Describing Musical Sound Timbre in Czech Language
Proceedings of Forum Acusticum 2005, Budapest 2005, str.465-469
RIV/61384984:51110/05:00000006
(En) PDF [129] J.Štěpánek, V.Syrový, Z.Otčenášek, C.Taesch. J. Angster, Spectral features influencing perception of pipe organ sounds
Proceedings of Forum Acusticum 2005, Budapest 2005, str.465-469
(En) [128] Z.Otčenášek, Recording and reproduction of musical stimuli for psycho-acoustic listening test
Proceedings of EEA Workshop "The Future of Wind Instruments"
(ISBN 3-90091406-0), Vienna 2005, DVD
RIV/61384984:51110/05:00000014
(En) PDF [127] V.Syrový, P.Dlask, Some methodical "revision" remarks on measurements of air column oscillations
Proceedings of EEA Workshop "The Future of Wind Instruments"
(ISBN 3-90091406-0), Vienna 2005, DVD
RIV/61384984:51110/05:00000013
(En) PDF [126] J.Štěpánek, Interpretation and comparison of perceptual spaces
Proceedings of Inter-Noise 2005, Rio de Janeiro 2005, CD-ROM, \papers\doc_1627.pdf
RIV/61384984:51110/05:00000005
(En) [125] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, C.Taesch Spectra of the steady state C tones of the Principal 8' of European pipe organs
Proceedings of 31. DAGA, München 2005, str.231-232
RIV/61384984:51110/05:00000017
(En) PDF [124] O.Moravec, J.Štěpánek, Verbal Descriptions of Musical Sound Timbre and Musician's Opinion of their Usage
Proceedings of 31. DAGA, München 2005, str.233-234
(Cz) [123] V.Syrový, Objektivní a subjektivní interpretace neharmonicit kmitů hudebních nástrojů
Proceedings of the 1th International Symposium Material - Acoustics - Place 2005
(ISBN 80-228-1505-5), Zvolen 2005, str.109-115
RIV/61384984:51110/05:00000007
(Cz) [122] O.Moravec, J.Štěpánek, Slovní popis barvy hudebního zvuku: II. Vhodnost použití slovních atributů
Proceedings of the 1th International Symposium Material - Acoustics - Place 2005
(ISBN 80-228-1505-5), Zvolen 2005, str.47-50
RIV/61384984:51110/05:00000028
(Cz) PDF [121] J.Štěpánek, O.Moravec, Slovní popis barvy hudebního zvuku: I. Percepční prostory slovních atributů
Proceedings of the 1th International Symposium Material - Acoustics - Place 2005 (ISBN 80-228-1505-5), Zvolen 2005, str.77-82
RIV/61384984:51110/05:00000027
(Cz) PDF [120] J.Štěpánek, Psychoakustický výzkum barvy hudebního zvuku
Sborník 78. Akustický seminář ČsAS (ISBN 80-01-03253-1), Opočno 2005, str. 147-157
RIV/61384984:51110/05:00000003
(Cz) PDF [119] V.Syrový, Příčiny a důsledky neharmonicit spekter hudebních tónů
Sborník 78. Akustický seminář ČsAS (ISBN 80-01-03253-1), Opočno 2005, str.139-146
RIV/61384984:51110/05:00000004
(En) PDF [118] J.Štěpánek, O.Moravec, Verbal description of musical sound timbre in Czech language and its relation to musicians profession and performance quality
CIM05 Montréal 2005, Québec, Canada, Electronic proceedings, file: STEPANEK_J_CIM05_02.pdf
RIV/61384984:51110/05:00000029
(En) PDF [117] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Acoustical correlates of the main features of violin timbre perception
CIM05 Montréal 2005, Québec, Canada, Electronic proceedings, file: STEPANEK_J_CIM05_01.pdf
RIV/61384984:51110/05:00000030
(En) PDF [116] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Interpretation of Violin Spectrum Using Psychoacoustic Experiments
CD of Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics (ISMA2004)
Nara 2004, Japan, 4-S2-1
RIV/61384984:51110/04:00010623
(En) PDF [115] Z.Otčenášek, The Microphone and Artificial Head Sound Pressure Measurement
Proceedings of 7. CFA/30. DAGA, Strasbourg 2004, str.891-892
RIV/61384984:51110/04:00010622
(En) (En) PDF [114] O.Moravec, J.Štěpánek, Perceptual spaces of verbal attributes used for description of musical sound timbre in Czech language
Proceedings of 7. CFA/30. DAGA, Strasbourg 2004, str.881-882
RIV/61384984:51110/04:00010632
(En) PDF [113] J.Štěpánek, Spectral sources of basic perceptual dimensions of violin timbre
Proceedings of 7. CFA/30. DAGA, Strasbourg 2004, str.103-104
RIV/61384984:51110/04:00010628
(En) PDF [112] J.Štěpánek, Relations between perceptual space and verbal description in violin timbre
Acústica 2004, Guimaraes 2004, Portugal, CD ROM, AFP 077-S
RIV/61384984:51110/04:00010626
(Cz) [111] V.Syrový, Varhany v moderním sakrálním prostoru
In: Moderní sakrální stavby, J. Vaverka a kol.
JOTA Brno 2004 (ISBN 80-7217-297-2), str.44-57
RIV/61384984:51110/04:00010583
(Cz) [110] V.Syrový, Akustické problémy varhan v moderních sakrálních prostorách
Sborník konference s mezinárodní účastí: Moderní sakrální stavby, Fakulta architektury VUT, Brno 2004 (ISBN 80-214-2791-4), str.57-66
RIV/61384984:51110/04:00010613
(En) PDF [109] J.Štěpánek, Perception of Sharpness and Narrowness in Violin Tones: Influence of Spectral Components with Changing Pitch
Proceedings of the 8th International Colloquium "ACOUSTICS 04", Zvolen 2004
(ISBN 80-228-1359-1), str.49-51
RIV/61384984:51110/04:0010629
(Cz) PDF [108] V.Syrový, Zvuk varhan v reálných prostorách a jeho problémy
Proceedings of the 8th International Colloquium "ACOUSTICS 04", Zvolen 2004
(ISBN 80-228-1359-1), str.53-60
RIV/61384984:51110/04:00010612
(Cz) [107] O.Urban, Mastering jako finální tvůrčí proces při výrobě hudební nahrávky a jeho optimalizace
Proceedings of the 5th Conference of Czech Student AES
(ISBN 80-214-2643-8), VUT Brno 2004, str.90-99
(Cz) PDF [106] V.Syrový, Fyzikální příčinnosti barvy zvuku píšťalových varhan
Sborník 67. Akustický seminář ČsAS (ISBN 80-01-02850-X), Skalní město 2003, str.31-36
RIV/61384984:51110/03:00000013
(Cz) [105] J.Štěpánek, Deset let akustické dokumentace varhan
Sborník 67. Akustický seminář ČsAS (ISBN 80-01-02850-X), Skalní město 2003, str.37-42
RIV/61384984:51110/03:00000012
[104] M.Čulík, Z.Otčenášek, Úvod do problematiky experimentálnych meraní na akustických gitarách
Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS 03", Zvolen - Šachtičky
(ISBN 80-228-1247-1), str.7-10
RIV/61384984:51110/03:00000010
(En) PDF [103] O.Moravec, J.Štěpánek, Collection of Verbal Descriptions of Musical Sound Timbre in Czech Language
Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS 03", Zvolen - Šachtičky
(ISBN 80-228-1247-1), str.23-26
RIV/61384984:51110/03:00000009
(Cz) PDF [102] V.Syrový, Základní aspekty barvy zvuku varhan
Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS 03", Zvolen - Šachtičky
(ISBN 80-228-1247-1), str.39-42
RIV/61384984:51110/03:00000008
(En) PDF [101] J.Štěpánek, Ten years of acoustic documentation of pipe organs in Czech Republic
Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS 03", Zvolen - Šachtičky
(ISBN 80-228-1247-1), str.43-46
RIV/61384984:51110/03:0000007
(Cz) [100] O.Urban, Součtová a rozdílová syntéza - teorie, praxe a porovnání
Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS 03", Zvolen - Šachtičky
(ISBN 80-228-1247-1), str.51-54
RIV/61384984:51110/03:00000006
(En) PDF [99] J.Štěpánek, Latent listener classes and class models in violin timbre
DAGA 2003 (ISBN 3-9808659-0-8), Aachen, str.651-653
RIV/61384984:51110/03:00000001
(En) PDF [98] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Listeners common and group perceptual dimensions in violin timbre
Proceedings of SMAC 03 (ISBN 91-7283-559-1), Vol. II, Stockholm 2003, str.651-653
RIV/61384984:51110/03:00000005
(En) PDF [97] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, V.Syrový, Influence of duration of tone stationary part on perception of starting transient
Proceedings of SMAC 03 (ISBN 91-7283-559-1), Vol. II, Stockholm 2003, str.663-666
RIV/61384984:51110/03:00000004
(En) PDF [96] O.Moravec, J.Štěpánek, Verbal description of musical sound timbre in czech language
Proceedings of SMAC 03 (ISBN 91-7283-559-1), Vol. II, Stockholm 2003, str.643-645
RIV/61384984:51110/03:00000003
(En) PDF [95] V.Syrový, Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Subjective evaluation of organ pipe timbre in the standard listener positions
Proceedings of SMAC 03 (ISBN 91-7283-558-3), Vol. I, Stockholm 2003, str.333-336
RIV/61384984:51110/03:00000002
(Cz) PDF [94] V.Syrový, Zvukový design varhan a moderní chrámový prostor
Sborník konference s mezinárodní účastí: Moderní sakrální stavby, Fakulta architektury VUT, Brno 2002. str.39-43
RIV/61384984:51110/02:00000001
(En) PDF [93] M.Vrzal, Typology of Sound Signal Editing in Recording Practice
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.141-144
RIV/61384984:51110/02:00000009
(En) PDF [92] O.Urban, Short Overview of Methods of Sound Synthesis
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.237-240
RIV/61384984:51110/02:00000008
(En) PDF [91] J.Štěpánek, Evaluation of timbre of violin tones according to selected verbal attibutes
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.129-132
RIV/61384984:51110/02:00000007
(En) PDF [90] V.Syrový, R.Jindra, J.Štěpánek, Air Column Resonance Frequencies and Their Dependencies in Cylindrical Tubes
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.133-136
RIV/61384984:51110/02:00000006
(En) PDF [89] Z.Otčenášek, Comparison of Bridge Foot Vibrations by Both Natural and Artificial Types of Violin Exciting
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.117-120
RIV/61384984:51110/02:00000005
(En) PDF [88] O.Moravec, Comparison of Several Methods for Separation of Harmonic amd Noise Components of Musical Instrument Sound
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.113-116
RIV/61384984:51110/02:00000004
(En) PDF [87] V.Jakeš, V.Syrový, Intonation Properties of Clarinet and Methods of Their Measurement
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.105-107
RIV/61384984:51110/02:00000003
(En) PDF [86] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Sound quality preference of violin tones and its directional dependence
DAGA 2002, Bochum (ISBN 3-9804568-6-2), str.404-405
RIV/61384984:51110/02:00000013
(En) PDF [85] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Spectral sources of selected features of violin timbre
6 CFA, Lille 2002, str.695-698
RIV/61384984:51110/02:00000012
(En) PDF [84] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, "Glossy" and "Buzzing" in timbre of violin sounds
6 CFA, Lille 2002, str.691-694
RIV/61384984:51110/02:00000011
(En) PDF [83] J.Štěpánek, The Study of Violin Timbre Using Spontaneous Verbal Description and Verbal Attribute Rating
Forum Acusticum Sevilla 2002 (ISBN 84-87985-06-8), MUS-06-008
RIV/61384984:51110/02:00000002
PDF [82] V.Syrový, Ergebnisse der akustischen Vermessung der Teynkirchen-Orgel vor und nach der Restaurierung
Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Ländern, Konferenzbericht IME Band 8, Sinzig: Studio 2002, (ISBN 3-89564-073-5), str.147-153
RIV/61384984:51110/02:00000010
(En) [81] A.Melka, V.Syrový, O.Moravec, Post-processing of 2-channel stereo audio recordings of classical music with room simulation - a psychoacoustical experiment
Proceedings of the Cost-G6 Conference "Digital Audio Effects", Limerick 2001
(ISBN 187465363-1), str.155-159
RIV/61384984:51110/01:00000010
(Cz) [80] J.Štěpánek, V.Syrový, Z.Otčenášek, Spektrální charakterizace plén českých barokních varhan
Proceedings of the 6th International Colloquium ACOUSTICS '01, Zvolen - Banská Štiavnica 2001
(ISBN 80-228-1048-7), str.53-56
RIV/61384984:51110/01:00000009
(Cz) [79] V.Syrový, Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Akustické hodnocení rekonstrukce varhan Heinricha Mundta
Proceedings of the 6th International Colloquium ACOUSTICS '01, Zvolen - Banská Štiavnica 2001
(ISBN 80-228-1048-7), str.49-52
RIV/61384984:51110/01:00000008
(Cz) [78] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Změna barvy zvuku houslí při změně polohy v prostoru
Proceedings of the 6th International Colloquium ACOUSTICS '01, Zvolen - Banská Štiavnica 2001 (ISBN 80-228-1048-7), str.35-38
RIV/61384984:51110/01:00000007
(En) PDF [77] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Directional Timbre Spaces of Violin Sounds
Proceedings of ISMA 2001, Perugia 2001 (ISBN 88-900646-0-9), str.495-498
RIV/61384984:51110/01:00000006
(En) PDF [76] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Sound Directivity Spectral Spaces of Violins
Proceedings of ISMA 2001, Perugia 2001 (ISBN 88-900646-0-9), str.133-136
RIV/61384984:51110/01:00000005
(En) PDF [75] V.Syrový, Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Spectral Characteristics of Czech Baroque Pipe Organs
Proceedings of ISMA 2001, Perugia 2001 (ISBN 88-900646-0-9), str.477-480
RIV/61384984:51110/01:00000004
(En) PDF [74] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Psychoacoustic Aspects of Violin Sound Quality and its Spectral Relations
Proceedings of the 17th ICA, (ISBN 88-88387-03-X), Roma 2001, CD IV (Music), str.6-7
RIV/61384984:51110/01:00000003
(En) PDF [73] V.Syrový, Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Acoustic Evaluation of the Reconstruction of Heinrich Mundt Pipe Organs in Prague
Proceedings of the 17th ICA, (ISBN 88-88387-03-X), Roma 2001, CD IV (Music), str.20-21
RIV/61384984:51110/01:00000002
(En) PDF [72] O.Moravec, Separation and Analysis of the Musical Signal Noise Components
Proceedings of DAGA 2001, CD (ISBN 3-9804568-9-7), Hamburg 2001, str. 8-9
RIV/61384984:51110/01:00000001
[71] C.Fillol, C.Legros, J.Štěpánek, Etude statistique des parametres fondamentaux decrivant l'intelligibilite de la parole dans des environnements acoustiquement difficiles
Proceedings of the 5th French Congress on Acoustics
(ISBN 2-88074-470-9) SFA/5 CFA, Laussanne 2000, str.518-521
RIV/61384984:51110/00:00000012
(En) PDF [70] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, O.Moravec, Analytical and Perceptual Detection of Rustle in Stationary Violin Tones
Proceedings of the 5th French Congress on Acoustics
(ISBN 2-88074-470-9) SFA/5 CFA, Laussanne 2000, str.433-436
RIV/61384984:51110/00:00000011
(Cz) [69] E.Šístek, Problematika hudebních závislostí smyčcových nástrojů
Proceedings of the 5th international colloqium ACOUSTICS Zvolen-Šachtička
(ISBN 80-228-0943-8), TU Zvolen 7.-8.9.2000, str.35-36
RIV/61384984:51110/00:00000010
(Cz) [68] O.Moravec, Šumové složky zvuků hudebních nástrojů a jejich analýza
Proceedings of the 5th international colloqium ACOUSTICS Zvolen-Šachtička
(ISBN 80-228-0943-8), TU Zvolen 7.-8.9.2000, str.29-30
RIV/61384984:51110/00:00000009
(Cz) [67] Vl.Jakeš, Z.Otčenášek, Snímání směrového vyzařování hudebních nástrojů
Proceedings of the 5th international colloqium ACOUSTICS Zvolen-Šachtička
(ISBN 80-228-0943-8), TU Zvolen 7.-8.9.2000, str.24-25
RIV/61384984:51110/00:00000008
(Cz) PDF [66] P.Volný, Časové charakteristiky hudebních signálů
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.239-242
RIV/61384984:51110/00:00000007
(Cz) PDF [65] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Percepční a analytická detekce netónových příměsí houslových tónů
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.215-218
RIV/61384984:51110/00:00000006
(Cz) PDF [64] V.Syrový, Hardware pro akustickou diagnostiku dechových hudebních nástrojů
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.189-192
RIV/61384984:51110/00:00000005
(Cz) PDF [63] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Návrh metodiky poslechových testů pro zjišťování směrové závislosti barvy zvuku
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.105-108
RIV/61384984:51110/00:00000004
(Cz) PDF [62] O.Moravec, Metodika analýzy šumových složek zvuků hudebních nástrojů
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.92-95
RIV/61384984:51110/00:00000003
(Cz) PDF [61] Vl.Jakeš, Z.Otčenášek, Šestnáctikanálový záznam zvuku hudebních nástrojů
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.30-33
RIV/61384984:51110/00:00000002
(En) PDF [60] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Violin Sound radiation - Directivity of Violin Timbre
DAGA 2000, Oldenburg, Fortschritte der Akustik
(ISBN 3-9804568-8-9), DEGA 2000, str.240-241
RIV/61384984:51110/00:00000001
(En) PDF [59] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Rustle as an Attribute of Timbre of Stationary Violin Tones
CASJ - Journal of the CATGUT Acoustical Society
(ISSN 0882-2212), Vol.3, No. 8, (Series II), November 1999, str.32-38
RIV/61384984:51110/99:00000001
(Cz) [58] O.Moravec, J.Štěpánek, V.Syrový, Vliv dynamiky a techniky hry na kmitočtové spektrum tónu houslí
Akustické listy (ISSN 1212-4702) čís.17 (1999), str.22-25
RIV/61384984:51110/99:00000008
(Cz) [57] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, V.Syrový, Dokumentace a diagnostika zvuku varhan
Akustické listy (ISSN 1212-4702) čís.17 (1999), str.12-21
RIV/61384984:51110/99:00000009
(Cz) [56] Z.Otčenášek, V.Syrový, Směrovost vyzařování houslí
Akustické listy (ISSN 1212-4702) čís.17 (1999), str.5-8
RIV/61384984:51110/99:00000007
(En) PDF [55] C.Fillol, C.Legros, J.Štěpánek, The genetic algoritms for the optimalization of distributed loudspeaker systems
CD-ROM of Joint Meeting 137th ASA, 2nd EAA Forum Acusticum 1999, 25th DAGA,
Berlin, kód 5aAA6
RIV/61384984:51110/99:00000006
(En) PDF [54] P.Volný, J.Štěpánek, V.Syrový, Time relations between violin tone harmonics in relation to playing techniques
CD-ROM of Joint Meeting 137th ASA, 2nd EAA Forum Acusticum 1999, 25th DAGA,
Berlin, kód 5aMUb3
RIV/61384984:51110/99:00000004
(En) PDF [53] O.Moravec, J.Štěpánek, V.Syrový, Harmonic and unharmonic components of violin tones in relation to playing techniques
CD-ROM of Joint Meeting 137th ASA, 2nd EAA Forum Acusticum 1999, 25th DAGA,
Berlin, kód 5aMUb4
RIV/61384984:51110/99:00000003
(En) PDF [52] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, A.Melka, Comparison of five perceptual timbre spaces of violin tones of different pitches
CD-ROM of Joint Meeting 137th ASA, 2nd EAA Forum Acusticum 1999, 25th DAGA,
Berlin, kód 5aMUb5
RIV/61384984:51110/99:00000005
(En) PDF [51] Z.Otčenášek, V. Syrový, Directivity of violin radiation
CD-ROM of Joint Meeting 137th ASA, 2nd EAA Forum Acusticum 1999, 25th DAGA,
Berlin, kód 5aMUb7
RIV/61384984:51110/99:00000002
(En) [50] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, The influence of subharmonic components of stationary violin tones on perception
Proceedings of ISMA'98, Leavenworth 1998, Washington, USA , str.343-348.
RIV:J01/98:511100044
(En) [49] J.Valvoda, J.Štěpánek, EFAS audiology training course 1996: Towards audiology education
Book of Abstracts, 3rd European Conference of Audiology, Praha 1997, str.251
RIV:J01/97:511100033
(En) [48] Z.Novotný, V.Syrový, I.Šejna, M.Novák, The new Czech speech audiometry on CD
Book of Abstracts, 3rd European Conference of Audiology, Praha 1997, str.145
RIV:J01/97:511100032
(Cz) [47] P.Volný, Hudební signál jako předmět časové a frekvenční analýzy
Sborník 55.akustického semináře a 34.akust. konference
(ISBN 80-01-01690-0), Kouty 6.-10.10.97, str.251-254
(Cz) [46] J.Štěpánek, Prostředky časové a frekvenční analýzy signálu v systému Matlab a příklady jejich použití k analýze hudebních signálů
Sborník 55.akustického semináře a 34.akust. konference
(ISBN 80-01-01690-0), Kouty 6.-10.10.97, str.233-238
(Cz) [45] Z.Otčenášek, Směrové vyzařovací charakteristiky hudebního nástroje a vstupní podmínky akustických měření
Sborník 55.akustického semináře a 34.akust. konference
(ISBN 80-01-01690-0), Kouty 6.-10.10.97, str.117-120
(En) [44] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, A.Melka, Violin sound timbre: II. External interpretation of perceptual space with the aide of verbal descriptions of perceived differences
Proceedings of 31st IAC (ISBN 80-228-0632-3), Vysoké Tatry 1997, str. 6-97
RIV:J01/97:511100026
(En) [43] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, A.Melka, Violin sound timbre: I. The construction of a perceptual space from results of listening tests
Proceedings of 31st IAC (ISBN 80-228-0632-3), Vysoké Tatry 1997, str.94-95
RIV:J01/97:511100025
(En) [42] V.Syrový, P.Volný, The Use of pseudorandom signals to the testing of brass wind musical instruments
Proceedings of 31st IAC (ISBN 80-228-0632-3), Vysoké Tatry 1997, str.92-93
(En) [41] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, A.Melka, V.Syrový, Violin tones spectra and their relationship to perceived sound quality
Proceedings of ISMA 97 (ISBN 1-901656-02-0), Edinburgh 1997, str.125-130
RIV:J01/97:511100027
(En) [40] A.Melka, J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Czech and German verbal description of violin sound properties: multidimensional analyses of survey data
Acta Acustica 1995 (ISSN 1436-7947), Vol.82 Suppl., str.214
RIV:J01/96:511100012
(En) [39] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Acoustic documentation of pipe organs and spectral analyses of plenum sound
Acta Acustica 1995 (ISSN 1436-7947), Vol.82 Suppl., str.188
RIV:J01/96:511100011
(En) [38] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Comparison of pipe organ plenum sounds
Proceedings of ISMA '95, Dourdan 1995, Francie, str.86-92
RIV:J01/95:511100010
(En) [37] P.Kamp, M.Castellengo, J.Štěpánek, Acoustic criteria for the characterization of the attack transients of two flue stops and how these criteria evolve over the entire compass
Proceedings of ISMA '95, Dourdan 1995, Francie, str.61-67
RIV:J01/95:511100009
(En) [36] A.Melka, J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Dimensional analysis of the verbal description of violin sound properties
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.115-118
RIV:J01/95:511100007
(En) [35] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Sound comparison of two pipe organs
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.119-122
RIV:J01/95:511100006
(En) [34] J.Štěpánek, A.Melka, Z.Otčenášek, Physical characteristics of violin tones
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.147-150
RIV:J01/95:511100005
(En) [33] V.Syrový, Musical tone spectrum, its interval and formant part
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.151-154
RIV:J01/95:511100004
(Cz) [32] Z.Novotný, V.Syrový, M.Novák, Nová česká slovní audiometrie na CD
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.175-176
RIV:J01/95:511100008
(En) [31] J.Jakl, Perception of reverberation at music recording
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.107-110
(En) [30] T.Drbohlav, Impulse measurements on clarinet
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.91-94
(En) [29] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Acoustic documentation of 12 pipe organs and analysis of their plena
Journal de Physique 1994 (ISSN 1155-4339), Vol.4 C5, str.645-648
RIV:J01/94:511100003
(En) [28] P.Bažant, J.Štěpánek, A.Melka, Predicting sound quality of violin from its frequency response
Proceedings of SMAC '93 (ISBN 91-85428-87-6), Stockholm 1993, str.351-354
RIV:J01/94:511100002
(En) PDF [27] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, V.Syrový, Acoustic documentation of church organs
Proceedings of SMAC 93 (ISBN 91-85428-87-6), Stockholm 1993, str.516-519
RIV:J01/94:511100001
(Cz) [26] V.Syrový, Akustické tabulky
SYMAC, Praha 1991
(Cz) [25] V.Syrový, T.Drbohlav, Vliv ozvučníku na vlastnosti tónu klarinetu
Sborník 28. akustické konference, Štrbské Pleso 1989, str.190-193
(Cz) [24] V.Syrový, Diagnostická impulzní měření na klarinetu
Sborník 28. akustické konference, Štrbské Pleso 1989, str.257-260
(En) [23] V.Syrový, Impulse measurements on woodwind musical instruments
Proceedings of ISMA '89, Mittenwald 1989 BRD, str.64
(Cz) PDF [22] V.Syrový, Příspěvek k objektivnímu hodnocení zvukových vlastností píšťalových varhan
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/88, str.89-91
(Cz) PDF [21] V.Syrový, Digitální syntéza zvukového signálu
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 1/88, str.11-12
(Cz) PDF [20] V.Syrový, Měření rezonančních vlastností klarinetových hubiček
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 4/87, str.133-135
(Cz) [19] V.Syrový, Hudební signál a jeho syntéza
Sborník HAMU "Živá hudba 1986", str.153-205
(Cz) PDF [18] V.Syrový, Analýza a syntéza hudebního signálu - současné možnosti a  perspektivy
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 2/86, str.54-56, 3/86, str.93-95, 4/86, str.127-130
(Cz) PDF [17] V.Syrový, K problematice hodnocení ozevu hudebních nástrojů
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 5/85, str.172-173
(Cz) [16] V.Syrový, Vliv fázového spektra tónu na vjem jeho barvy
Sborník 23. akustické konference, České Budějovice 1984, str.275-278
(Cz) [15] V.Syrový, Hudební signál a jeho analýza
Sborník HAMU "Živá hudba 1983", str.3O1-339
(Cz) [14] V.Syrový, Analýza a syntéza tónu mikropočítačem
Sborník konference "Akustické a technické aspekty hudebních nástrojů",
Kraslice 1983, str.55-59
(Cz) PDF [13] V.Syrový, Měření tlaku v ústech klarinetisty
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 2/83, str.49-53
(En) PDF [12] V.Syrový, Subjective testing of clarinet sound radiation
Sborník psychoakustické konference, Jablonna 1982, Polsko
(Cz) PDF [11] V.Syrový, Spektra jazykových varhanních hlasů
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 4/82, str.132-135, 2/85, str.53-56
(Cz) PDF [10] V.Syrový, M.Bláha, Příspěvek k hodnocení kvality klarinetových plátků
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 1/82, str.10-15
(Cz) PDF [9] V.Syrový, K otázkám dynamických charakteristik klarinetu
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 6/81, str.219-222
(Cz) [8] V.Syrový, K otázkám směrových charakteristik klarinetu
Hudební věda (ISSN 0018-7003) 4/81, str.313-325
(Cz) [7] V.Syrový, O problematice objektivního hodnocení kvality přirozených hudebních signálů
Sborník HAMU "Živá hudba 1980", str.383-425
[6] V.Syrový, Die Methoden der Transientenanalyse bei der Tönen der Musikinstrumenten
Sborník 18. akustické konference, Český Krumlov 1979, str.159-162
(Cz) PDF [5] V.Syrový, Zvuková kvalita a její klasifikace
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/79, str.95-97
[4] V.Syrový, Einschwingvorgänge bei Klarinetten und deren Analyse
Sborník "Symposia 79", Markneukirchen 1979, NDR
(Cz) PDF [3] V.Syrový, K některým problémům subjektivního hodnocení kvality hudebních nástrojů
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/78, str.78-82
(Cz) PDF [2] V.Syrový, Tranzient tónu klarinetu (jeho analýza)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 1/77, str.14-17
(Cz) [1] V.Syrový, Analýza tranzientu tónu klarinetu a subjektivní vjem jeho kvality
Sborník 14. akustické konference, Vysoké Tatry 1976, str.236-239

(Cz) Kučera, M., Frič M., Fritzlová, K., Halíř M., Vokologie I – Funkční diagnostika a léčba hlasových poruch

(ISBN: 978-80-270-6200-3), AMU, Praha 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000065

Další informace: eshop Kosmas


(Cz) Otčenášek Z., Dlask P., Syrový V., Hruška V., Otčenášek J., Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení
(The labial organ pipe and its basic voicing settings)

(ISBN 978-80-7331-467-5), AMU, Praha 2018
RIV/61384984:51110/18:N0000065
Další informace: eshop NAMU


(Cz) K. Vitásková, L. Dzidová , M. Frič, K. Jehličková, M. Kučera, L. Kytarová, N. Machalová, Z. Melounová, R. Močálová, P. Nilius, L. Schwarzová, J. Šimonová, J. M. Tabachová, L. Václavíková:, kapitola Porovnání hlasových polí v knize Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska
(ISBN 978-80-244-5288-3), UPOL, Olomouc 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000106
Další informace: web vydavatelství UPOL


(Cz) P. Koukal, Z. Otčenášek, Problematika restaurovani zvuku varhan

(ISBN: 978-80-906167-8-3), AMU, Praha 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000103
Ukázka z obsahu: PDF
Další informace: ÚOP Telč (NPÚ)


(Cz) M. Frič, V. Miššíková (Krasňanová), kapitola Základy akustiky hlasu v knize Logopedická propedeutika

(ISBN: 978-80-223-4164-6), 2016
RIV/61384984:51110/16:N0000012
Další informace: Heureka-knihy.sk


(Cz) T. Žůrková, V. Hruška, Josef Šediva (1853-1915) a jeho sbírka hudebních nástrojů v Národním muzeu - Českém muzeu hudby
(ISBN: 978-80-7036-505-2), 2016

RIV/61384984:51110/16:N0000027
Další informace: eshop Národní muzeum


(Cz) M. Vondrášek, Akustika hudebních prostorů v České republice 6

(ISBN 978-80-7331-344-9), AMU, Praha 2015

RIV/61384984:51110/15:0000453
Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) M. Vondrášek, Akustika hudebních prostorů v České republice 5

ISBN 978-80-7331-288-6), AMU, Praha 2013


Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, V. Vencovský, M. Guštar, P. Koukal, Akustická problematika zvuku varhan (edukační příručka k projektu DF12P01OVV012)

MARC HAMU, Praha 2015

 


(Cz) Z. Otčenášek, P. Dlask, kapitola v knize J. Höhn.: Hudební nástroje IX, 1. část

(ISBN 978-80-87261-93-4), NÚLK, Strážnice 2014

RIV/61384984:51110/08:00000011

Další informace: Národní ústav lidové kultury


(Cz) V. Syrový, Hudební akustika (3 vydání)
1. vydání (ISBN 80-7331-901-2), AMU, Praha 2003
2.doplněné vydání (ISBN 978-80-7331-127-8), AMU, Praha 2008
3.doplněné vydání (ISBN 978-80-7331-297-8), AMU, Praha 2013
RIV/61384984:51110/08:00000011

Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) T. Hrádek, J. Tuček, Katalog akustických prvků


(ISBN 978-80-7331-316-6), AMU, Praha 2011Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) M. Frič, kapitoly v knize J. Dršata et al.: Foniatrie - Hlas, 2010


(ISBN 978-80-7311-116-8)


Další informace: Nakladatelství Tobiáš


(Cz)(En) M. Vondrášek, T. Hrádek, J. Tuček, K. Motl, L. Posekaný, Akustika hudebních prostorů v České republice 4, Acoustics of Music Spaces in Czech Republic 4
(ISBN 978-80-7331-315-9), AMU, Praha 2010
RIV/61384984:51110/07:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz)(En) M. Vondrášek, T. Hrádek, K. Motl, L. Posekaný, Akustika hudebních prostorů v České republice 3, Acoustics of Music Spaces in Czech Republic 3
(ISBN 978-80-7331-196-4), AMU, Praha 2010
RIV/61384984:51110/07:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz)(En) M. Vondrášek, T. Hrádek, K. Motl, J. Červenka, Akustika hudebních prostorů v České republice 2, Acoustics of Music Spaces in Czech Republic 2
česko-anglické vydání, czech-anglish edition
(ISBN 978-80-7331-160-5), AMU, Praha 2009
RIV/61384984:51110/07:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz)(En) M. Vondrášek, M. Mikeš, R. Fleischman, Akustika hudebních prostorů v České republice 1, Acoustics of Music Spaces in Czech Republic 1
česko-anglické vydání, czech-anglish edition
(ISBN 978-80-7331-141-4), AMU, Praha 2008
RIV/61384984:51110/07:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) Z. Otčenášek, O subjektivním hodnocení zvuku

(ISBN 978-80-7331-113-1), AMU, Praha 2008

RIV/61384984:51110/07:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) M. Vrzal, Střih záznamu hudby

(ISBN 978-80-7331-114-5), AMU, Praha 2007

RIV/61384984:51110/07:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) O. Urban, Instrumentář elektroakustického zvuku

(ISBN 978-80-7331-115-5), AMU, Praha 2007

RIV/61384984:51110/07:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) A. Melka, Základy experimentální psychoakustiky

(ISBN 80-7331-043-0), AMU, Praha 2005

RIV/61384984:51110/05:00000023

Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) J.Štěpánek, O.Moravec, Barva hudebního zvuku a její slovní popis

(ISBN 80-7331-031-7), AMU, Praha 2005

RIV/61384984:51110/05:00000023
Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) V.Syrový, Kapitoly o varhanách

(ISBN 80-7331-009-0), AMU, Praha 2004

RIV/61384984:51110/04:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU


(Cz) V.Syrový,M.Guštar, Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky

(1. vydání, ISBN 80-85883-80-5), AMU, Praha 2001
(2. vydání, ISBN 978-80-7331-237-4), AMU, Praha 2012

Další informace: Nakladatelství AMU


V.Syrový, Vybrané kapitoly z hudební akustiky

VŠLD, Zvolen 1988
 


V.Syrový, Vybrané kapitoly z nauky o varhanách

SPN, Praha 1987
 


V.Syrový, Technické základy elektroakustické hudby

SPN, Praha 1984, 2. přepracované vydání 1990
 


Patenty


 

Patent čís. 306765, 2017 
Z.Otčenášek, M. Guštar, "Zařízení ke sledování provozu píšťalových varhan"

Odkaz: Úřad průmyslového vlastnictví P 306765
_______________________________________________

PDF

Patent čís. 304789, 2014
Z.Otčenášek, "Budič pro měření strunných hudebních nástrojů s kobylkou"

Odkaz: Úřad průmyslového vlastnictví P 304789
_______________________________________________

PDF

Autorské osvědčení čís. 250953, 1988
V.Syrový, "Způsob hodnocení kvality hubiček dechových nástrojů, zejména klarinetů"

Odkaz: Úřad průmyslového vlastnictví P 250953
_______________________________________________

PDF

Patent čís. 129343, 1968
V.Syrový, "Zapojení manuálu (klávesnice) u jednomanuálových vícehlasých elektronických hudebních nástrojů (varhan)"

Odkaz: Úřad průmyslového vlastnictví P 129343
_______________________________________________

PDF
   

Užitné vzory


 

Užitný vzor čís. 30363, 2017
Z.Otčenášek, M. Guštar, "Zařízení ke sledování provozu píšťalových varhan"

Odkaz: Úřad průmyslového vlastnictví P 30363
_______________________________________________

PDF

Užitný vzor čís. 23481, 2012
O. Urban, V. Jakeš, M.Slavický, Z.Otčenášek, "Nastavitelné zavěšení malého břemene na závěsech, procházejících jediným otvorem stropem"

Odkaz: Úřad průmyslového vlastnictví UV 23481
_______________________________________________

PDF

Užitný vzor čís. 20904, 2010
Z.Otčenášek, "Budič pro měření strunných hudebních nástrojů s kobylkou"

Odkaz: Úřad průmyslového vlastnictví UV 20904
_______________________________________________

 PDF

 

Funkční vzorky

TL102 M. Guštar, Z. Otčenášek, Zařízení pro měření tlaku v noze a průlince varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL97 M. Guštar, Z. Otčenášek, Přístroj pro měření průtoku vzduchu nohou varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL96 M. Guštar, Z. Otčenášek, Přístroj pro měření sklonu jádra píšťaly - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


TL103 M. Guštar, Z. Otčenášek, Zařízení ke sledování provozu varhan (inovace) - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL91 P. Dlask, Z. Otčenášek, Přestavitelná transparentní varhanní píšťala - MARC HAMU, Prah 2018.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL87 Z. Otčenášek a kol., Přípravek na remodelaci labia dřev. píšťaly - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL95 M. Guštar, Souprava pro snímání zvuku v blízkém poli - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL83 P. Dlask, Z. Otčenášek, Průhledná varhanní píšťala pro zviditelňování proudění vzduchu - MARC HAMU, Praha 2016.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL86 M. Guštar, Z. Otčenášek, Čtecí a programovací zařízení ke sledování podmínek provozu varhan - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL85 M. Guštar, Synchronizační jednotka pro PIV - MARC HAMU, Praha 2017.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL84 M. Guštar, Zařízení ke sledování klimatických podmínek při transportu či skladování hudebního nástroje - MARC HAMU, Praha 2017.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL49 M. Guštar, Z. Otčenášek, Zařízení pro analýzu zvuku varhan - MARC HAMU, Praha 2013.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL80 M. Guštar, Přístroj pro záznam průběhu tlaku a průtoku vzduchu při měření dechu - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL79 M. Švejda, M. Frič, Optická měřící aparatura pro měření změn objemu - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL57 M. Guštar, Z. Otčenášek, Zařízení ke sledování provozu varhan a provozních podmínek - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL81 Z. Otčenášek, J. Povolný, Přípravek na měření vibrací houslových desek - MARC HAMU, Praha 2016.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL44 M. Guštar, USB interface pro záznam a analýzu hlasu - MARC Zvukové studio HAMU, Praha 2012.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL43 Z. Otčenášek, P. Jelínek, Adaptabilní nosná konstrukce pro síť mikrofonů v bezodrazové místnosti - MARC Zvukové studio HAMU, Praha 2011.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL55 M. Guštar, Zařízení pro bezhlučný obrazový záznam vysokorychlostní kamerou synchronizovaný se zvukovým při krátkodobém vypnutí ventilátorů periferií - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL54 M. Guštar, Z. Otčenášek, Automatizovaný ovladač budiče pro rozeznění stěny varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2013.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL21 Z. Otčenášek, Elektromechanický budič zvuku kytary - Zvukové studio HAMU, Praha 2008.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL19 V. Syrový, V. Jakeš, M. Vrzal, M. Vondrášek, Způsob úpravy doby dozvuku na nízkých frekvencích u historických hudebních prostor - Zvukové studio HAMU, Praha 2008.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL16 V. Syrový, O. Moravec, V. Kadeřábek, Elektroakustická náhrada varhanní píšťaly - hardware - Zvukové studio HAMU, Praha 2008.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL42 V. Jakeš, O. Urban, Z. Otčenášek, M. Slavický, Nastavitelné zavěšení mikrofonu procházející stropem - MARC Zvukové studio HAMU, Praha 2011.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


..TL6 V. Kadeřábek, V. Syrový, Varhany refektáře MFF UK v Praze - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL37 T. Hrádek, Tomáš Hrádek, J. Tuček, Sada typizovaných difuzorů - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL23 Z. Otčenášek, L. Štefek, R. Jindra, Adaptabilní přípravek uchycení kytary pro akustická měření - MARC HAMU, Praha 2009.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05Prototypy


.TL88 Z. Otčenášek, Š. Svoboda, M. Guštar, Metodika sledování prostředí a stavu varhan - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL98 Z. Otčenášek, J. Otčenášek, M. Frič, Metodika získávání dat dokumentujících zvukové nehmotné dědictví - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL71 Z. Otčenášek, Metodika výběru akusticky vhodného náhradního prostoru při přemístění historických varhan - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL69 P. Koukal, Z. Otčenášek, Metodika pro akustické posouzení vhodnosti návratu historických varhan k autentickému zvuku - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL78 M. Frič, Metodika hodnocení okamžitého efektu rezonančních cvičení hlasu - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL68 Š. Svoboda, P. Koukal, Z. Otčenášek, S. Toula, V. Šmilauer, R. Špinka, J. Hrb, Metodika plnění komplexního datového úložiště OrgDbon-line - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL77 V. Hruška, Metodika měření a korekcí tvaru rezonanční trubice žesťového nástroje v muzejnictví a při běžných opravách - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL72 Z. Otčenášek, Metodika zachování zvuku varhan při změnách v interiéru - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL56 M. Guštar, Z. Otčenášek, Metodika měření akustiky prostoru pomocí zvuku varhan - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL53 Z. Otčenášek, O. Moravec, P. Dlask, M. Švejda, Metodika objektivního měření akustických změn při restaurování dřevěných píšťal historických varhan - MARC HAMU, Praha 2013.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL62 V. Hruška, Z. Otčenášek, Metodika kvantifikace pohybů rtů hráče na žesťový nástroj vysokorychlostní kamerou - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL58 Z. Otčenášek, O. Moravec, M. Guštar, Metodika akustické dokumentace s analyzačním zařízením a softwarem - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL41 P. Dlask, Vizualizace pohybů vzduchu pomocí měřícího systému PulsESPI - MARC HAMU, Praha 2011.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL52 V. Honys, Z. Otčenášek, Metodika vyhodnocení a přepisu nápisů a grafických znázornění ve varhanách z nálezových i archivních podkladů - MARC HAMU, Praha 2013.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL51 Š. Svoboda, P. Koukal, Z. Otčenášek, Metodika zadávání zjištěných údajů a naměřených hodnot do organologické dokumentace historických varhan - MARC HAMU, Praha 2013.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL40 V. Syrový, V. Jakeš, M. Vondrášek, Metoda úpravy doby dozvuku na nízkých frekvencích v hudebních prostorách - MARC HAMU, Praha 2011.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL39 V. Syrový, O. Moravec, M. Vondrášek, T. Hrádek, Stanovení vlivu varhan na dobu dozvuku v daném prostoru - MARC HAMU, Praha 2011.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL50 Z. Otčenášek, M. Guštar, O. Moravec, Metodika dokumentace zvuku historických varhan - MARC HAMU, Praha 2013.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL32 M. Vondrášek, Metodika měření objektivních parametrů prostorového vnímání zvuku - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL31 T. Hrádek, J. Tuček, Metodika měření koeficientu difuzity technikou hraniční roviny - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL30 P. Dlask, Metodika nalezení míst s nulovou relativní výchylkou povrchu pohybující se mechanické struktury při měření pomocí PulsESPI - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL29 V. Syrový, V. Kadeřábek, O. Moravec, Způsob praktické intonace principálové píšťaly - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL34 Z. Otčenášek, L. Štefek, Metodika měření směrově závislých frekvenčních přenosových funkcí kytary - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL33 M. Vondrášek, R. Chýle, Metodika osmi-kanálového In-situ měření parametrů prostorové akustiky - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL24 Z. Otčenášek; L. Štefek, Měření frekvenčních charakteristik kytar - MARC HAMU, Praha 2009.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL28 M. Vondrášek, K. Motl, T. Hrádek, Analýza činitele zvukové pohltivosti akustických prvků na základě porovnání výsledků měření třemi rozdílnými metodami - MARC HAMU, Praha 2009.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL27 M. Vondrášek, K. Motl, T. Hrádek, Porovnání výsledků měření parametrů prostorové akustiky reálných prostor a výstupů matematických výpočtů získaných z 3D modelů v programu EASE - MARC HAMU, Praha 2009.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL14 Z. Otčenášek, J. Štěpánek, Subjektivní hodnocení velkého množství zvuků zaznamenaných v různých směrech kolem hudebního nástroje - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL13 M. Frič, K. Kadlecová, R. Szymiková, Záznam mluvního a zpěvního hlasu pro psychoakustické analýzy - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL20 Z. Otčenášek, Uspořádání podnětů v testech párového srovnávání při sudém počtu podnětů - Zvukové studio HAMU, Praha 2008.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL11 P. Dlask, Z. Otčenášek, V. Syrový, J. Skala, Metodika měření kmitání stěn u varhanních píšťal - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL18 P. Dlask, O. Moravec, Z. Otčenášek, Vliv ozařování dřevěných varhanních píšťal napadených dřevokazným hmyzem na jejich zvuk a mechanické vlastnosti - Zvukové studio HAMU, Praha 2008.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL17 V. Syrový, Revidované tabulky normových menzur varhanních píšťal - Zvukové studio HAMU, Praha 2008.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL15 Z. Otčenášek, V. Syrový, O. Urban, Akustická dokumentace píšťalových varhan, verze 8&1 - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL10 Z. Otčenášek, Měření frekvenčních charakteristik viol - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


..TL9 Z. Otčenášek, O. Moravec, R. Jindra, V. Jakeš, Popis směrovosti vyzařování hudebních nástrojů - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


..TL8 M. Vondrášek, R. Fleischman, M. Mikeš, Způsob měření objektivních kritérií akustické kvality prostorů hudebního určení - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


..TL7 Z. Otčenášek, V. Syrový, Akustická dokumentace píšťalových varhan, verze 3&3 - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


..TL4 V. Kadeřábek, Z. Otčenášek, V. Syrový, J. Štěpánek, Způsob intonace retných varhanních píšťal u nových nástrojů - stacionární část tónu rejstříku Principál 8' - Zvukové studio HAMU, Praha 2006.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


..TL3 Z. Otčenášek, ESPI animační metoda umožňující při umělém harmonickém buzení porovnání různých módů kmitání pro mechanické struktury jedno i víceprvkové - Zvukové studio HAMU, Praha 2006.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


..TL2 M. Mihok, Z. Otčenášek, J. Povolný, Způsob návrhu klenby vrchní kontrabasové desky pomocí manuálně vyhlazovaných Splainových funkcí - Zvukové studio HAMU, Praha 2006.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05.TL93 M. Frič, PerceptualTest & ResponseAnalysis (PTRA)-program pro provádění základních percepčních testů a analýzu jejich výsledků - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL94 Z. Otčenášek, M. Frič, Program uživatelské správy a administrace přístupových práv k OrgDb online - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL82 T. Kulhánek, M. Frič, J. Otčenášek, Software pro tvorbu percepčních testů na webovém rozhraní - MARC HAMU, Praha 2016.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL60 M. Guštar Software pro analýzu zvuku varhan - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


TL101 Z. Otčenášek, M. Frič, DB software evidence doby provozu a provozních podmínek varhan - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL38 J. Štěpánek, O. Moravec, HamAnal – software pro spektrální, časovou a harmonickou analýzu hudebních signálů - MARC HAMU, Praha 2011.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL67 Z. Otčenášek, S. Toula, Komplexní databázové úložiště se vzdáleným přístupem OrgDbon-line - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL59 M. Guštar, Z. Otčenášek, Software pro měření akustiky prostoru s varhanami jako zdrojem měřicího signálu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL36 Z. Otčenášek, J. Štěpánek, J. Prokop, M. Frič, J. Hrb, LiTEd – Software pro editaci, provádění a vyhodnocování poslechových testů - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL35 M. Guštar, HAO - Software pro akustickou dokumentaci píšťalových varhan dle metody 8&1 - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL12 M. Frič, Parametrizovaný fonetogram obecných řečových a hlasových projevů - ParVRP, Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05TL100 P. Dlask a kol., Oprava vousů labiální varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL99 P. Dlask, Z. Otčenášek, J. Povolný, B. Mettler, Oprava hrany jádra labiálních varhanních píšťal - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL89 P. Dlask a kol., Odstraňování vlivu velmi hlubokých a širokých nepůvodních vrypů na jádře kovové varhanní píšťaly barokního typu na zvuk píšťaly - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL74 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Zpevnění stěny dřevěné varhanní píšťaly po poškození červotočem - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL64 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku změnou tlaku u kovové píšťaly barokního typu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL76 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Změna zvuku dřevěné varhanní píšťaly otvory ve stěně - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL75 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Náhrada dřeva stěn dřevěné varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL65 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku kovové píšťaly barokního typu technologií změny výšky labiového výřezu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL63 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku s rozšířením..zúžením otvoru v noze kovové píšťaly barokního typu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL66 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku kovové píšťaly barokního typu technologií vpichů na jádře - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


..TL5 M. Vondrášek, R. Fleischman, M. Mikeš, Návrh a realizace akustiky sálu Filharmonie Hradec Králové - Zvukové studio HAMU, Praha 2006.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05
PDF [43] M. Frič, Akustické metody klinického vyšetření hlasu a jejich interpretace
RIV/61384984:51110/17:N0000008
Přednáška na praktickém kurzu hlasové rehabilitace a reedukace konaném 19.- 20.6.2017, Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace, Hradec Králové
Odkaz: Informace ke kurzu

PDF [42] M. Frič, 1. Akustika s ohledem na vnímání řeči, 2. Stimulace a rehabilitace sluchového vnímání
RIV/61384984:51110/16:N0000014
Pořádání kurzu a Workshopy na kurzu: Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu, HAMU, Praha 2016; Vydán: Sborník příspěvků Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu (101 stran), ISBN: 978-80-7331-373-9
Odkaz (In): Informace ke kurzu CŽV

[41] M. Frič, Objektivní a subjektivní hodnocení vlastností hlasu, rehabilitace hlasu s použitím rezonančních trubiček
RIV/61384984:51110/16:N0000015
Workshop: Univerzita Palackého Olomouc, 2016.

PDF [40] M. Kučera, M. Frič, Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a jemné motoriky - praktický nácvikový seminář
RIV/61384984:51110/15:#0000447
Pořádání kurzu a Workshop na kurzu: Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci, HAMU, Praha 2015.

[40] M. Kučera, Svalový souhyb při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a polykání
RIV/61384984:51110/15:#0000446
Pořádání kurzu a Workshop na kurzu: Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace, HAMU, Praha 2015.
Odkaz (In): Informace ke kurzu

[39] M. Frič, 1. Percepční hodnocení patologického hlasu, 2. Vyšetření hlasového pole
RIV/61384984:51110/14:#0000390 /#0000391
Workshopy na kurzu: Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace, Rychnov n. Kněžnou, 2014.
Odkaz (In): Pozvánka kurzu

[38] M. Frič, Akustické a percepční hodnocení hlasu
RIV/61384984:51110/14:#0000388
Pořádání kurzu a Workshop na kurzu: Funkční hodnocení hlasu – nácvikový praktický kurz, HAMU, Praha 2014.
Odkaz (In): Anotace kurzu

PDF [37] M. Guštar, Zdroje zvuku jiné hudby (seriál)
RIV/61384984:51110/14:#0000376
Odkaz (In): www.hisvoice.cz (jednotlivé články seriálu mají id_clanku=1919;=1978;=2016;=2053;=2104;=2154)

PDF [36] M. Frič, Co všechno poznáme z hlasu? Psycho- akustický pohled na vlastnosti hlasu.
Konference Hlasohled 2012.

PDF [35] M. Kučera, M. Frič, M. Halíř, Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
Opočno 2010, (ISBN – 978–80–254-6592-9)
Odkaz (In): http://www.hlascentrum.cz (skriptum z kurzu)

[35a] M. Frič, Z. Otčenášek, V. Syrový, Akustika hlasu.
Sborník abstraktů a příspěvků 2. symposia Umělecký hlas. s. 53-65.
Zvukové studio HAMU a Hlasové a sluchové centrum Praha, 2010, (ISBN 978-80-7331-170-4)

[35b] O. Bendová, J. Vydrová, R. Szymiková, M. Kučera, M. Halíř, M. Frič, Rehabilitace hlasových poruch, edukační a reedukační postupy.
Sborník abstraktů a příspěvků 2. symposia Umělecký hlas, s. 31-41
Zvukové studio HAMU a Hlasové a sluchové centrum Praha, 2010, (ISBN 978-80-7331-170-4)

PDF [34] V.Syrový, Opravdu jenom dobře znějící prostor?
Disk (ISSN 1213-8665) 25/2008, AMU, Praha 2008, str.137-143

PDF [33] V.Syrový, Zvuk jako autonomní estetický objekt?
Disk (ISSN 1213-8665) 21/2007, AMU, Praha 2007, str.95-107

PDF [32] J.Štěpánek, Protikladnost metod vědecké a umělecké a nezbytnost jejich symbiózy
Sborník konference k 60 výročí AMU,(ISBN 978-80-7331-084-4), AMU,Praha 2007, str.72-83

PDF [31] V.Syrový, Zvuk varhan - symbióza akustiky a umění
Disk (ISSN 1213-8665) 20/2007, AMU, Praha 2007, str.84-92

PDF [30] V.Syrový, Kde končí věda a začíná umění, a naopak?
Disk (ISSN 1213-8665) 16/2006, AMU, Praha 2006, str.7-17

PDF [29] O.Urban, Co je to zvukový mastering?
Proceedings of the 8th International Colloquium "ACOUSTICS 04", Zvolen (ISBN 80-228-1359-1), str.65-71

PDF [28] V.Syrový, Výchozí teorie barvy zvuku a jejich současná akustická interpretace
Sborník HAMU "Živá hudba 2002" (ISBN 80-902912-3-6) HAMU-TOGGA, Praha 2003, str.73-77

PDF [27] V.Syrový, Akustický pohled na časoprostorový fenomén hudby
Sborník HAMU "Živá hudba 2002" (ISBN 80-902912-3-6) HAMU-TOGGA, Praha 2003, str.41-43

PDF [26] V.Syrový, O původu zvuků
Disk (ISSN 1213-8665) 4/2003, AMU, Praha 2003, str.48-50

[25] M.Vrzal, Hudebně režijní samostatnost zvukového režiséra při nahrávání snímků vážné hudby
Sborník přednášek z pedagogické konference (ISBN 80-85883-87-2) AMU, Praha 2001, str.40

[24] O.Urban, Technologické postupy výroby soudobé populární hudby také ve výuce oboru Zvuková tvorba na HAMU?
Sborník přednášek z pedagogické konference (ISBN 80-85883-87-2) AMU, Praha 2001, str.35-39

[23] O.Moravec, Výuka výpočetní techniky pro obor Zvuková tvorba
Sborník přednášek z pedagogické konference (ISBN 80-85883-87-2) AMU, Praha 2001, str.22-24

PDF [22] V.Syrový, Problémy a perspektivy výuky oboru Zvuková tvorba na AMU
Sborník přednášek z pedagogické konference (ISBN 80-85883-87-2) AMU, Praha 2001, str.11-13

[21] V.Syrový, Organologie/Elektrofony
in: Encyklopedický atlas hudby, Ulrich Michels (ISBN 80-7106-238-3) NLN, Praha 2000, str.60-63

[20] V.Syrový, Multidisciplinární povaha hudební akustiky a  současná koncepce její výuky
Sborník 55.akustického semináře a 34.akust. konference (ISBN 80-01-01690-0), Kouty 6.-10.10.97, str.203-204

[19] V.Syrový, Elektronické varhany Viscount (recenze)
Harmonie (ISSN 1210-8081) 3/94, str.26-27

PDF [18] V.Syrový, O jedněch elektronických varhanách
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/91, str.135-138

PDF [17] V.Syrový, Malé dějiny hudební elektroniky
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/89, str.98-99, 4/89, str. 134-136, 5/89, str. 170-173, 6/89, str. 231-215, 1/90, str. 10-11, 2/90, str. 51-52, 3/90, str. 89-91, 4/90, str. 130-132, 5/90, str. 173-174, 6/90, str. 207-208

[16] V.Syrový, O výchově k tvůrčí práci se zvukem (habilitační práce)
sborník HAMU "Živá hudba 1989", str.277-304

[15] V.Syrový, Tajemství syntezátorů (recenze)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 5/88, str.189

PDF [14] V.Syrový, Po přečtení jedné kritiky (recenze recenze)
Hudební rozhledy (ISSN 46630) 5/88, str.239-240

[13] V.Syrový, Poznámky k prognóze vztahu hudby a techniky
Divadelní ústav, Praha 1987

[12] V.Syrový, Digitální syntéza zvukového signálu
sborník DNT ČsVTS Harmonika, Hořovice 1986

[11] V.Syrový, Elektronické hudební nástroje
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/86, str.88

PDF [10] V.Syrový, Nad současnou hudební akustikou
Hudební rozhledy (ISSN 46630) 7/85, str.333-334

[9] V.Syrový, Orgeln, Kirchen und Akustik (recenze)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 5/85, str.191

[8] V.Syrový, Úvod do akustiky a zvukové techniky, experimentální osnovy pro konzervatoře
Výzkumný ústav pedagogický, Praha 1981

[7] V.Syrový, Světem hudebních nástrojů (recenze)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 4/81, str.372-373

[6] V.Syrový, Skripta o varhanách (recenze)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 2/81, str.69

PDF [5] M.Bláha, V.Syrový, Zvukové laboratoře - existence a plány
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 2/80, str.71-73

[4] V.Syrový, 25 let výuky v Polsku (zvuková režie)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 1/80, str.15-16

[3] V.Syrový, Elektronické varhany a jejich uplatnění v klasické hudbě
Sborník DNT ČSHN Harmonika, Hořovice 1979

PDF [2] V.Syrový, Elektronické varhany a amatérská stavba
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 2/78, str.55-56

PDF [1] V.Syrový, Elektronické varhany - ano či ne?
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 6/76, str.184-185

[27] V.Syrový a kol., Zvuková dokumentace varhan Auly (refektáře) Matematicko fyzikální fakulty UK, Malostranské nám. 25, Praha 1
Výsledek 02-08 projektu 1M0531, HAMU, Praha 2008

 

[26] V.Syrový a kol., Výzkum vjemu barvy zvuku přirozených zdrojů hudebních signálů ve vztahu ke jejich akustické typologii
Závěrečná zpráva výzkumného záměru MSM 511100001, HAMU, Praha 2005

 

[25] V.Syrový, Tónová expertíza klarinetů
Zpráva pro AMATI-DENAK s.r.o., HAMU, Praha 2002

 

[24] A.Melka, Digitální zvukové efekty - subjektivní hodnocení
Závěrečná výzkumná zpráva projektu COST OC G6.20, Akustika Praha, HAMU, 2000
RIV/61384984:51110/01:00000011

 

[23] A.Melka, Experimentální výzkum percepčních účinků některých prostorověakustických efektů procesoru LEXICON 300 při finálních úpravách "suchých" studiových stereofonních nahrávek vážné hudby
Dílčí výzkumná zpráva projektu COST OC G6.20, Akustika Praha, HAMU, 2000
RIV/61384984:51110/00:00000014

 

[22] A.Melka, Andovy rovnice pro predikci akustické kvality koncertních sálů a jejich aplikovatelnost při úpravách studiových stereofonních snímků digitálními zvukovými procesory
Dílčí výzkumná zpráva projektu COST OC G6.20, Akustika Praha, HAMU, 1999

 

[21] A.Melka, Subjektivní hodnocení prostorově akustických vlastností hudebního zvuku při poslechu " živé" hudby v sálech a u snímků klasické dvoukanálové stereofonie
Úvodní studie projektu COST OC G6.20, Akustika Praha, HAMU, 1998

 

[20] O.Moravec, Metodika analýzy netónových složek zvuků přirozených zdrojů hudebního signálu
Disertační práce, FEL ČVUT, Praha 1998

 

[19] V.Syrový a kol., Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů
Dílčí výzkumná zpráva projektu VS 96031, HAMU, Praha 1997, 1998, 1999
RIV/61384984:51110/99:00000010
Závěrečná výzkumná zpráva projektu VS 96031, HAMU, Praha 2000
RIV/61384984:51110/00:00000013

 

[18] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, V.Syrový, Zvuková dokumentace varhan: * Dvořákova síň Rudolfina, Praha
* Týnský chrám Praha (před-a porekonstrukční měření)
* Žlutice
* Polná
* Dub nad Moravou
* Žďár nad Sázavou
* Český Krumlov (klášter)
* Křižovníci Praha
* sv. Mikuláš (malé varhany) Praha (před- a porekonstrukční měření)
* Most (velké a malé varhany)
* sv. Mikuláš (velké varhany) Praha
* Smetanova síň Obecního domu (před- a porekonstrukční měření)
* Český Krumlov (sv.Vít) - (před- a porekonstrukční měření)
VUZORT, Praha 1992-96, HAMU, Praha 1998, 1999

 

[17] V.Syrový, Elektronické piano CASIO Celviano AP-3 - posudek nástroje
HAMU, Praha 1992

 

[16] V.Syrový, T.Drbohlav, J.Nosek, A.Raffaj, Použití impulzních měření v diagnostice dechových hudebních nástrojů
HAMU a AMATI, Praha 1990

 

[15] V.Syrový, T.Drbohlav, Hodnocení klarinetových ozvučníků
HAMU a ČSHN, Praha 1988

 

[14] V.Syrový, Histogramy tónu klarinetu
HAMU, Praha 1988

 

[13] V.Syrový, T.Drbohlav, Hodnocení klarinetových soudků I, II, III
HAMU a ČSHN, Praha 1985, 1986, 1987

 

[12] V.Syrový, Posouzení vlivu lakování varhanních píšťal na jejich zvukové vlastnosti
Expertíza pro závod Varhany Krnov v souvislosti se stavbou koncertního nástroje ve studiu Čs. rozhlasu v Bratislavě, Praha 1984

 

[11] V.Syrový, Hodnocení klarinetových hubiček I, II, III
HAMU a ČSHN, Praha 1982, 1983, 1984

 

[10] V.Syrový, Subjektivní testování vyzařovacích vlastností klarinetu
HAMU, Praha 1982

 

[9] V.Syrový, M.Bláha, I.Štěpán, Některé závislosti mechanických a akustických vlastností klarinetových plátků
HAMU a ČSHN, Praha 1981

 

[8] V.Syrový, Měření tlaku v ústech klarinetisty
HAMU, Praha 1981

 

[7] V.Syrový, M.Bláha, Hodnocení vybraných vlastností klarinetových plátků
HAMU a ČSHN, Praha 1980

 

[6] V.Syrový, K otázkám dynamických charakteristik klarinetu
HAMU, Praha 1980

 

[5] V.Syrový, Subjektivní a objektivní ověření kvality klarinetových plátků
HAMU a ČSHN, Praha 1979

 

[4] V.Syrový, K otázkám směrových charakteristik klarinetu
HAMU, Praha 1979

 

[3] V.Syrový, Stanovení nových kritérií pro objektivní hodnocení kvality hudebních nástrojů z tranzientní analýzy
Závěrečná zpráva státního úkolu I-4-2/1a, subetapa 2, Praha 1978

 

[2] V.Syrový, Tranzienty tónů hudebních nástrojů, jejich analýza a vjem
Kandidátská disertační práce, ČVUT FEL, Praha 1976

 

[1] V.Syrový, Spektra vybraných funkcí důležitých v hudební akustice
Práce kandidátského minima, Praha 1972

 

 

V.Syrový, Fyzikální vlastnosti zdrojů hudebních signálů a jejich vztah k senzorickému hodnocení
etapa E2 - dřevěné dechové nástroje, čís.I-4-6/06, řešeno v létech 1986-90

 

V.Syrový, Fyzikální struktura signálů dechových hudebních nástrojů a její vztah k vjemu zvukové kvality nástroje
etapa E2 - dřevěné dechové nástroje, čís.I-1-7/06, řešeno v létech 1981-85

 

 

J.Štěpánek, O.Moravec, Percepční prostory barvy hudebního zvuku a jejich slovní popis
GA ČR reg. čís. 202/02/1370, Zvukové studio HAMU, Praha 2002-04

 

A.Melka, J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Výzkum vztahů barvy zvuku a spektra u izolovaných tónů houslí
GA ČR reg. čís. 202/93/2522, VUZORT, Praha 1993-95

 

 


.