Knihy

(Cz) Kučera, M., Frič M., Fritzlová, K., Halíř M., Vokologie I – Funkční diagnostika a léčba hlasových poruch

(ISBN: 978-80-270-6200-3), AMU, Praha 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000065

Další informace: eshop Kosmas

____________________________________________________________________

(Cz) Otčenášek Z., Dlask P., Syrový V., Hruška V., Otčenášek J.: Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení
(The labial organ pipe and its basic voicing settings)
(ISBN 978-80-7331-467-5), AMU, Praha 2018

RIV/61384984:51110/18:N0000065

Další informace: eshop NAMU


_____________________________________________________________________

(Cz) P. Koukal, Z. Otčenášek, Problematika restaurovani zvuku varhan

(ISBN: 978-80-906167-8-3), AMU, Praha 2017

RIV/

Ukázka z obsahu: PDF

Další informace: ÚOP Telč (NPÚ)

_____________________________________________________________________

(Cz) M. Frič, V. Miššíková (Krasňanová), kapitola Základy akustiky hlasu v knize Logopedická propedeutika
(ISBN: 978-80-223-4164-6), 2016

RIV/61384984:51110/16:N0000012

Další informace: Heureka-knihy.sk

_____________________________________________________________________

(Cz) M.Vondrášek, Akustika hudebních prostorů v České republice 6

(ISBN 978-80-7331-344-9), AMU, Praha 2015

RIV/61384984:51110/15:0000453

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) M.Vondrášek, Akustika hudebních prostorů v České republice 5

ISBN 978-80-7331-288-6), AMU, Praha 2013

RIV

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, V. Vencovský, M. Guštar, P. Koukal, Akustická problematika zvuku varhan (edukační příručka k projektu DF12P01OVV012)

MARC HAMU, Praha 2015

RIV

Ukázka z obsahu:

_____________________________________________________________________

(Cz) Z.Otčenášek, P.Dlask, kapitola v knize J. Höhn.: Hudební nástroje IX, 1. část

(ISBN 978-80-87261-93-4), NÚLK, Strážnice 2014Další informace: Národní ústav lidové kultury

_____________________________________________________________________

(Cz) V.Syrový, Hudební akustika (3. vydání)

(1. vydání ISBN 80-7331-901-2), AMU, Praha 2003

2.doplněné vydání ISBN 978-80-7331-127-8), AMU, Praha 2008

3.doplněné vydání ISBN 978-80-7331-297-8), AMU, Praha 2013

RIV/61384984:51110/08:00000011


Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) T. Hrádek, J. Tuček, Katalog akustických prvků

(ISBN 978-80-7331-316-6), AMU, Praha 2011


Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) M.Frič, kapitoly v knize J. Dršata et al.: Foniatrie - Hlas, 2010

(ISBN 978-80-7311-116-8)


Další informace: Nakladatelství Tobiáš

_____________________________________________________________________

(Cz) (En) M.Vondrášek, T.Hrádek, J.Tuček, K. Motl, L. Posekaný, Akustika hudebních prostorů v České republice 4, Acoustics of Music Spaces in Czech Republic 4

česko-anglické vydání, czech-anglish edition

(ISBN ISBN 978-80-7331-315-9), AMU, Praha 2010

RIV/61384984:51110/11:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) (En) M.Vondrášek, T.Hrádek, K. Motl, L. Posekaný, Akustika hudebních prostorů v České republice 3, Acoustics of Music Spaces in Czech Republic 3

česko-anglické vydání, czech-anglish edition

(ISBN ISBN 978-80-7331-196-4), AMU, Praha 2010

RIV/61384984:51110/10:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) (En) M.Vondrášek, T.Hrádek, K.Motl, J.Červenka, Akustika hudebních prostorů v České republice 2, Acoustics of Music Spaces in Czech Republic 2

česko-anglické vydání, czech-anglish edition

(ISBN ISBN 978-80-7331-160-5), AMU, Praha 2009

RIV/61384984:51110/09:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) (En) M.Vondrášek, M.Mikeš, R.Fleischman, Akustika hudebních prostorů v České republice 1, Acoustics of Music Spaces in Czech Republic 1

česko-anglické vydání, czech-anglish edition

(ISBN 978-80-7331-141-4), AMU, Praha 2008

RIV/61384984:51110/08:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) Zd.Otčenášek, O subjektivním hodnocení zvuku

(ISBN 978-80-7331-113-1), AMU, Praha 2008

RIV/61384984:51110/08:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) M.Vrzal, Střih záznamu hudby

(ISBN 978-80-7331-114-5), AMU, Praha 2007

RIV/61384984:51110/07:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) O.Urban, Instrumentář elektroakustického zvuku

(ISBN 978-80-7331-115-5), AMU, Praha 2007

RIV/61384984:51110/07:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) A.Melka, Základy experimentální psychoakustiky

(ISBN 80-7331-043-0), AMU, Praha 2005


Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) J.Štěpánek, O.Moravec, Barva hudebního zvuku a její slovní popis

(ISBN 80-7331-031-7), AMU, Praha 2005

RIV/61384984:51110/05:00000023

_____________________________________________________________________

(Cz) V.Syrový, Kapitoly o varhanách

(ISBN 80-7331-009-0), AMU, Praha 2004

RIV/61384984:51110/04:000000xx

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

(Cz) V.Syrový,M.Guštar, Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky

(1. vydání, ISBN 80-85883-80-5), AMU, Praha 2001

(2. vydání, ISBN 978-80-7331-237-4), AMU, Praha 2012

Další informace: Nakladatelství AMU

_____________________________________________________________________

V.Syrový, Vybrané kapitoly z hudební akustiky

VŠLD, Zvolen 1988

_____________________________________________________________________

V.Syrový, Vybrané kapitoly z nauky o varhanách

SPN, Praha 1987

_____________________________________________________________________

V.Syrový, Technické základy elektroakustické hudby

SPN, Praha 1984, 2. přepracované vydání 1990

_____________________________________________________________________