Metodiky

TL121 Z.Otčenášek a kol. Metodika komplexní péče o zvuk varhan 2022.pdf
Aktualizováno 5. dubna 2023
PDF
TL116 Z. Otčenášek, M. Frič, J. Otčenášek, M. Guštar Metodika měření úkosu jádra a rychlosti proudění vzduchu z průlinky u varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2021.pdf
Aktualizováno 20. června 2022
PDF
TL113 Z. Otčenášek, J. Otčenášek, M. Frič, E. Dvořáková, A. Berti Metodika využití síťových audiovizuálních přenosů při distanční hudební interakci a vzdělávání - MARC HAMU, Praha 2021.pdf
Aktualizováno 20. června 2022
PDF
TL108 Š. Svoboda, P. Koukal, Z. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška, S. Toula, P. Dlask, J. Otčenášek Metodika dokumentace romantických varhan - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. října 2021
PDF
.TL88 Z. Otčenášek, Š. Svoboda, M. Guštar, Metodika sledování prostředí a stavu varhan - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL98 Z. Otčenášek, J. Otčenášek, M. Frič, Metodika získávání dat dokumentujících zvukové nehmotné dědictví - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL69 P. Koukal, Z. Otčenášek, Metodika pro akustické posouzení vhodnosti návratu historických varhan k autentickému zvuku - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL72 Z. Otčenášek, Metodika zachování zvuku varhan při změnách v interiéru - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL78 M. Frič, Metodika hodnocení okamžitého efektu rezonančních cvičení hlasu - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL77 V. Hruška, Metodika měření a korekcí tvaru rezonanční trubice žesťového nástroje v muzejnictví a při běžných opravách - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL71 Z. Otčenášek, Metodika výběru akusticky vhodného náhradního prostoru při přemístění historických varhan - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL68 Š. Svoboda, P. Koukal, Z. Otčenášek, S. Toula, V. Šmilauer, R. Špinka, J. Hrb, Metodika plnění komplexního datového úložiště OrgDbon-line - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL58 Z. Otčenášek, O. Moravec, M. Guštar, Metodika akustické dokumentace s analyzačním zařízením a softwarem - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL53 Z. Otčenášek, O. Moravec, P. Dlask, M. Švejda, Metodika objektivního měření akustických změn při restaurování dřevěných píšťal historických varhan - MARC HAMU, Praha 2013.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL56 M. Guštar, Z. Otčenášek, Metodika měření akustiky prostoru pomocí zvuku varhan - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL62 V. Hruška, Z. Otčenášek, Metodika kvantifikace pohybů rtů hráče na žesťový nástroj vysokorychlostní kamerou - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL51 Š. Svoboda, P. Koukal, Z. Otčenášek, Metodika zadávání zjištěných údajů a naměřených hodnot do organologické dokumentace historických varhan - MARC HAMU, Praha 2013.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL41 P. Dlask, Vizualizace pohybů vzduchu pomocí měřícího systému PulsESPI - MARC HAMU, Praha 2011.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL52 V. Honys, Z. Otčenášek, Metodika vyhodnocení a přepisu nápisů a grafických znázornění ve varhanách z nálezových i archivních podkladů - MARC HAMU, Praha 2013.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL40 V. Syrový, V. Jakeš, M. Vondrášek, Metoda úpravy doby dozvuku na nízkých frekvencích v hudebních prostorách - MARC HAMU, Praha 2011.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL39 V. Syrový, O. Moravec, M. Vondrášek, T. Hrádek, Stanovení vlivu varhan na dobu dozvuku v daném prostoru - MARC HAMU, Praha 2011.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL50 Z. Otčenášek, M. Guštar, O. Moravec, Metodika dokumentace zvuku historických varhan - MARC HAMU, Praha 2013.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL33 M. Vondrášek, R. Chýle, Metodika osmi-kanálového In-situ měření parametrů prostorové akustiky - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL32 M. Vondrášek, Metodika měření objektivních parametrů prostorového vnímání zvuku - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL31 T. Hrádek, J. Tuček, Metodika měření koeficientu difuzity technikou hraniční roviny - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL34 Z. Otčenášek, L. Štefek, Metodika měření směrově závislých frekvenčních přenosových funkcí kytary - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL29 V. Syrový, V. Kadeřábek, O. Moravec, Způsob praktické intonace principálové píšťaly - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL30 P. Dlask, Metodika nalezení míst s nulovou relativní výchylkou povrchu pohybující se mechanické struktury při měření pomocí PulsESPI - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL24 Z. Otčenášek; L. Štefek, Měření frekvenčních charakteristik kytar - MARC HAMU, Praha 2009.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL28 M. Vondrášek, K. Motl, T. Hrádek, Analýza činitele zvukové pohltivosti akustických prvků na základě porovnání výsledků měření třemi rozdílnými metodami - MARC HAMU, Praha 2009.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL27 M. Vondrášek, K. Motl, T. Hrádek, Porovnání výsledků měření parametrů prostorové akustiky reálných prostor a výstupů matematických výpočtů získaných z 3D modelů v programu EASE - MARC HAMU, Praha 2009.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL15 Z. Otčenášek, V. Syrový, O. Urban, Akustická dokumentace píšťalových varhan, verze 8&1 - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL11 P. Dlask, Z. Otčenášek, V. Syrový, J. Skala, Metodika měření kmitání stěn u varhanních píšťal - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL13 M. Frič, K. Kadlecová, R. Szymiková, Záznam mluvního a zpěvního hlasu pro psychoakustické analýzy - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL17 V. Syrový, Revidované tabulky normových menzur varhanních píšťal - Zvukové studio HAMU, Praha 2008.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL14 Z. Otčenášek, J. Štěpánek, Subjektivní hodnocení velkého množství zvuků zaznamenaných v různých směrech kolem hudebního nástroje - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL20 Z. Otčenášek, Uspořádání podnětů v testech párového srovnávání při sudém počtu podnětů - Zvukové studio HAMU, Praha 2008.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL18 P. Dlask, O. Moravec, Z. Otčenášek, Vliv ozařování dřevěných varhanních píšťal napadených dřevokazným hmyzem na jejich zvuk a mechanické vlastnosti - Zvukové studio HAMU, Praha 2008.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
..TL9 Z. Otčenášek, O. Moravec, R. Jindra, V. Jakeš, Popis směrovosti vyzařování hudebních nástrojů - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL10 Z. Otčenášek, Měření frekvenčních charakteristik viol - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
..TL8 M. Vondrášek, R. Fleischman, M. Mikeš, Způsob měření objektivních kritérií akustické kvality prostorů hudebního určení - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
..TL2 M. Mihok, Z. Otčenášek, J. Povolný, Způsob návrhu klenby vrchní kontrabasové desky pomocí manuálně vyhlazovaných Splainových funkcí - Zvukové studio HAMU, Praha 2006.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
..TL4 V. Kadeřábek, Z. Otčenášek, V. Syrový, J. Štěpánek, Způsob intonace retných varhanních píšťal u nových nástrojů - stacionární část tónu rejstříku Principál 8' - Zvukové studio HAMU, Praha 2006.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
..TL3 Z. Otčenášek, ESPI animační metoda umožňující při umělém harmonickém buzení porovnání různých módů kmitání pro mechanické struktury jedno i víceprvkové - Zvukové studio HAMU, Praha 2006.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
..TL7 Z. Otčenášek, V. Syrový, Akustická dokumentace píšťalových varhan, verze 3&3 - Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF