Ostatní výstupy

______________________________________________

(Cz) [ 51 ] Koukal, P., Otcenasek, Z., Legislativní podnět k úpravě Zákona o SPP

Příloha průběžné zprávy projektu NAKI II ze dne 15. 11. 2022 , HAMU, Praha
Odkaz: Text podnětu k úpravě Zákona o SPP

______________________________________________

(Cz) [ 50 ] Otcenasek, Z., Dlask, P., Komparativní výzkum spektra tónu varhan
RIV/61384984:51110/17:N0000008
workshop resaurátorských varhanářských technologií 1. 3. 2022, HAMU, Praha
Odkaz: Program workshopu (abstrakt přednášky)

______________________________________________

(En) [ 49 ]Andrade, A. P. Muscle Tension Dysphonia.
on line prezentace z webináře
RIV/61384984:51110/20:N0000065
Prezentace: on line video describes Muscle Tension Dysphonia (MTD)
______________________________________________

(Cz) [ 48 ]Frič M., Dobrovolná, A., Andrade, A. P. Porovnání různých pěveckých technik a stylů, problematika terminologie a procesů tvorby hlasu.
on line prezentace z web workshopu Praha, 20.11.2020
RIV/61384984:51110/20:N0000064
Prezentace: Prezentace videostroboskopických, vysokorychostních (a jiných objektivních měření) zejména s zacílením na Estill voice Model
______________________________________________

(Cz) [ 47 ]Andrade, A. P., Dobrovolná, A., Frič M., Jelínková, J., Podzimková, I. Porovnání různých pěveckých technik a stylů, problematika terminologie a procesů tvorby hlasu.
web workshop Praha, 20.11.2020
RIV/61384984:51110/20:N0000063
Program: PDF
______________________________________________

(Cz) [ 46 ]Dvořáková, E., Frič, M. Základy hlasové techniky - workshop pro zrakově postižené.
workshop Praha, 6.8.2020
RIV/61384984:51110/20:N0000062
Program: PDF
______________________________________________

(Cz) [ 45 ]Frič, M. Hlasové pole a elektroglotografie.
workshop Lipová Lázně, 29.-30.5.2020
RIV/61384984:51110/20:N0000061
Program: PDF
______________________________________________

(Cz) [ 44 ]Otčenášek, Z. Workshop varhanářských technologií.
workshop HAMU Praha, 11. 2. 2020
RIV/61384984:51110/20:N0000038
Program: PDF
______________________________________________

PDF [ 43 ] M. Frič, Akustické metody klinického vyšetření hlasu a jejich interpretace
RIV/61384984:51110/17:N0000008
Přednáška na praktickém kurzu hlasové rehabilitace a reedukace konaném 19.- 20.6.2017, Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace, Hradec Králové
Odkaz: Informace ke kurzu
______________________________________________

PDF [ 42 ] M. Frič, 1. Akustika s ohledem na vnímání řeči, 2. Stimulace a rehabilitace sluchového vnímání
RIV/61384984:51110/16:N0000014
Pořádání kurzu a Workshopy na kurzu: Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu, HAMU, Praha 2016; Vydán: Sborník příspěvků Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu (101 stran), ISBN: 978-80-7331-373-9
Odkaz (In): Informace ke kurzu CŽV
______________________________________________

[ 41 ] M. Frič, Objektivní a subjektivní hodnocení vlastností hlasu, rehabilitace hlasu s použitím rezonančních trubiček
RIV/61384984:51110/16:N0000015
Workshop: Univerzita Palackého Olomouc, 2016.
______________________________________________

PDF [ 40 ] M. Kučera, M. Frič, Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a jemné motoriky - praktický nácvikový seminář
RIV/61384984:51110/15:#0000447
Pořádání kurzu a Workshop na kurzu: Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci, HAMU, Praha 2015.
______________________________________________

[ 40 ] M. Kučera, Svalový souhyb při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a polykání
RIV/61384984:51110/15:#0000446
Pořádání kurzu a Workshop na kurzu: Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace, HAMU, Praha 2015.
Odkaz (In): Informace ke kurzu
______________________________________________

[ 39 ] M. Frič, 1. Percepční hodnocení patologického hlasu, 2. Vyšetření hlasového pole
RIV/61384984:51110/14:#0000390 /#0000391
Workshopy na kurzu: Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace, Rychnov n. Kněžnou, 2014.
Odkaz (In): Pozvánka kurzu
______________________________________________

[ 38 ] M. Frič, Akustické a percepční hodnocení hlasu
RIV/61384984:51110/14:#0000388
Pořádání kurzu a Workshop na kurzu: Funkční hodnocení hlasu – nácvikový praktický kurz, HAMU, Praha 2014.
Odkaz (In): Anotace kurzu
______________________________________________

PDF [ 37 ] M. Guštar, Zdroje zvuku jiné hudby (seriál)
RIV/61384984:51110/14:#0000376
Odkaz (In): www.hisvoice.cz (jednotlivé články seriálu mají id_clanku=1919;=1978;=2016;=2053;=2104;=2154)
______________________________________________

PDF [ 36 ] M. Frič, Co všechno poznáme z hlasu? Psycho- akustický pohled na vlastnosti hlasu.
Konference Hlasohled 2012.
______________________________________________

PDF [ 35 ] M. Kučera, M. Frič, M. Halíř, Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
Opočno 2010, (ISBN – 978–80–254-6592-9)
Odkaz (In): http://www.hlascentrum.cz (skriptum z kurzu)
______________________________________________

[35a] M. Frič, Z. Otčenášek, V. Syrový, Akustika hlasu.
Sborník abstraktů a příspěvků 2. symposia Umělecký hlas. s. 53-65.
Zvukové studio HAMU a Hlasové a sluchové centrum Praha, 2010, (ISBN 978-80-7331-170-4)
______________________________________________

[35b] O. Bendová, J. Vydrová, R. Szymiková, M. Kučera, M. Halíř, M. Frič, Rehabilitace hlasových poruch, edukační a reedukační postupy.
Sborník abstraktů a příspěvků 2. symposia Umělecký hlas, s. 31-41
Zvukové studio HAMU a Hlasové a sluchové centrum Praha, 2010, (ISBN 978-80-7331-170-4)
______________________________________________

PDF [ 34 ] V.Syrový, Opravdu jenom dobře znějící prostor?
Disk (ISSN 1213-8665) 25/2008, AMU, Praha 2008, str.137-143
______________________________________________

PDF [ 33 ] V.Syrový, Zvuk jako autonomní estetický objekt?
Disk (ISSN 1213-8665) 21/2007, AMU, Praha 2007, str.95-107
______________________________________________

PDF [ 32 ] J.Štěpánek, Protikladnost metod vědecké a umělecké a nezbytnost jejich symbiózy
Sborník konference k 60 výročí AMU,(ISBN 978-80-7331-084-4), AMU,Praha 2007, str.72-83
______________________________________________

PDF [ 31 ] V.Syrový, Zvuk varhan - symbióza akustiky a umění
Disk (ISSN 1213-8665) 20/2007, AMU, Praha 2007, str.84-92
______________________________________________

PDF [ 30 ] V.Syrový, Kde končí věda a začíná umění, a naopak?
Disk (ISSN 1213-8665) 16/2006, AMU, Praha 2006, str.7-17
______________________________________________

PDF [ 29 ] O.Urban, Co je to zvukový mastering?
Proceedings of the 8th International Colloquium "ACOUSTICS 04", Zvolen (ISBN 80-228-1359-1), str.65-71
______________________________________________

PDF [ 28 ] V.Syrový, Výchozí teorie barvy zvuku a jejich současná akustická interpretace
Sborník HAMU "Živá hudba 2002" (ISBN 80-902912-3-6) HAMU-TOGGA, Praha 2003, str.73-77
______________________________________________

PDF [ 27 ] V.Syrový, Akustický pohled na časoprostorový fenomén hudby
Sborník HAMU "Živá hudba 2002" (ISBN 80-902912-3-6) HAMU-TOGGA, Praha 2003, str.41-43
______________________________________________

PDF [ 26 ] V.Syrový, O původu zvuků
Disk (ISSN 1213-8665) 4/2003, AMU, Praha 2003, str.48-50
______________________________________________

[ 25 ] M.Vrzal, Hudebně režijní samostatnost zvukového režiséra při nahrávání snímků vážné hudby
Sborník přednášek z pedagogické konference (ISBN 80-85883-87-2) AMU, Praha 2001, str.40
______________________________________________

[ 24 ] O.Urban, Technologické postupy výroby soudobé populární hudby také ve výuce oboru Zvuková tvorba na HAMU?
Sborník přednášek z pedagogické konference (ISBN 80-85883-87-2) AMU, Praha 2001, str.35-39
______________________________________________

[ 23 ] O.Moravec, Výuka výpočetní techniky pro obor Zvuková tvorba
Sborník přednášek z pedagogické konference (ISBN 80-85883-87-2) AMU, Praha 2001, str.22-24
______________________________________________

PDF [ 22 ] V.Syrový, Problémy a perspektivy výuky oboru Zvuková tvorba na AMU
Sborník přednášek z pedagogické konference (ISBN 80-85883-87-2) AMU, Praha 2001, str.11-13
______________________________________________

[ 21 ] V.Syrový, Organologie/Elektrofony
in: Encyklopedický atlas hudby, Ulrich Michels (ISBN 80-7106-238-3) NLN, Praha 2000, str.60-63
______________________________________________

[ 20 ] V.Syrový, Multidisciplinární povaha hudební akustiky a  současná koncepce její výuky
Sborník 55.akustického semináře a 34.akust. konference (ISBN 80-01-01690-0), Kouty 6.-10.10.97, str.203-204
______________________________________________

[ 19 ] V.Syrový, Elektronické varhany Viscount (recenze)
Harmonie (ISSN 1210-8081) 3/94, str.26-2
______________________________________________7

PDF [ 18 ] V.Syrový, O jedněch elektronických varhanách
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/91, str.135-138
______________________________________________

PDF [ 17 ] V.Syrový, Malé dějiny hudební elektroniky
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/89, str.98-99, 4/89, str. 134-136, 5/89, str. 170-173, 6/89, str. 231-215, 1/90, str. 10-11, 2/90, str. 51-52, 3/90, str. 89-91, 4/90, str. 130-132, 5/90, str. 173-174, 6/90, str. 207-208
______________________________________________

[ 16 ] V.Syrový, O výchově k tvůrčí práci se zvukem (habilitační práce)
sborník HAMU "Živá hudba 1989", str.277-304
______________________________________________

[ 15 ] V.Syrový, Tajemství syntezátorů (recenze)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 5/88, str.189
______________________________________________

PDF [ 14 ] V.Syrový, Po přečtení jedné kritiky (recenze recenze)
Hudební rozhledy (ISSN 46630) 5/88, str.239-240
______________________________________________

[ 13 ] V.Syrový, Poznámky k prognóze vztahu hudby a techniky
Divadelní ústav, Praha 1987
______________________________________________

[ 12 ] V.Syrový, Digitální syntéza zvukového signálu
sborník DNT ČsVTS Harmonika, Hořovice 1986
______________________________________________

[ 11 ] V.Syrový, Elektronické hudební nástroje
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/86, str.88
______________________________________________

PDF [ 10 ] V.Syrový, Nad současnou hudební akustikou
Hudební rozhledy (ISSN 46630) 7/85, str.333-334
______________________________________________

[ 9 ] V.Syrový, Orgeln, Kirchen und Akustik (recenze)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 5/85, str.191
______________________________________________

[ 8 ] V.Syrový, Úvod do akustiky a zvukové techniky , experimentální osnovy pro konzervatoře
Výzkumný ústav pedagogický, Praha 1981
______________________________________________

[ 7 ] V.Syrový, Světem hudebních nástrojů (recenze)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 4/81, str.372-373
______________________________________________

[ 6 ] V.Syrový, Skripta o varhanách (recenze)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 2/81, str.69
______________________________________________

PDF [ 5 ] M.Bláha, V.Syrový, Zvukové laboratoře - existence a plány
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 2/80, str.71-73
______________________________________________

[ 4 ] V.Syrový, 25 let výuky v Polsku (zvuková režie)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 1/80, str.15-16
______________________________________________

[ 3 ] V.Syrový, Elektronické varhany a jejich uplatnění v klasické hudbě
Sborník DNT ČSHN Harmonika, Hořovice 1979
______________________________________________

PDF [ 2 ] V.Syrový, Elektronické varhany a amatérská stavba
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 2/78, str.55-56
______________________________________________

PDF [ 1 ] V.Syrový, Elektronické varhany - ano či ne?
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 6/76, str.184-185
______________________________________________