Ověřené technologie

TL122 P. Dlask, M. Guštar, Z. Otčenášek, B. Mettler, Š. Svoboda Akusticky ověřené restaurování prodlevy varhanní traktury 2022.pdf
Aktualizováno 5. dubna 2023
PDF
TL118 P. Dlask, Z. Otčenášek, P. Koukal, B. Mettler, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška, Š. Svoboda, M. Šrám Akusticky ověřené restaurování vlivu tenké stěny kovové píšťaly na její zvuk - MARC HAMU, Praha 2021.pdf
Aktualizováno 20. června 2022
PDF
TL117 P. Dlask, Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Vorlíček, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška, Š. Svoboda, M. Šrám Restaurování rozlepeného spoje stěn dřevěné varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2021.pdf
Aktualizováno 20. června 2022
PDF
TL111 J. Povolný, Z. Otčenášek, P. Dlask Restaurování dřeva poškozeného dřevokaz hmyzem - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. října 2021
PDF
TL109 P. Dlask, Z. Otčenášek, P. Koukal, B. Mettler, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška Restaurování stěny kovové varhanní píšťaly v prasklém lotu - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. října 2021
PDF
TL105 P. Dlask, M. Vorlíček, Z. Otčenášek, P. Koukal, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška Restaurování vyříznutého labia dřevěné varhanní píšťaly tmelením - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. října 2021
PDF
TL100 P. Dlask a kol., Oprava vousů labiální varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL99 P. Dlask, Z. Otčenášek, J. Povolný, B. Mettler, Oprava hrany jádra labiálních varhanních píšťal - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL89 P. Dlask a kol., Odstraňování vlivu velmi hlubokých a širokých nepůvodních vrypů na jádře kovové varhanní píšťaly barokního typu na zvuk píšťaly - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL74 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Zpevnění stěny dřevěné varhanní píšťaly po poškození červotočem - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL64 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku změnou tlaku u kovové píšťaly barokního typu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL75 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Náhrada dřeva stěn dřevěné varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL76 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Změna zvuku dřevěné varhanní píšťaly otvory ve stěně - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL63 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku s rozšířením..zúžením otvoru v noze kovové píšťaly barokního typu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL66 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku kovové píšťaly barokního typu technologií vpichů na jádře - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL65 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku kovové píšťaly barokního typu technologií změny výšky labiového výřezu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
..TL5 M. Vondrášek, R. Fleischman, M. Mikeš, Návrh a realizace akustiky sálu Filharmonie Hradec Králové - Zvukové studio HAMU, Praha 2006.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF