Ověřené technologie

 

TL118 P. Dlask, Z. Otčenášek, P. Koukal, B. Mettler, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška, Š. Svoboda, M. Šrám Akusticky ověřené restaurování vlivu tenké stěny kovové píšťaly na její zvuk - MARC HAMU, Praha 2021.pdf
Aktualizováno 20. 6. 2022 14:06


TL117 P. Dlask, Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Vorlíček, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška, Š. Svoboda, M. Šrám Restaurování rozlepeného spoje stěn dřevěné varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2021.pdf
Aktualizováno 20. 6. 2022 14:06


TL111 J. Povolný, Z. Otčenášek, P. Dlask Restaurování dřeva poškozeného dřevokaz hmyzem - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. 10. 2021 16:10


TL109 P. Dlask, Z. Otčenášek, P. Koukal, B. Mettler, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška Restaurování stěny kovové varhanní píšťaly v prasklém lotu - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. 10. 2021 16:10


TL105 P. Dlask, M. Vorlíček, Z. Otčenášek, P. Koukal, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška Restaurování vyříznutého labia dřevěné varhanní píšťaly tmelením - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. 10. 2021 16:10


TL100 P. Dlask a kol., Oprava vousů labiální varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL99 P. Dlask, Z. Otčenášek, J. Povolný, B. Mettler, Oprava hrany jádra labiálních varhanních píšťal - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL89 P. Dlask a kol., Odstraňování vlivu velmi hlubokých a širokých nepůvodních vrypů na jádře kovové varhanní píšťaly barokního typu na zvuk píšťaly - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL74 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Zpevnění stěny dřevěné varhanní píšťaly po poškození červotočem - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL64 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku změnou tlaku u kovové píšťaly barokního typu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL76 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Změna zvuku dřevěné varhanní píšťaly otvory ve stěně - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL75 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Náhrada dřeva stěn dřevěné varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL65 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku kovové píšťaly barokního typu technologií změny výšky labiového výřezu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL63 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku s rozšířením..zúžením otvoru v noze kovové píšťaly barokního typu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL66 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku kovové píšťaly barokního typu technologií vpichů na jádře - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


..TL5 M. Vondrášek, R. Fleischman, M. Mikeš, Návrh a realizace akustiky sálu Filharmonie Hradec Králové - Zvukové studio HAMU, Praha 2006.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05
.