Ověřené technologie

 

TL122 P. Dlask, M. Guštar, Z. Otčenášek, B. Mettler, Š. Svoboda Akusticky ověřené restaurování prodlevy varhanní traktury 2022.pdf
Aktualizováno 5. 4. 2023 15:04


TL118 P. Dlask, Z. Otčenášek, P. Koukal, B. Mettler, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška, Š. Svoboda, M. Šrám Akusticky ověřené restaurování vlivu tenké stěny kovové píšťaly na její zvuk - MARC HAMU, Praha 2021.pdf
Aktualizováno 20. 6. 2022 14:06


TL117 P. Dlask, Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Vorlíček, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška, Š. Svoboda, M. Šrám Restaurování rozlepeného spoje stěn dřevěné varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2021.pdf
Aktualizováno 20. 6. 2022 14:06


TL111 J. Povolný, Z. Otčenášek, P. Dlask Restaurování dřeva poškozeného dřevokaz hmyzem - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. 10. 2021 16:10


TL109 P. Dlask, Z. Otčenášek, P. Koukal, B. Mettler, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška Restaurování stěny kovové varhanní píšťaly v prasklém lotu - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. 10. 2021 16:10


TL105 P. Dlask, M. Vorlíček, Z. Otčenášek, P. Koukal, J. Otčenášek, M. Frič, V. Hruška Restaurování vyříznutého labia dřevěné varhanní píšťaly tmelením - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. 10. 2021 16:10


TL100 P. Dlask a kol., Oprava vousů labiální varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL99 P. Dlask, Z. Otčenášek, J. Povolný, B. Mettler, Oprava hrany jádra labiálních varhanních píšťal - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL89 P. Dlask a kol., Odstraňování vlivu velmi hlubokých a širokých nepůvodních vrypů na jádře kovové varhanní píšťaly barokního typu na zvuk píšťaly - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL74 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Zpevnění stěny dřevěné varhanní píšťaly po poškození červotočem - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL64 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku změnou tlaku u kovové píšťaly barokního typu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL76 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Změna zvuku dřevěné varhanní píšťaly otvory ve stěně - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL75 Z. Otčenášek, M. Frič, P. Dlask, O. Moravec, M. Švejda, P. Koukal, Náhrada dřeva stěn dřevěné varhanní píšťaly - MARC HAMU, Praha 2015.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL66 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku kovové píšťaly barokního typu technologií vpichů na jádře - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL65 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku kovové píšťaly barokního typu technologií změny výšky labiového výřezu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


.TL63 Z. Otčenášek, P. Koukal, M. Švejda, O. Moravec, P. Dlask, Změna zvuku s rozšířením..zúžením otvoru v noze kovové píšťaly barokního typu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05


..TL5 M. Vondrášek, R. Fleischman, M. Mikeš, Návrh a realizace akustiky sálu Filharmonie Hradec Králové - Zvukové studio HAMU, Praha 2006.pdf
Aktualizováno 24. 5. 2021 08:05
.