Řešené projekty

 

V.Syrový, Fyzikální vlastnosti zdrojů hudebních signálů a jejich vztah k senzorickému hodnocení
etapa E2 - dřevěné dechové nástroje, čís.I-4-6/06, řešeno v létech 1986-90

 

V.Syrový, Fyzikální struktura signálů dechových hudebních nástrojů a její vztah k vjemu zvukové kvality nástroje
etapa E2 - dřevěné dechové nástroje, čís.I-1-7/06, řešeno v létech 1981-85

 

 

Výzkumné projekty GAČR

 

J.Štěpánek, O.Moravec, Percepční prostory barvy hudebního zvuku a jejich slovní popis
GA ČR reg. čís. 202/02/1370, Zvukové studio HAMU, Praha 2002-04

 

A.Melka, J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Výzkum vztahů barvy zvuku a spektra u izolovaných tónů houslí
GA ČR reg. čís. 202/93/2522, VUZORT, Praha 1993-95