Původní výzkumné zprávy

[ 27 ] V.Syrový a kol., Zvuková dokumentace varhan Auly (refektáře) Matematicko fyzikální fakulty UK, Malostranské nám. 25, Praha 1
Výsledek 02-08 projektu 1M0531, HAMU, Praha 2008

[ 26 ] V.Syrový a kol., Výzkum vjemu barvy zvuku přirozených zdrojů hudebních signálů ve vztahu ke jejich akustické typologii
Závěrečná zpráva výzkumného záměru MSM 511100001, HAMU, Praha 2005

[ 25 ] V.Syrový, Tónová expertíza klarinetů
Zpráva pro AMATI-DENAK s.r.o., HAMU, Praha 2002

[ 24 ] A.Melka, Digitální zvukové efekty - subjektivní hodnocení
Závěrečná výzkumná zpráva projektu COST OC G6.20, Akustika Praha, HAMU, 2000
RIV/61384984:51110/01:00000011

[ 23 ] A.Melka, Experimentální výzkum percepčních účinků některých prostorověakustických efektů procesoru LEXICON 300 při finálních úpravách "suchých" studiových stereofonních nahrávek vážné hudby
Dílčí výzkumná zpráva projektu COST OC G6.20, Akustika Praha, HAMU, 2000
RIV/61384984:51110/00:00000014

[ 22 ] A.Melka, Andovy rovnice pro predikci akustické kvality koncertních sálů a jejich aplikovatelnost při úpravách studiových stereofonních snímků digitálními zvukovými procesory
Dílčí výzkumná zpráva projektu COST OC G6.20, Akustika Praha, HAMU, 1999

[ 21 ] A.Melka, Subjektivní hodnocení prostorově akustických vlastností hudebního zvuku při poslechu " živé" hudby v sálech a u snímků klasické dvoukanálové stereofonie
Úvodní studie projektu COST OC G6.20, Akustika Praha, HAMU, 1998

[ 20 ] O.Moravec, Metodika analýzy netónových složek zvuků přirozených zdrojů hudebního signálu
Disertační práce, FEL ČVUT, Praha 1998

[ 19 ] V.Syrový a kol., Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů
Dílčí výzkumná zpráva projektu VS 96031, HAMU, Praha 1997, 1998, 1999
RIV/61384984:51110/99:00000010
Závěrečná výzkumná zpráva projektu VS 96031, HAMU, Praha 2000
RIV/61384984:51110/00:00000013

[ 18 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, V.Syrový, Zvuková dokumentace varhan : * Dvořákova síň Rudolfina, Praha
* Týnský chrám Praha (před-a porekonstrukční měření)
* Žlutice
* Polná
* Dub nad Moravou
* Žďár nad Sázavou
* Český Krumlov (klášter)
* Křižovníci Praha
* sv. Mikuláš (malé varhany) Praha (před- a porekonstrukční měření)
* Most (velké a malé varhany)
* sv. Mikuláš (velké varhany) Praha
* Smetanova síň Obecního domu (před- a porekonstrukční měření)
* Český Krumlov (sv.Vít) - (před- a porekonstrukční měření)
VUZORT, Praha 1992-96, HAMU, Praha 1998, 1999

[ 17 ] V.Syrový, Elektronické piano CASIO Celviano AP-3 - posudek nástroje
HAMU, Praha 1992

[ 16 ] V.Syrový, T.Drbohlav, J.Nosek, A.Raffaj, Použití impulzních měření v diagnostice dechových hudebních nástrojů
HAMU a AMATI, Praha 1990

[ 15 ] V.Syrový, T.Drbohlav, Hodnocení klarinetových ozvučníků
HAMU a ČSHN, Praha 1988

[ 14 ] V.Syrový, Histogramy tónu klarinetu
HAMU, Praha 1988

[ 13 ] V.Syrový, T.Drbohlav, Hodnocení klarinetových soudků I, II, III
HAMU a ČSHN, Praha 1985, 1986, 1987

[ 12 ] V.Syrový, Posouzení vlivu lakování varhanních píšťal na jejich zvukové vlastnosti
Expertíza pro závod Varhany Krnov v souvislosti se stavbou koncertního nástroje ve studiu Čs. rozhlasu v Bratislavě, Praha 1984

[ 11 ] V.Syrový, Hodnocení klarinetových hubiček I, II, III
HAMU a ČSHN, Praha 1982, 1983, 1984

[ 10 ] V.Syrový, Subjektivní testování vyzařovacích vlastností klarinetu
HAMU, Praha 1982

[ 9 ] V.Syrový, M.Bláha, I.Štěpán, Některé závislosti mechanických a akustických vlastností klarinetových plátků
HAMU a ČSHN, Praha 1981

[ 8 ] V.Syrový, Měření tlaku v ústech klarinetisty
HAMU, Praha 1981

[ 7 ] V.Syrový, M.Bláha, Hodnocení vybraných vlastností klarinetových plátků
HAMU a ČSHN, Praha 1980

[ 6 ] V.Syrový, K otázkám dynamických charakteristik klarinetu
HAMU, Praha 1980

[ 5 ] V.Syrový, Subjektivní a objektivní ověření kvality klarinetových plátků
HAMU a ČSHN, Praha 1979

[ 4 ] V.Syrový, K otázkám směrových charakteristik klarinetu
HAMU, Praha 1979

[ 3 ] V.Syrový, S tanovení nových kritérií pro objektivní hodnocení kvality hudebních nástrojů z tranzientní analýzy
Závěrečná zpráva státního úkolu I-4-2/1a, subetapa 2, Praha 1978

[ 2 ] V.Syrový, Tranzienty tónů hudebních nástrojů, jejich analýza a vjem
Kandidátská disertační práce, ČVUT FEL, Praha 1976

[ 1 ] V.Syrový, Spektra vybraných funkcí důležitých v hudební akustice
Práce kandidátského minima, Praha 1972