Software

TL119 Z. Otčenášek, M. Frič, S.Toula Databázová aplikace pro evidenci nehmotného dědictví a tradic spojených s historickými varhanami - MARC HAMU, Praha 2021.pdf
Aktualizováno 20. června 2022
PDF
TL110 Z. Otčenášek, S. Toula Databázová aplikace romantických varhan - MARC HAMU, Praha 2020.pdf
Aktualizováno 15. října 2021
PDF
TL101 Z. Otčenášek, M. Frič, DB software evidence doby provozu a provozních podmínek varhan - MARC HAMU, Praha 2019.pdf
Aktualizováno 15. října 2021
PDF
.TL93 M. Frič, PerceptualTest & ResponseAnalysis (PTRA)-program pro provádění základních percepčních testů a analýzu jejich výsledků - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL94 Z. Otčenášek, M. Frič, Program uživatelské správy a administrace přístupových práv k OrgDb online - MARC HAMU, Praha 2018.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL82 T. Kulhánek, M. Frič, J. Otčenášek, Software pro tvorbu percepčních testů na webovém rozhraní - MARC HAMU, Praha 2016.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL60 M. Guštar Software pro analýzu zvuku varhan - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL67 Z. Otčenášek, S. Toula, Komplexní databázové úložiště se vzdáleným přístupem OrgDbon-line - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL59 M. Guštar, Z. Otčenášek, Software pro měření akustiky prostoru s varhanami jako zdrojem měřicího signálu - MARC HAMU, Praha 2014.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL38 J. Štěpánek, O. Moravec, HamAnal – software pro spektrální, časovou a harmonickou analýzu hudebních signálů - MARC HAMU, Praha 2011.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL35 M. Guštar, HAO - Software pro akustickou dokumentaci píšťalových varhan dle metody 8&1 - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL36 Z. Otčenášek, J. Štěpánek, J. Prokop, M. Frič, J. Hrb, LiTEd – Software pro editaci, provádění a vyhodnocování poslechových testů - MARC HAMU, Praha 2010.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF
.TL12 M. Frič, Parametrizovaný fonetogram obecných řečových a hlasových projevů - ParVRP, Zvukové studio HAMU, Praha 2007.pdf
Aktualizováno 24. května 2021
PDF