Vědecké články / Scientific articles

(En) PDF [ 59 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Rustle as an Attribute of Timbre of Stationary Violin Tones
CASJ - Journal of the CATGUT Acoustical Society
(ISSN 0882-2212), Vol.3, No. 8, (Series II), November 1999, str.32-38
RIV/61384984:51110/99:00000001
_______________________________________________
(Cz) [ 58 ] O.Moravec, J.Štěpánek, V.Syrový, Vliv dynamiky a techniky hry na kmitočtové spektrum tónu houslí
Akustické listy (ISSN 1212-4702) čís.17 (1999), str.22-25
RIV/61384984:51110/99:00000008
_______________________________________________
(Cz) [ 57 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, V.Syrový, Dokumentace a diagnostika zvuku varhan
Akustické listy (ISSN 1212-4702) čís.17 (1999), str.12-21
RIV/61384984:51110/99:00000009
_______________________________________________
(Cz) [ 56 ] Z.Otčenášek, V.Syrový, Směrovost vyzařování houslí
Akustické listy (ISSN 1212-4702) čís.17 (1999), str.5-8
RIV/61384984:51110/99:00000007
_______________________________________________
(En) PDF [ 55 ] C.Fillol, C.Legros, J.Štěpánek, The genetic algoritms for the optimalization of distributed loudspeaker systems
CD-ROM of Joint Meeting 137th ASA, 2nd EAA Forum Acusticum 1999, 25th DAGA,
Berlin, kód 5aAA6
RIV/61384984:51110/99:00000006
_______________________________________________
(En) PDF [ 54 ] P.Volný, J.Štěpánek, V.Syrový, Time relations between violin tone harmonics in relation to playing techniques
CD-ROM of Joint Meeting 137th ASA, 2nd EAA Forum Acusticum 1999, 25th DAGA,
Berlin, kód 5aMUb3
RIV/61384984:51110/99:00000004
_______________________________________________
(En) PDF [ 53 ] O.Moravec, J.Štěpánek, V.Syrový, Harmonic and unharmonic components of violin tones in relation to playing techniques
CD-ROM of Joint Meeting 137th ASA, 2nd EAA Forum Acusticum 1999, 25th DAGA,
Berlin, kód 5aMUb4
RIV/61384984:51110/99:00000003
_______________________________________________
(En) PDF [ 52 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, A.Melka, Comparison of five perceptual timbre spaces of violin tones of different pitches
CD-ROM of Joint Meeting 137th ASA, 2nd EAA Forum Acusticum 1999, 25th DAGA,
Berlin, kód 5aMUb5
RIV/61384984:51110/99:00000005
_______________________________________________
(En) PDF [ 51 ] Z.Otčenášek, V. Syrový, Directivity of violin radiation
CD-ROM of Joint Meeting 137th ASA, 2nd EAA Forum Acusticum 1999, 25th DAGA,
Berlin, kód 5aMUb7
RIV/61384984:51110/99:00000002
_______________________________________________
(En) [ 50 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, The influence of subharmonic components of stationary violin tones on perception
Proceedings of ISMA'98, Leavenworth 1998, Washington, USA , str.343-348.
RIV:J01/98:511100044
_______________________________________________
(En) [ 49 ] J.Valvoda, J.Štěpánek, EFAS audiology training course 1996: Towards audiology education
Book of Abstracts, 3rd European Conference of Audiology, Praha 1997, str.251
RIV:J01/97:511100033
_______________________________________________
(En) [ 48 ] Z.Novotný, V.Syrový, I.Šejna, M.Novák, The new Czech speech audiometry on CD
Book of Abstracts, 3rd European Conference of Audiology, Praha 1997, str.145
RIV:J01/97:511100032
_______________________________________________
(Cz) [ 47 ] P.Volný, Hudební signál jako předmět časové a frekvenční analýzy
Sborník 55.akustického semináře a 34.akust. konference
(ISBN 80-01-01690-0), Kouty 6.-10.10.97, str.251-254
_______________________________________________
(Cz) [ 46 ] J.Štěpánek, Prostředky časové a frekvenční analýzy signálu v systému Matlab a příklady jejich použití k analýze hudebních signálů
Sborník 55.akustického semináře a 34.akust. konference
(ISBN 80-01-01690-0), Kouty 6.-10.10.97, str.233-238
_______________________________________________
(Cz) [ 45 ] Z.Otčenášek, Směrové vyzařovací charakteristiky hudebního nástroje a vstupní podmínky akustických měření
Sborník 55.akustického semináře a 34.akust. konference
(ISBN 80-01-01690-0), Kouty 6.-10.10.97, str.117-120
_______________________________________________
(En) [ 44 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, A.Melka, Violin sound timbre: II. External interpretation of perceptual space with the aide of verbal descriptions of perceived differences
Proceedings of 31st IAC (ISBN 80-228-0632-3), Vysoké Tatry 1997, str. 6-97
RIV:J01/97:511100026
_______________________________________________
(En) [ 43 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, A.Melka, Violin sound timbre: I. The construction of a perceptual space from results of listening tests
Proceedings of 31st IAC (ISBN 80-228-0632-3), Vysoké Tatry 1997, str.94-95
RIV:J01/97:511100025
_______________________________________________
(En) [ 42 ] V.Syrový, P.Volný, The Use of pseudorandom signals to the testing of brass wind musical instruments
Proceedings of 31st IAC (ISBN 80-228-0632-3), Vysoké Tatry 1997, str.92-93
_______________________________________________
(En) [ 41 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, A.Melka, V.Syrový, Violin tones spectra and their relationship to perceived sound quality
Proceedings of ISMA 97 (ISBN 1-901656-02-0), Edinburgh 1997, str.125-130
RIV:J01/97:511100027
_______________________________________________
(En) [ 40 ] A.Melka, J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Czech and German verbal description of violin sound properties: multidimensional analyses of survey data
Acta Acustica 1995 (ISSN 1436-7947), Vol.82 Suppl., str.214
RIV:J01/96:511100012
_______________________________________________
(En) [ 39 ] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Acoustic documentation of pipe organs and spectral analyses of plenum sound
Acta Acustica 1995 (ISSN 1436-7947), Vol.82 Suppl., str.188
RIV:J01/96:511100011
_______________________________________________
(En) [ 38 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Comparison of pipe organ plenum sounds
Proceedings of ISMA '95, Dourdan 1995, Francie, str.86-92
RIV:J01/95:511100010
_______________________________________________
(En) [ 37 ] P.Kamp, M.Castellengo, J.Štěpánek, Acoustic criteria for the characterization of the attack transients of two flue stops and how these criteria evolve over the entire compass
Proceedings of ISMA '95, Dourdan 1995, Francie, str.61-67
RIV:J01/95:511100009
_______________________________________________
(En) [ 36 ] A.Melka, J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Dimensional analysis of the verbal description of violin sound properties
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.115-118
RIV:J01/95:511100007
_______________________________________________
(En) [ 35 ] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Sound comparison of two pipe organs
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.119-122
RIV:J01/95:511100006
_______________________________________________
(En) [ 34 ] J.Štěpánek, A.Melka, Z.Otčenášek, Physical characteristics of violin tones
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.147-150
RIV:J01/95:511100005
_______________________________________________
(En) [ 33 ] V.Syrový, Musical tone spectrum, its interval and formant part
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.151-154
RIV:J01/95:511100004
_______________________________________________
(Cz) [ 32 ] Z.Novotný, V.Syrový, M.Novák, Nová česká slovní audiometrie na CD
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.175-176
RIV:J01/95:511100008
_______________________________________________
(En) [ 31 ] J.Jakl, Perception of reverberation at music recording
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.107-110
_______________________________________________
(En) [ 30 ] T.Drbohlav, Impulse measurements on clarinet
Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics, Praha 1995, str.91-94
_______________________________________________
(En) [ 29 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Acoustic documentation of 12 pipe organs and analysis of their plena
Journal de Physique 1994 (ISSN 1155-4339), Vol.4 C5, str.645-648
RIV:J01/94:511100003
_______________________________________________
(En) [ 28 ] P.Bažant, J.Štěpánek, A.Melka, Predicting sound quality of violin from its frequency response
Proceedings of SMAC '93 (ISBN 91-85428-87-6), Stockholm 1993, str.351-354
RIV:J01/94:511100002
_______________________________________________
(En) PDF [ 27 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, V.Syrový, Acoustic documentation of church organs
Proceedings of SMAC 93 (ISBN 91-85428-87-6), Stockholm 1993, str.516-519
RIV:J01/94:511100001
_______________________________________________
(Cz) [ 26 ] V.Syrový, Akustické tabulky
SYMAC, Praha 1991
_______________________________________________
(Cz) [ 25 ] V.Syrový, T.Drbohlav, Vliv ozvučníku na vlastnosti tónu klarinetu
Sborník 28. akustické konference, Štrbské Pleso 1989, str.190-193
_______________________________________________
(Cz) [ 24 ] V.Syrový, Diagnostická impulzní měření na klarinetu
Sborník 28. akustické konference, Štrbské Pleso 1989, str.257-260
_______________________________________________
(En) [ 23 ] V.Syrový, Impulse measurements on woodwind musical instruments
Proceedings of ISMA '89, Mittenwald 1989 BRD, str.64
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 22 ] V.Syrový, Příspěvek k objektivnímu hodnocení zvukových vlastností píšťalových varhan
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/88, str.89-91
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 21 ] V.Syrový, Digitální syntéza zvukového signálu
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 1/88, str.11-12
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 20 ] V.Syrový, Měření rezonančních vlastností klarinetových hubiček
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 4/87, str.133-135
_______________________________________________
(Cz) [ 19 ] V.Syrový, Hudební signál a jeho syntéza
Sborník HAMU "Živá hudba 1986", str.153-205
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 18 ] V.Syrový, Analýza a syntéza hudebního signálu - současné možnosti a  perspektivy
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 2/86, str.54-56, 3/86, str.93-95, 4/86, str.127-130
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 17 ] V.Syrový, K problematice hodnocení ozevu hudebních nástrojů
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 5/85, str.172-173
_______________________________________________
(Cz) [ 16 ] V.Syrový, Vliv fázového spektra tónu na vjem jeho barvy
Sborník 23. akustické konference, České Budějovice 1984, str.275-278
_______________________________________________
(Cz) [ 15 ] V.Syrový, Hudební signál a jeho analýza
Sborník HAMU "Živá hudba 1983", str.3O1-339
_______________________________________________
(Cz) [ 14 ] V.Syrový, Analýza a syntéza tónu mikropočítačem
Sborník konference "Akustické a technické aspekty hudebních nástrojů",
Kraslice 1983, str.55-59
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 13 ] V.Syrový, Měření tlaku v ústech klarinetisty
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 2/83, str.49-53
_______________________________________________
(En) PDF [ 12 ] V.Syrový, Subjective testing of clarinet sound radiation
Sborník psychoakustické konference, Jablonna 1982, Polsko
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 11 ] V.Syrový, Spektra jazykových varhanních hlasů
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 4/82, str.132-135, 2/85, str.53-56
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 10 ] V.Syrový, M.Bláha, Příspěvek k hodnocení kvality klarinetových plátků
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 1/82, str.10-15
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 9 ] V.Syrový, K otázkám dynamických charakteristik klarinetu
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 6/81, str.219-222
_______________________________________________
(Cz) [ 8 ] V.Syrový, K otázkám směrových charakteristik klarinetu
Hudební věda (ISSN 0018-7003) 4/81, str.313-325
_______________________________________________
(Cz) [ 7 ] V.Syrový, O problematice objektivního hodnocení kvality přirozených hudebních signálů
Sborník HAMU "Živá hudba 1980", str.383-425
_______________________________________________
[ 6 ] V.Syrový, Die Methoden der Transientenanalyse bei der Tönen der Musikinstrumenten
Sborník 18. akustické konference, Český Krumlov 1979, str.159-162
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 5 ] V.Syrový, Zvuková kvalita a její klasifikace
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/79, str.95-97
_______________________________________________
[ 4 ] V.Syrový, Einschwingvorgänge bei Klarinetten und deren Analyse
Sborník "Symposia 79", Markneukirchen 1979, NDR
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 3 ] V.Syrový, K některým problémům subjektivního hodnocení kvality hudebních nástrojů
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 3/78, str.78-82
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 2 ] V.Syrový, Tranzient tónu klarinetu (jeho analýza)
Hudební nástroje (ISSN 0323-1283) 1/77, str.14-17
_______________________________________________
(Cz) [ 1 ] V.Syrový, Analýza tranzientu tónu klarinetu a subjektivní vjem jeho kvality
Sborník 14. akustické konference, Vysoké Tatry 1976, str.236-239
_______________________________________________