Vědecké články 2000-2009

(Cz) PDF [ 171 ] T. Kulhánek, M. Frič, M. Šárek, Vzdálený přístup k virtuálním výukovým a výzkumným aplikacím - podpora foniatrických vyšetření
In: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--konference-starsi--2009--prispevky-razene-podle-autoru
MEFANET 2009,Institut biostatistiky a analýz, Brno 2009
RIV/61384984:51110/09:#0000098
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 170 ] L.Pelant,P.Dlask,Z.Bureš, Měření frekvenční charakteristiky a neprůzvučnosti sluchátek
In: Akustické listy, 14(1),(ISSN 1212-4702), 2008, str. 6-10
RIV/61384984:51110/08:00000056
_______________________________________________
(En) PDF [ 169 ] Z. Otčenášek, The balance of the spectra of the tones of one organ stop
In: Fortschritte der Akustik - DAGA 2008, (ISBN 978-3-9808659-4-4), Dresden 2008, str. 163-164
RIV/61384984:51110/08:00000057
_______________________________________________
(En) PDF [ 168 ] P. Dlask, The contributions of tone spectral components of separate principal chorus stops to the spectra of plena of St. Michaëlskerk organ
In: Fortschritte der Akustik - DAGA 2008, (ISBN 978-3-9808659-4-4), Dresden 2008, str. 581-582
RIV/61384984:51110/08:00000055
_______________________________________________
(En) PDF [ 167 ] V.Chrobok, A.Pellant, F.Šram, M.Frič, J.Praisler, R.Prymula, J.G.Švec, Medialization Thyroplasty with a Customized Silicone Implant: Clinical Experience
In: Folia Phoniatr Logop. 2008 Jan. 31; 60(2), (ISSN 1021-7762), str. 91-96
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 166 ] M.Frič, K.Kadlecová, Diagnostika poruch hlasu na základě mluvního hlasového pole
In: Program sborník abstrakt XIX. Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové 6. česko-slovenský foniatrický kongres, (ISBN 978-80-7311-106-9), Praha 2008, str. 19
RIV/61384984:51110/08:00000051
_______________________________________________
(En) PDF [ 165 ] M.Frič, Trajectory of aloud voice in the Voice range profile, differences between supported and habitual voice in shouting
In: Fortschritte der Akustik - DAGA 2008, (ISBN 978-3-9808659-4-4), Dresden 2008, str. 579-580
RIV/61384984:51110/08:00000052
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 164 ] M.Frič, Porovnání parametrů hlasových polí u hlasových profesionálů a začínajících studentů herectví
Proceedings of the 4th International Symposium Material-Acoustics- Place 2008
(ISBN 978-80-228-1911-4), Zvolen 2008, str.47-52
RIV/61384984:51110/08:00000049
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 163 ] V.Syrový, Konsonance a disonance struktury hudebního zvuku
Proceedings of the 4th International Symposium Material-Acoustics- Place 2008
(ISBN 978-80-228-1911-4), Zvolen 2008, str.131-138
RIV/61384984:51110/08:00000048
_______________________________________________
(En) [ 162 ] Z.Otčenášek, P.Dlask, "Zero movement" problems in ESPI pictures
Presentation at the 14th International User Meeting. Ulm: Dantec Dynamics GmbH 2007
(ISBN 978-3-00-022-049-4)
RIV/61384984:51110/07:00000253
_______________________________________________
(Cz) [ 161 ] J.G.Švec, M.Frič, F.Šram, H.Švecová,J.G.Schutte, Systematický protokol pro vizuální hodnocení videokymografických nálezů s využitím laryngeálních piktogramů
In: Novinky ve foniatrii a audiologii 2007, Galén, Praha (ISBN 978-80-7262-516-1), 38
RIV/61384984:51110/07:00000252
_______________________________________________
(En) [ 160 ] J.G.Švec, M.Frič, F.Šram, J.G.Schutte, Mucosal waves on the vocal folds: Conceptalization based on videokymography
5th International Workshop MAVEBA 2007, Firenze, (ISBN 978-88-8453-673-3), str. 171-172
RIV/61384984:51110/07:00000251
_______________________________________________
(Cz) [ 159 ] H.Čechová, M.Frič, K.Kadlecová, Problematika hlasu u transsexuálů
In: Novinky ve foniatrii a audiologii 2007, Galén, Praha (ISBN 978-80-7262-516-1)
RIV/61384984:51110/07:00000250
_______________________________________________
(En) [ 158 ] M.Frič, F.Šram, J.Švec, H.Čechová, Specific acoustical properties of voice and dynamical properties of vocal folds in patients with unilateral recurrens nerve paresis and effect of thyroplasty operation
Programme and Abstracts: 7th Pan European Voice Conference PEVOC 7, Groningen 2007, 44
_______________________________________________
(En) [ 157 ] F.Šram, J.G.Švec, H.K.Schutte, M.Frič, Objective laryngoscopic documentation of vocal fold examination results in foniatric practice
Programme and Abstracts: 27th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, Denmark 2007, 130
_______________________________________________
(En) PDF [ 156 ] J.Štěpánek, J.Vacková, Audiological examination of a group of music professionals
Proceedings of DAGA 2007 (ISBN 978-3-9808659-3-7), Deutsche Geseltschaft für Akustik e.V. (DEGA), Berlin 2007, str.727-728
RIV/61384984:51110/07:00000247
_______________________________________________
(En) PDF [ 155 ] Z.Otčenášek, Top and back plate vibration patterns and frequency response of violin
Proceedings of DAGA 2007 (ISBN 978-3-9808659-3-7), Deutsche Geseltschaft für Akustik e.V. (DEGA), Berlin 2007, str.548-549
RIV/61384984:51110/07:00000246
_______________________________________________
(En) PDF [ 154 ] E.Bejčková, Surface vibration and spectrum of organ pipes
Proceedings of DAGA 2007 (ISBN 978-3-9808659-3-7), Deutsche Geseltschaft für Akustik e.V. (DEGA), Berlin 2007, str.243-244
RIV/61384984:51110/07:00000245
_______________________________________________
PDF [ 153 ] P.Kajánek, R.Klačanský, A.Danihelová, Z.Otčenášek, Vplyv povrchovej úpravy na strunové hudebné nástroje
Proceedings of the 3rd International Symposium Material-Acoustics- Place 2007
(ISBN 978-80-228-1780-6), Zvolen 2007, str.49-54
RIV/61384984:51110/07:00000244
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 152 ] V.Syrový, Kvalita hudebního zvuku - psychoakustika nebo estetika?
Proceedings of the 3rd International Symposium Material-Acoustics- Place 2007
(ISBN 978-80-228-1780-6), Zvolen 2007, str.91-100
RIV/61384984:51110/07:00000243
_______________________________________________
(En) [ 151 ] Z.Otčenášek, The animated ESPI Patterns of Violin - Method of Measurement allowing their comparison
Proceedings of the 13th International User Meeting Dantec Dynamics
(ISBN 3-00-019900-4), Ulm 2006, str.101-104
RIV/61384984:51110/06:0000242
_______________________________________________
(En) PDF [ 150 ] J.Štěpánek, Musical sound timbre: verbal description and dimensions
Proceedings of the 9th International Conference on Digital Audio Effects
(ISBN 0-7717-062705), Montréal 2006, str.121-126
_______________________________________________
(En) [ 149 ] J.Štěpánek, V.Syrový, Z.Otčenášek, J.Angster, Ch. Teasch, PDF Verbal Description of Organ Principal 8' Sound
Proceedings of Fortschritte der Akustik - DAGA´06
(ISBN 3-9808659-2-4), Braunschweig 2006, str.613-614
RIV/61384984:51110/06:00000235
_______________________________________________
(En) PDF [ 148 ] P.Dlask, Effects that Influence Determination of Air Column Resonance Frequencies in Cylindrical Tubes
Proceedings of Fortschritte der Akustik - DAGA´06 (ISBN 3-9808659-2-4)
Braunschweig 2006, str.397-398
RIV/61384984:51110/06:00000234
_______________________________________________
(En) PDF [147b] M.Frič, F.Šram, J.G.Švec, Voice Registers, Vocal Folds Vibration Patterns and their Presentation in Videokymography
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.42-45
RIV/61384984:51110/06:00000230
_______________________________________________
(En) [147a]J. G. Švec, M. Frič, F. Šram, H. Švecová, H. K. Schutte, Visually-based evaluation protocol for laryngeal videokymographic images.
In: Proceedings AQL 2006: Advances in Quantitative Laryngology
Voice and Speech Research, October 6-7, 2006, Groningen, the Netherlands.
Groningen Voice Research Lab, University of Groningen, Groningen, the Netherlands [CD-ROM]: 1-6 (2006)
_______________________________________________
(En) PDF [ 146 ] P.Dlask, Substitution Diagram of Acoustic Cylindrical Waveguide Including Viscosity of Gas Inside the Waveguide
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.30-33
RIV/61384984:51110/06:00000229
_______________________________________________
(En) PDF [ 145 ] P.Žikovský, Automated Laser-Based Interferometer Measurements on Musical Instruments
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.292-295
RIV/61384984:51110/06:00000228
_______________________________________________
(En) PDF [ 144 ] M.Vrzal, Interconnection of Musical Monophonic Signals by the Edit of the Music from Objective Points of View
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.297-299
RIV/61384984:51110/06:00000227
_______________________________________________
(En) PDF [ 143 ] O.Urban, Introduction to Problems of In situ Pipe Organ Sampling
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.243-246
RIV/61384984:51110/06:00000226
_______________________________________________
(En) PDF [ 142 ] J.Štěpánek, Timbre - Verbal Description, Spectral Sources and Context Dependence
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.205-218
RIV/61384984:51110/06:00000225
_______________________________________________
(En) PDF [ 141 ] Z.Otčenášek, The Connection of the Violin Body Vibration Pattern and the Violin Frequency Response Course
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.156-159
RIV/61384984:51110/06:00000224
_______________________________________________
(En) PDF [ 140 ] Z.Otčenášek, V.Syrový, The Pulse ESPI Method on Musical Instruments
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.153-155
RIV/61384984:51110/06:00000223
_______________________________________________
(En) PDF [ 139 ] O.Moravec, J.Štěpánek, Possibility of Application of Objective Psychoacoustics Metrics on Musical Signals
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.142-144
RIV/61384984:51110/06:00000222
_______________________________________________
(En) PDF [ 138 ] V.Syrový, Sound of the Organ - Acoustics or Art?
Proceedings of the 33rd International Acoustical Conference - EAA Symposium
(ISBN 80-228-1673-6), Štrbské Pleso 2006, str.227-234
RIV/61384984:51110/06:00000221
_______________________________________________
(En) PDF [ 137 ] A.J.Sporka, P.Žikovský, P.Slavík, Explicative Document Reading Controlled by Non-speech Audio Gestures
Proceedings of the 9th International Conference "Text, Speech and Dialogue"
(ISBN 3-540-39090-1), Brno 2006, str.695-702
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 136 ] V.Syrový, Od Chladniho k 3D Pulse Espi - přehled metod zviditelňování kmitů u hudebních nástrojů
Proceedings of the 2nd International Symposium Material - Acoustics - Place 2006
(ISBN 80-228-1653-1), Zvolen 2006, str.139-143
RIV/61384984:51110/06:00000220
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 135 ] J.Štěpánek, I.Vacková, Výsledky audiologického vyšetření skupiny hudebních profesionálů
Proceedings of the 2nd International Symposium Material - Acoustics - Place 2006
(ISBN 80-228-1653-1), Zvolen 2006, str.129-132
RIV/61384984:51110/06:00000219
_______________________________________________
PDF [ 134 ] M.Frič, F.Šram, J.Švec, Diplofónia - komplexné kmitanie hlasiviek prezentované vo videokymografii a vysokofrekvenčnej laryngoskopii
Proceedings of the 2nd International Symposium Material - Acoustics - Place 2006
(ISBN 80-228-1653-1), Zvolen 2006, str.65-68
RIV/61384984:51110/06:00000218
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 133 ] J.Štěpánek, O.Moravec, Barva hudebního zvuku a její slovní popis (Výsledky grantového projektu GA ČR 202/02/1370)
Sborník 14. semináře univerzitního Společenství pro studium hlasu a řeči, Univerzita Palackého Olomouc, str.3-17
RIV/61384984:51110/05:00000023
_______________________________________________
(En) PDF [ 132 ] V.Syrový, Using of Pulse Interferometry on Musical Instruments
Dantec Dynamics, Proceedings of the 12th International User Meeting, Ulm 2005, kap. 7
_______________________________________________
(En) PDF [ 131 ] J.Štěpánek, Psychoacoustic experiment in the research of musical sound timbre
Proceedings of the 16th Conference ESSP 2005, Praha 2005, str.21
RIV/61384984:51110/05:00000011
_______________________________________________
(En) [ 130 ] O.Moravec, J.Štěpánek, Relations among Verbal Attributes Describing Musical Sound Timbre in Czech Language
Proceedings of Forum Acusticum 2005, Budapest 2005, str.465-469
RIV/61384984:51110/05:00000006
_______________________________________________
(En) PDF [ 129 ] J.Štěpánek, V.Syrový, Z.Otčenášek, C.Taesch. J. Angster, Spectral features influencing perception of pipe organ sounds
Proceedings of Forum Acusticum 2005, Budapest 2005, str.465-469
_______________________________________________
(En) [ 128 ] Z.Otčenášek, Recording and reproduction of musical stimuli for psycho-acoustic listening test
Proceedings of EEA Workshop "The Future of Wind Instruments"
(ISBN 3-90091406-0), Vienna 2005, DVD
RIV/61384984:51110/05:00000014
_______________________________________________
(En) PDF [ 127 ] V.Syrový, P.Dlask, Some methodical "revision" remarks on measurements of air column oscillations
Proceedings of EEA Workshop "The Future of Wind Instruments"
(ISBN 3-90091406-0), Vienna 2005, DVD
RIV/61384984:51110/05:00000013
_______________________________________________
(En) PDF [ 126 ] J.Štěpánek, Interpretation and comparison of perceptual spaces
Proceedings of Inter-Noise 2005, Rio de Janeiro 2005, CD-ROM, \papers\doc_1627.pdf
RIV/61384984:51110/05:00000005
_______________________________________________
(En) [ 125 ] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, C.Taesch Spectra of the steady state C tones of the Principal 8' of European pipe organs
Proceedings of 31. DAGA, München 2005, str.231-232
RIV/61384984:51110/05:00000017
_______________________________________________
(En) PDF [ 124 ] O.Moravec, J.Štěpánek, Verbal Descriptions of Musical Sound Timbre and Musician's Opinion of their Usage
Proceedings of 31. DAGA, München 2005, str.233-234
_______________________________________________
(Cz) [ 123 ] V.Syrový, Objektivní a subjektivní interpretace neharmonicit kmitů hudebních nástrojů
Proceedings of the 1th International Symposium Material - Acoustics - Place 2005
(ISBN 80-228-1505-5), Zvolen 2005, str.109-115
RIV/61384984:51110/05:00000007
_______________________________________________
(Cz) [ 122 ] O.Moravec, J.Štěpánek, Slovní popis barvy hudebního zvuku: II. Vhodnost použití slovních atributů
Proceedings of the 1th International Symposium Material - Acoustics - Place 2005
(ISBN 80-228-1505-5), Zvolen 2005, str.47-50
RIV/61384984:51110/05:00000028
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 121 ] J.Štěpánek, O.Moravec, Slovní popis barvy hudebního zvuku: I. Percepční prostory slovních atributů
Proceedings of the 1th International Symposium Material - Acoustics - Place 2005 (ISBN 80-228-1505-5), Zvolen 2005, str.77-82
RIV/61384984:51110/05:00000027
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 120 ] J.Štěpánek, Psychoakustický výzkum barvy hudebního zvuku
Sborník 78. Akustický seminář ČsAS (ISBN 80-01-03253-1), Opočno 2005, str. 147-157
RIV/61384984:51110/05:00000003
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 119 ] V.Syrový, Příčiny a důsledky neharmonicit spekter hudebních tónů
Sborník 78. Akustický seminář ČsAS (ISBN 80-01-03253-1), Opočno 2005, str.139-146
RIV/61384984:51110/05:00000004
_______________________________________________
(En) PDF [ 118 ] J.Štěpánek, O.Moravec, Verbal description of musical sound timbre in Czech language and its relation to musicians profession and performance quality
CIM05 Montréal 2005, Québec, Canada, Electronic proceedings, file: STEPANEK_J_CIM05_02.pdf
RIV/61384984:51110/05:00000029
_______________________________________________
(En) PDF [ 117 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Acoustical correlates of the main features of violin timbre perception
CIM05 Montréal 2005, Québec, Canada, Electronic proceedings, file: STEPANEK_J_CIM05_01.pdf
RIV/61384984:51110/05:00000030
_______________________________________________
(En) PDF [ 116 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Interpretation of Violin Spectrum Using Psychoacoustic Experiments
CD of Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics (ISMA2004)
Nara 2004, Japan, 4-S2-1
RIV/61384984:51110/04:00010623
_______________________________________________
(En) PDF [ 115 ] Z.Otčenášek, The Microphone and Artificial Head Sound Pressure Measurement
Proceedings of 7. CFA/30. DAGA, Strasbourg 2004, str.891-892
RIV/61384984:51110/04:00010622
_______________________________________________
(En) PDF [ 114 ] O.Moravec, J.Štěpánek, Perceptual spaces of verbal attributes used for description of musical sound timbre in Czech language
Proceedings of 7. CFA/30. DAGA, Strasbourg 2004, str.881-882
RIV/61384984:51110/04:00010632
_______________________________________________
(En) PDF [ 113 ] J.Štěpánek, Spectral sources of basic perceptual dimensions of violin timbre
Proceedings of 7. CFA/30. DAGA, Strasbourg 2004, str.103-104
RIV/61384984:51110/04:00010628
_______________________________________________
(En) PDF [ 112 ] J.Štěpánek, Relations between perceptual space and verbal description in violin timbre
Acústica 2004, Guimaraes 2004, Portugal, CD ROM, AFP 077-S
RIV/61384984:51110/04:00010626
_______________________________________________
(Cz) [ 111 ] V.Syrový, Varhany v moderním sakrálním prostoru
In: Moderní sakrální stavby, J. Vaverka a kol.
JOTA Brno 2004 (ISBN 80-7217-297-2), str.44-57
RIV/61384984:51110/04:00010583
_______________________________________________
(Cz) [ 110 ] V.Syrový, Akustické problémy varhan v moderních sakrálních prostorách
Sborník konference s mezinárodní účastí: Moderní sakrální stavby, Fakulta architektury VUT, Brno 2004 (ISBN 80-214-2791-4), str.57-66
RIV/61384984:51110/04:00010613
_______________________________________________
(En) PDF [ 109 ] J.Štěpánek, Perception of Sharpness and Narrowness in Violin Tones: Influence of Spectral Components with Changing Pitch
Proceedings of the 8th International Colloquium "ACOUSTICS 04", Zvolen 2004
(ISBN 80-228-1359-1), str.49-51
RIV/61384984:51110/04:0010629
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 108 ] V.Syrový, Zvuk varhan v reálných prostorách a jeho problémy
Proceedings of the 8th International Colloquium "ACOUSTICS 04", Zvolen 2004
(ISBN 80-228-1359-1), str.53-60
RIV/61384984:51110/04:00010612
_______________________________________________
(Cz) [ 107 ] O.Urban, Mastering jako finální tvůrčí proces při výrobě hudební nahrávky a jeho optimalizace
Proceedings of the 5th Conference of Czech Student AES
(ISBN 80-214-2643-8), VUT Brno 2004, str.90-99
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 106 ] V.Syrový, Fyzikální příčinnosti barvy zvuku píšťalových varhan
Sborník 67. Akustický seminář ČsAS (ISBN 80-01-02850-X), Skalní město 2003, str.31-36
RIV/61384984:51110/03:00000013
_______________________________________________
(Cz) [ 105 ] J.Štěpánek, Deset let akustické dokumentace varhan
Sborník 67. Akustický seminář ČsAS (ISBN 80-01-02850-X), Skalní město 2003, str.37-42
RIV/61384984:51110/03:00000012
_______________________________________________
[ 104 ] M.Čulík, Z.Otčenášek, Úvod do problematiky experimentálnych meraní na akustických gitarách
Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS 03", Zvolen - Šachtičky
(ISBN 80-228-1247-1), str.7-10
RIV/61384984:51110/03:00000010
_______________________________________________
(En) PDF [ 103 ] O.Moravec, J.Štěpánek, Collection of Verbal Descriptions of Musical Sound Timbre in Czech Language
Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS 03", Zvolen - Šachtičky
(ISBN 80-228-1247-1), str.23-26
RIV/61384984:51110/03:00000009
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 102 ] V.Syrový, Základní aspekty barvy zvuku varhan
Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS 03", Zvolen - Šachtičky
(ISBN 80-228-1247-1), str.39-42
RIV/61384984:51110/03:00000008
_______________________________________________
(En) PDF [ 101 ] J.Štěpánek, Ten years of acoustic documentation of pipe organs in Czech Republic
Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS 03", Zvolen - Šachtičky
(ISBN 80-228-1247-1), str.43-46
RIV/61384984:51110/03:0000007
_______________________________________________
(Cz) [ 100 ] O.Urban, Součtová a rozdílová syntéza - teorie, praxe a porovnání
Proceedings of the 7th International Colloquium "ACOUSTICS 03", Zvolen - Šachtičky
(ISBN 80-228-1247-1), str.51-54
RIV/61384984:51110/03:00000006
_______________________________________________
(En) PDF [ 99 ] J.Štěpánek, Latent listener classes and class models in violin timbre
DAGA 2003 (ISBN 3-9808659-0-8), Aachen, str.651-653
RIV/61384984:51110/03:00000001
_______________________________________________
(En) PDF [ 98 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Listeners common and group perceptual dimensions in violin timbre
Proceedings of SMAC 03 (ISBN 91-7283-559-1), Vol. II, Stockholm 2003, str.651-653
RIV/61384984:51110/03:00000005
_______________________________________________
(En) PDF [ 97 ] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, V.Syrový, Influence of duration of tone stationary part on perception of starting transient
Proceedings of SMAC 03 (ISBN 91-7283-559-1), Vol. II, Stockholm 2003, str.663-666
RIV/61384984:51110/03:00000004
_______________________________________________
(En) PDF [ 96 ] O.Moravec, J.Štěpánek, Verbal description of musical sound timbre in czech language
Proceedings of SMAC 03 (ISBN 91-7283-559-1), Vol. II, Stockholm 2003, str.643-645
RIV/61384984:51110/03:00000003
_______________________________________________
(En) PDF [ 95 ] V.Syrový, Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Subjective evaluation of organ pipe timbre in the standard listener positions
Proceedings of SMAC 03 (ISBN 91-7283-558-3), Vol. I, Stockholm 2003, str.333-336
RIV/61384984:51110/03:00000002
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 94 ] V.Syrový, Zvukový design varhan a moderní chrámový prostor
Sborník konference s mezinárodní účastí: Moderní sakrální stavby, Fakulta architektury VUT, Brno 2002. str.39-43
RIV/61384984:51110/02:00000001
_______________________________________________
(En) PDF [ 93 ] M.Vrzal, Typology of Sound Signal Editing in Recording Practice
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.141-144
RIV/61384984:51110/02:00000009
_______________________________________________
(En) PDF [ 92 ] O.Urban, Short Overview of Methods of Sound Synthesis
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.237-240
RIV/61384984:51110/02:00000008
_______________________________________________
(En) PDF [ 91 ] J.Štěpánek, Evaluation of timbre of violin tones according to selected verbal attibutes
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.129-132
RIV/61384984:51110/02:00000007
_______________________________________________
(En) PDF [ 90 ] V.Syrový, R.Jindra, J.Štěpánek, Air Column Resonance Frequencies and Their Dependencies in Cylindrical Tubes
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.133-136
RIV/61384984:51110/02:00000006
_______________________________________________
(En) PDF [ 89 ] Z.Otčenášek, Comparison of Bridge Foot Vibrations by Both Natural and Artificial Types of Violin Exciting
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.117-120
RIV/61384984:51110/02:00000005
_______________________________________________
(En) PDF [ 88 ] O.Moravec, Comparison of Several Methods for Separation of Harmonic amd Noise Components of Musical Instrument Sound
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.113-116
RIV/61384984:51110/02:00000004
_______________________________________________
(En) PDF [ 87 ] V.Jakeš, V.Syrový, Intonation Properties of Clarinet and Methods of Their Measurement
32nd International Acoustical Conference, European Acoustics Association (EAA) Symposium "ACOUSTICS BANSKÁ ŠTIAVNICA 2002" (ISBN 80-228-1159-9), str.105-107
RIV/61384984:51110/02:00000003
_______________________________________________
(En) PDF [ 86 ] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Sound quality preference of violin tones and its directional dependence
DAGA 2002, Bochum (ISBN 3-9804568-6-2), str.404-405
RIV/61384984:51110/02:00000013
_______________________________________________
(En) PDF [ 85 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Spectral sources of selected features of violin timbre
6 CFA, Lille 2002, str.695-698
RIV/61384984:51110/02:00000012
_______________________________________________
(En) PDF [ 84 ] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, "Glossy" and "Buzzing" in timbre of violin sounds
6 CFA, Lille 2002, str.691-694
RIV/61384984:51110/02:00000011
_______________________________________________
(En) PDF [ 83 ] J.Štěpánek, The Study of Violin Timbre Using Spontaneous Verbal Description and Verbal Attribute Rating
Forum Acusticum Sevilla 2002 (ISBN 84-87985-06-8), MUS-06-008
RIV/61384984:51110/02:00000002
_______________________________________________
PDF [ 82 ] V.Syrový, Ergebnisse der akustischen Vermessung der Teynkirchen-Orgel vor und nach der Restaurierung
Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Ländern, Konferenzbericht IME Band 8, Sinzig: Studio 2002, (ISBN 3-89564-073-5), str.147-153
RIV/61384984:51110/02:00000010
_______________________________________________
(En) [ 81 ] A.Melka, V.Syrový, O.Moravec, Post-processing of 2-channel stereo audio recordings of classical music with room simulation - a psychoacoustical experiment
Proceedings of the Cost-G6 Conference "Digital Audio Effects", Limerick 2001
(ISBN 187465363-1), str.155-159
RIV/61384984:51110/01:00000010
_______________________________________________
(Cz) [ 80 ] J.Štěpánek, V.Syrový, Z.Otčenášek, Spektrální charakterizace plén českých barokních varhan
Proceedings of the 6th International Colloquium ACOUSTICS '01, Zvolen - Banská Štiavnica 2001
(ISBN 80-228-1048-7), str.53-56
RIV/61384984:51110/01:00000009
_______________________________________________
(Cz) [ 79 ] V.Syrový, Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Akustické hodnocení rekonstrukce varhan Heinricha Mundta
Proceedings of the 6th International Colloquium ACOUSTICS '01, Zvolen - Banská Štiavnica 2001
(ISBN 80-228-1048-7), str.49-52
RIV/61384984:51110/01:00000008
_______________________________________________
(Cz) [ 78 ] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Změna barvy zvuku houslí při změně polohy v prostoru
Proceedings of the 6th International Colloquium ACOUSTICS '01, Zvolen - Banská Štiavnica 2001 (ISBN 80-228-1048-7), str.35-38
RIV/61384984:51110/01:00000007
_______________________________________________
(En) PDF [ 77 ] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Directional Timbre Spaces of Violin Sounds
Proceedings of ISMA 2001, Perugia 2001 (ISBN 88-900646-0-9), str.495-498
RIV/61384984:51110/01:00000006
_______________________________________________
(En) PDF [ 76 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Sound Directivity Spectral Spaces of Violins
Proceedings of ISMA 2001, Perugia 2001 (ISBN 88-900646-0-9), str.133-136
RIV/61384984:51110/01:00000005
_______________________________________________
(En) PDF [ 75 ] V.Syrový, Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Spectral Characteristics of Czech Baroque Pipe Organs
Proceedings of ISMA 2001, Perugia 2001 (ISBN 88-900646-0-9), str.477-480
RIV/61384984:51110/01:00000004
_______________________________________________
(En) PDF [ 74 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Psychoacoustic Aspects of Violin Sound Quality and its Spectral Relations
Proceedings of the 17th ICA, (ISBN 88-88387-03-X), Roma 2001, CD IV (Music), str.6-7
RIV/61384984:51110/01:00000003
_______________________________________________
(En) PDF [ 73 ] V.Syrový, Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Acoustic Evaluation of the Reconstruction of Heinrich Mundt Pipe Organs in Prague
Proceedings of the 17th ICA, (ISBN 88-88387-03-X), Roma 2001, CD IV (Music), str.20-21
RIV/61384984:51110/01:00000002
_______________________________________________
(En) PDF [ 72 ] O.Moravec, Separation and Analysis of the Musical Signal Noise Components
Proceedings of DAGA 2001, CD (ISBN 3-9804568-9-7), Hamburg 2001, str. 8-9
RIV/61384984:51110/01:00000001
_______________________________________________
[ 71 ] C.Fillol, C.Legros, J.Štěpánek, Etude statistique des parametres fondamentaux decrivant l'intelligibilite de la parole dans des environnements acoustiquement difficiles
Proceedings of the 5th French Congress on Acoustics
(ISBN 2-88074-470-9) SFA/5 CFA, Laussanne 2000, str.518-521
RIV/61384984:51110/00:00000012
_______________________________________________
(En) PDF [ 70 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, O.Moravec, Analytical and Perceptual Detection of Rustle in Stationary Violin Tones
Proceedings of the 5th French Congress on Acoustics
(ISBN 2-88074-470-9) SFA/5 CFA, Laussanne 2000, str.433-436
RIV/61384984:51110/00:00000011
_______________________________________________
(Cz) [ 69 ] E.Šístek, Problematika hudebních závislostí smyčcových nástrojů
Proceedings of the 5th international colloqium ACOUSTICS Zvolen-Šachtička
(ISBN 80-228-0943-8), TU Zvolen 7.-8.9.2000, str.35-36
RIV/61384984:51110/00:00000010
_______________________________________________
(Cz) [ 68 ] O.Moravec, Šumové složky zvuků hudebních nástrojů a jejich analýza
Proceedings of the 5th international colloqium ACOUSTICS Zvolen-Šachtička
(ISBN 80-228-0943-8), TU Zvolen 7.-8.9.2000, str.29-30
RIV/61384984:51110/00:00000009
_______________________________________________
(Cz) [ 67 ] Vl.Jakeš, Z.Otčenášek, Snímání směrového vyzařování hudebních nástrojů
Proceedings of the 5th international colloqium ACOUSTICS Zvolen-Šachtička
(ISBN 80-228-0943-8), TU Zvolen 7.-8.9.2000, str.24-25
RIV/61384984:51110/00:00000008
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 66 ] P.Volný, Časové charakteristiky hudebních signálů
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.239-242
RIV/61384984:51110/00:00000007
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 65 ] J.Štěpánek, Z.Otčenášek, Percepční a analytická detekce netónových příměsí houslových tónů
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.215-218
RIV/61384984:51110/00:00000006
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 64 ] V.Syrový, Hardware pro akustickou diagnostiku dechových hudebních nástrojů
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.189-192
RIV/61384984:51110/00:00000005
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 63 ] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Návrh metodiky poslechových testů pro zjišťování směrové závislosti barvy zvuku
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.105-108
RIV/61384984:51110/00:00000004
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 62 ] O.Moravec, Metodika analýzy šumových složek zvuků hudebních nástrojů
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.92-95
RIV/61384984:51110/00:00000003
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 61 ] Vl.Jakeš, Z.Otčenášek, Šestnáctikanálový záznam zvuku hudebních nástrojů
Sborník 60.akustického semináře a 36.akust. konference
(ISBN 80-01-02179-3), Kouty 22.-26.5.2000, str.30-33
RIV/61384984:51110/00:00000002
_______________________________________________
(En) PDF [ 60 ] Z.Otčenášek, J.Štěpánek, Violin Sound radiation - Directivity of Violin Timbre
DAGA 2000, Oldenburg, Fortschritte der Akustik
(ISBN 3-9804568-8-9), DEGA 2000, str.240-241
RIV/61384984:51110/00:00000001
_______________________________________________