Vědecké články 2010-2014

(Cz) PDF [ 208 ] M. Frič, M. Kučera, Analýza dechových pohybů při cvičení s jednoduchou přefukovou píšťalou - koncovkou
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 58-61
RIV/61384984:51110/14:#0000404
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 207 ] V. Vencovsky, Analýza hlasu modelem sluchové dráhy
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 62-3.
RIV/61384984:51110/14:#0000402
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 206 ] V. Hruška, M. Frič, Kymografie rtů hráče na žesťový nástroj, souvislosti s vibračními vlastnostmi hlasivek
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 64-7.
RIV/61384984:51110/14:#0000403
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 205 ] M. Frič, M. Kučera, Hodnocení hlasu, diagnostika poruch hlasu a hlasové funkce - praktický nácvikový kurz.
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 39-41
RIV/61384984:51110/14:#0000405
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 204 ] M. Frič, Percepční hodnocení vlastností patologického hlasu mužů a vztah k parametrům hlasového pole - doplněná studie
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 49-53
RIV/61384984:51110/14:#0000400
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 203 ] M. Frič Percepční hodnocení vlastností hlasu se zaměřením na rezonanci
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 54-7
RIV/61384984:51110/14:#0000401
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 202 ] M. Švejda Diagnostika varhanní píšťaly sledováním proudu vzduchu metodou Particle Image Velocimetry
Nové trendy akustického spektra 2014. Technická univerzita vo Zvolene. p. 157-67.
RIV/61384984:51110/14:#0000389
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 201 ] M. Frič Strategie poslechového hodnocení rezonance hlasu
Nové trendy akustického spektra 2014. Technická univerzita vo Zvolene. p. 73-80.
RIV/61384984:51110/14:#0000381
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 200 ] M. Frič, M.Kučera Optická analýza dechových pohybů při cvičení s jednoduchou přefukovou píšťalou - koncovkou
Nové trendy akustického spektra 2014. Technická univerzita vo Zvolene. p. 63-72.
RIV/61384984:51110/14:#0000380
_______________________________________________
(En) PDF [ 199 ] V. Vencovsky ). Modeling roughness perception using a model of cochlear hydrodynamics.
Forum Acusticum, 2014, Krakow, Polsko (ISSN: 2221-3767 for CD, ISBN:987-83-61402-28-2 for Book of Abstrakt).
RIV/61384984:51110/14:#0000377

Odkaz (In): Forum Acusticum 2014 - article R17_3
_______________________________________________
(En) PDF [ 198 ] Z. Otcenasek, J. Otcenasek Perception of different Types of roughness of violin tones.
Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France. p. 557-62.
RIV/61384984:51110/14:#0000392

Odkaz (In): ISMA 2014 - article 000102
_______________________________________________
(En) PDF [ 197 ] V. Vencovsky Modeling roughness perception for complex stimuli using a model of cochlear hydrodynamics
Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France. p. 483-8.
RIV/61384984:51110/14:#0000393

Odkaz (In): ISMA 2014 - article 000092
_______________________________________________
(En) PDF [ 196 ] M. Frič, A. Kulanova Factors of the assessment of a vocal category in female singers - a preliminary study
Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France. p. 427-32.
RIV/61384984:51110/14:#0000394

Odkaz (In): ISMA 2014 - article 000091
_______________________________________________
(En) PDF [ 195 ] V. Vencovsky Roughness prediction for complex acoustic stimuli
Akustické listy, 20/3-4, 19–26. (ISSN 1212-4702)
RIV/61384984:51110/14:#0000378

Odkaz: Akustické listy, 20/3-4
_______________________________________________
(Cz) [ 194 ] M. Frič, V. Krasňanová Vztah mezi parametry hlasového pole a percepčním hodnocením poruchy hlasu u mužů
Otorinolaryng. a Foniat., Vol. 63, No. 1, pp. 16-28. (ISSN 1210-7867)
RIV/61384984:51110/14:#0000379

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
_______________________________________________
(En) PDF [ 193 ] Z. Otčenášek, Two guiles in pulse ESPI measurement of bonded resonance structure (musical instruments)
http://d-nb.info/1033548960/about/html
International Conference on Applications for Image based Measurements ICAIM 2013 (ISBN 978-3-00-040773-4), Dantec Dynamics,Ulm,2013
RIV/61384984:51110/13:#0000318
_______________________________________________
(En) PDF [ 192 ] J. Hrb, Add-on tool for Q600 software
http://d-nb.info/1033548960/about/html
International Conference on Applications for Image based Measurements ICAIM 2013 (ISBN 978-3-00-040773-4), Dantec Dynamics,Ulm,2013
RIV/61384984:51110/13:#0000319
_______________________________________________
(En) PDF PDF [ 191 ] M. Frič, P. Dlask, V. Vencovský, The “In Plane“ Visualization of the Breathing Movements of Chest and Abdomen Wall
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 447.
RIV/61384984:51110/13:#0000315
_______________________________________________
(En) PDF PDF [ 190 ] E. Dvořáková, M. Frič, J. Vydrová, Resonance Exercises – Influence on Voice Quality in Voice Professionals
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 418.
RIV/61384984:51110/13:#0000314
_______________________________________________
(En) PDF PDF [ 189 ] V. Vencovský, M. Frič, Basilar Membrane Excitation Patterns of Rough Sounds Simulated by Means of an Auditory Model
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 376.
RIV/61384984:51110/13:#0000313
_______________________________________________
(En) PDF [ 188 ] M. Frič, K. A. Jačková, Comparison of Voice Parameters Between Classically Trained and Untrained Females
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 98.
RIV/61384984:51110/13:#0000312
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 187 ] M. Frič, Hodnocení rezonance hlasu žen
In: Nové trendy akustického spektra (vedecký recenzovaný sborník ISBN:978-80-228-2531-3), p. 73-88, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen 2013
RIV/61384984:51110/13:#0000310
_______________________________________________
(Cz) [ 186 ] M. Frič, Parametry hlasového pole v diagnostice a výzkumu hlasu
Otorinolaryng a Foniat, 62 (4) (ISSN 1210-7867), p. 201-8, 2013
RIV/61384984:51110/13:#0000309

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
_______________________________________________
(Cz) [ 185 ] M. Lejska, R. Havlík, M. Frič, A. Priechodská-Široká, Porovnání pěveckých technik sólového a sborového zpěvu
Otolaryngologie a foniatrie , 61 (1) (ISSN 1210-7867), p. 44-52, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000254

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 184 ] M. Frič, K.A. Kadlecová, Porovnání vlastností a parametrů hlasu pěvecky trénovaných a netrénovaných žen
Akustické listy (ISSN 1212-4702), 18(2-3), p. 5-24, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000252
_______________________________________________
(Cz) [ 183 ] K. A. Kadlecová, M. Frič, Možnosti hlasového tréninku pro změnu subjektivního vnímání pohlavní příslušnosti z hlasového projevu u transsexualismu MTF
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku (ISSN 1337-2181), 6(2-3), p. 57-61, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000256
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 182 ] K. A. Kadlecová, M. Frič, Porovnání hlasových přechodů mezi klasicky a neklasicky školenými zpěvačkami a nezpěvačkami,
Proc. of Material-Acourstics-Place 2012 (ISBN 978-80-228-2371-5),Nové trendy akustického spektra, 1, p. 113-25, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000255
_______________________________________________
[ 181 ] A. Kulanová, M. Frič, Komparácia náčuvových a počítačových akustických hodnotení speváckych vlastností hlasu
DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK, 2012, 12, (2), 79 - 98
RIV/61384984:51110/12:#0000253
_______________________________________________
(Cz) [ 180 ] M. Lejska, R. Havlík, M. Frič, A. Priechodská-Široká, Akustické porovnání nahrávek sólového a sborového zpěvu
studie, 2012
RIV/61384984:51110/11:#0000189
_______________________________________________
(Cz) [ 179 ] K. A. Kadlecová, M. Frič, Kasuistiky hlasové péče u transsexualismu MtF (male to female)
Otolaryngologológia, 1, 2011, str. 28 až 31.
RIV/61384984:51110/11:#0000202
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 178 ] M. Frič, Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky hlasu u různých typů použití hlasu a u různých skupin hlasových profesí
Akustické listy, 17(1–2), srpen 2011, str. 19–25.
RIV/61384984:51110/11:#0000186
_______________________________________________
(Cz) PDF [ 177 ] M. Frič, Z. Otčenášek, K. A. Kadlecová, Poslechové hodnocení vlastností zpěvu – předběžná studie
Proceedings of the 6nd International Symposium Materiál – Acoustics - Place 2011
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 978-80228-2258-9), 83-93.
RIV/61384984:51110/11:#0000187
_______________________________________________
(En) PDF PDF
[ 176 ] K. A. Kadlecová, M. Frič, The evaluation of results of surgical and conservative voice therapy in MtF transsexuals. Subjective perception of the male to female voice transformation.
9th Pan European Voice Conference, 31.8. – 3.9.2011, Marseille, Book of abstracts, p 95.
RIV/61384984:51110/11:#0000203
_______________________________________________
(En) PDF [ 175 ] M. Frič, Z. Otčenášek, Voice changes during the period of 18 month in the voice training of students of acting.
9th Pan European Voice Conference, 31.8. – 3.9.2011, Marseille, Book of abstracts, p 89.
http://www.pevoc9.fr/
RIV/61384984:51110/11:#0000196
_______________________________________________
(En) PDF [ 174 ]Z. Otčenášek,P. Dlask, Possibility of ESPI visualization of sound pressure fields
Proceedings of Second Vienna Talk on Music Acoustics 2010, (ISBN 978-3-900914-07-3), Institute of Musical Acoustics (Wiener Klangstil), Vídeň, Rakousko
RIV/61384984:51110/10:#0000430
_______________________________________________
(Cz) [ 173 ]M. Frič, Z. Otčenášek, Přehled metodických postupů subjektivního popisu vlastností hlasových projevů v oblasti poruch, patologie a terapie hlasu
Otorinolaryng. A Foniat. /Prague/, 59, 2010, No. 4, pp. 214 - 224
RIV/61384984:51110/10:#0000419

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
_______________________________________________
(Cz) [ 172 ]M. Frič: Metody subjektivního (percepčního) popisu vlastností hlasu a popisované parametry.
Disk. 2010, 33, s.107-120.
_______________________________________________