Vědecké články 2010-2014

 

(Cz) PDF [208] M. Frič, M. Kučera, Analýza dechových pohybů při cvičení s jednoduchou přefukovou píšťalou - koncovkou
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 58-61
RIV/61384984:51110/14:#0000404
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [207] V. Vencovsky,Analýza hlasu modelem sluchové dráhy
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 62-3.
RIV/61384984:51110/14:#0000402
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [206] V. Hruška, M. Frič, Kymografie rtů hráče na žesťový nástroj, souvislosti s vibračními vlastnostmi hlasivek
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 64-7.
RIV/61384984:51110/14:#0000403
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [205] M. Frič, M. Kučera, Hodnocení hlasu, diagnostika poruch hlasu a hlasové funkce - praktický nácvikový kurz.
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 39-41
RIV/61384984:51110/14:#0000405
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [204] M. Frič, Percepční hodnocení vlastností patologického hlasu mužů a vztah k parametrům hlasového pole - doplněná studie
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 49-53
RIV/61384984:51110/14:#0000400
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [203] M. Frič Percepční hodnocení vlastností hlasu se zaměřením na rezonanci
SBORNÍK ABSTRAKT 12.česko-slovenský foniatrický kongres a XXV.celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, p. 54-7
RIV/61384984:51110/14:#0000401
Odkaz (In): SBORNÍK 12.česko-slovenský foniatrický kongres
_______________________________________________
(Cz) PDF [202] M. Švejda Diagnostika varhanní píšťaly sledováním proudu vzduchu metodou Particle Image Velocimetry
Nové trendy akustického spektra 2014. Technická univerzita vo Zvolene. p. 157-67.
RIV/61384984:51110/14:#0000389
_______________________________________________
(Cz) PDF [201] M. Frič Strategie poslechového hodnocení rezonance hlasu
Nové trendy akustického spektra 2014. Technická univerzita vo Zvolene. p. 73-80.
RIV/61384984:51110/14:#0000381
_______________________________________________
(Cz) PDF [200] M. Frič, M.Kučera Optická analýza dechových pohybů při cvičení s jednoduchou přefukovou píšťalou - koncovkou
Nové trendy akustického spektra 2014. Technická univerzita vo Zvolene. p. 63-72.
RIV/61384984:51110/14:#0000380
_______________________________________________
(En) PDF [199] V. Vencovsky ). Modeling roughness perception using a model of cochlear hydrodynamics.
Forum Acusticum, 2014, Krakow, Polsko (ISSN: 2221-3767 for CD, ISBN:987-83-61402-28-2 for Book of Abstrakt).
RIV/61384984:51110/14:#0000377

Odkaz (In): Forum Acusticum 2014 - article R17_3
_______________________________________________
(En) PDF [198] Z. Otcenasek, J. Otcenasek Perception of different Types of roughness of violin tones.
Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France. p. 557-62.
RIV/61384984:51110/14:#0000392

Odkaz (In): ISMA 2014 - article 000102
_______________________________________________
(En) PDF [197] V. Vencovsky Modeling roughness perception for complex stimuli using a model of cochlear hydrodynamics
Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France. p. 483-8.
RIV/61384984:51110/14:#0000393

Odkaz (In): ISMA 2014 - article 000092
_______________________________________________
(En) PDF [196] M. Frič, A. Kulanova Factors of the assessment of a vocal category in female singers - a preliminary study
Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics, July 7-12, 2014 - Le Mans, France. p. 427-32.
RIV/61384984:51110/14:#0000394

Odkaz (In): ISMA 2014 - article 000091
_______________________________________________
(En) PDF [195] V. Vencovsky Roughness prediction for complex acoustic stimuli
Akustické listy, 20/3-4, 19–26. (ISSN 1212-4702)
RIV/61384984:51110/14:#0000378

Odkaz: Akustické listy, 20/3-4
_______________________________________________
(Cz) [194] M. Frič, V. Krasňanová Vztah mezi parametry hlasového pole a percepčním hodnocením poruchy hlasu u mužů
Otorinolaryng. a Foniat., Vol. 63, No. 1, pp. 16-28. (ISSN 1210-7867)
RIV/61384984:51110/14:#0000379

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
_______________________________________________
(En) PDF [193] Z. Otčenášek, Two guiles in pulse ESPI measurement of bonded resonance structure (musical instruments)
http://d-nb.info/1033548960/about/html
International Conference on Applications for Image based Measurements ICAIM 2013 (ISBN 978-3-00-040773-4), Dantec Dynamics,Ulm,2013
RIV/61384984:51110/13:#0000318
_______________________________________________
(En) PDF [192] J. Hrb, Add-on tool for Q600 software
http://d-nb.info/1033548960/about/html
International Conference on Applications for Image based Measurements ICAIM 2013 (ISBN 978-3-00-040773-4), Dantec Dynamics,Ulm,2013
RIV/61384984:51110/13:#0000319
_______________________________________________
(En) PDF PDF [191] M. Frič, P. Dlask, V. Vencovský, The “In Plane“ Visualization of the Breathing Movements of Chest and Abdomen Wall
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 447.
RIV/61384984:51110/13:#0000315
_______________________________________________
(En) PDF PDF [190] E. Dvořáková, M. Frič, J. Vydrová, Resonance Exercises – Influence on Voice Quality in Voice Professionals
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 418.
RIV/61384984:51110/13:#0000314
_______________________________________________
(En) PDF PDF [189] V. Vencovský, M. Frič, Basilar Membrane Excitation Patterns of Rough Sounds Simulated by Means of an Auditory Model
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 376.
RIV/61384984:51110/13:#0000313
_______________________________________________
(En) PDF [188] M. Frič, K. A. Jačková, Comparison of Voice Parameters Between Classically Trained and Untrained Females
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, Praha, 21.-24.8.2013, s. 98.
RIV/61384984:51110/13:#0000312
_______________________________________________
(Cz) PDF [187] M. Frič, Hodnocení rezonance hlasu žen
In: Nové trendy akustického spektra (vedecký recenzovaný sborník ISBN:978-80-228-2531-3), p. 73-88, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen 2013
RIV/61384984:51110/13:#0000310
_______________________________________________
(Cz) [186] M. Frič, Parametry hlasového pole v diagnostice a výzkumu hlasu
Otorinolaryng a Foniat, 62 (4) (ISSN 1210-7867), p. 201-8, 2013
RIV/61384984:51110/13:#0000309

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
_______________________________________________
(Cz) [185] M. Lejska, R. Havlík, M. Frič, A. Priechodská-Široká,Porovnání pěveckých technik sólového a sborového zpěvu
Otolaryngologie a foniatrie , 61 (1) (ISSN 1210-7867), p. 44-52, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000254

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
_______________________________________________
(Cz) PDF [184] M. Frič, K.A. Kadlecová,Porovnání vlastností a parametrů hlasu pěvecky trénovaných a netrénovaných žen
Akustické listy (ISSN 1212-4702), 18(2-3), p. 5-24, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000252
_______________________________________________
(Cz) [183] K. A. Kadlecová, M. Frič, Možnosti hlasového tréninku pro změnu subjektivního vnímání pohlavní příslušnosti z hlasového projevu u transsexualismu MTF
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku (ISSN 1337-2181), 6(2-3), p. 57-61, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000256
_______________________________________________
(Cz) PDF [182] K. A. Kadlecová, M. Frič, Porovnání hlasových přechodů mezi klasicky a neklasicky školenými zpěvačkami a nezpěvačkami,
Proc. of Material-Acourstics-Place 2012 (ISBN 978-80-228-2371-5),Nové trendy akustického spektra, 1, p. 113-25, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 2012
RIV/61384984:51110/12:#0000255
_______________________________________________
[181] A. Kulanová, M. Frič, Komparácia náčuvových a počítačových akustických hodnotení speváckych vlastností hlasu
DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK, 2012, 12, (2), 79 - 98
RIV/61384984:51110/12:#0000253
_______________________________________________
(Cz) [180] M. Lejska, R. Havlík, M. Frič, A. Priechodská-Široká, Akustické porovnání nahrávek sólového a sborového zpěvu
studie, 2012
RIV/61384984:51110/11:#0000189
_______________________________________________
(Cz) [179] K. A. Kadlecová, M. Frič, Kasuistiky hlasové péče u transsexualismu MtF (male to female)
Otolaryngologológia, 1, 2011, str. 28 až 31.
RIV/61384984:51110/11:#0000202
_______________________________________________
(Cz) PDF [178] M. Frič, Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky hlasu u různých typů použití hlasu a u různých skupin hlasových profesí
Akustické listy, 17(1–2), srpen 2011, str. 19–25.
RIV/61384984:51110/11:#0000186
_______________________________________________
(Cz) PDF [177] M. Frič, Z. Otčenášek, K. A. Kadlecová, Poslechové hodnocení vlastností zpěvu – předběžná studie
Proceedings of the 6nd International Symposium Materiál – Acoustics - Place 2011
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 978-80228-2258-9), 83-93.
RIV/61384984:51110/11:#0000187
_______________________________________________
(En) PDF PDF
[176] K. A. Kadlecová, M. Frič, The evaluation of results of surgical and conservative voice therapy in MtF transsexuals. Subjective perception of the male to female voice transformation.
9th Pan European Voice Conference, 31.8. – 3.9.2011, Marseille, Book of abstracts, p 95.
RIV/61384984:51110/11:#0000203
_______________________________________________
(En) PDF [175] M. Frič, Z. Otčenášek, Voice changes during the period of 18 month in the voice training of students of acting.
9th Pan European Voice Conference, 31.8. – 3.9.2011, Marseille, Book of abstracts, p 89.
http://www.pevoc9.fr/
RIV/61384984:51110/11:#0000196
_______________________________________________
(En) PDF [174]Z. Otčenášek,P. Dlask, Possibility of ESPI visualization of sound pressure fields
Proceedings of Second Vienna Talk on Music Acoustics 2010, (ISBN 978-3-900914-07-3), Institute of Musical Acoustics (Wiener Klangstil), Vídeň, Rakousko
RIV/61384984:51110/10:#0000430
_______________________________________________
(Cz) [173]M. Frič, Z. Otčenášek, Přehled metodických postupů subjektivního popisu vlastností hlasových projevů v oblasti poruch, patologie a terapie hlasu
Otorinolaryng. A Foniat. /Prague/, 59, 2010, No. 4, pp. 214 - 224
RIV/61384984:51110/10:#0000419

Odkaz: Otorinolaryng. a Foniat.
_______________________________________________
(Cz) [172]M. Frič: Metody subjektivního (percepčního) popisu vlastností hlasu a popisované parametry.
Disk. 2010, 33, s.107-120.
_______________________________________________

.