Vědecké články 2015-2019

______________________________________________

(En) [ 263 ]Frič, M., Pavlechová, A. Listening evaluation and classification of female singing voice categories.
Logopedics Phoniatrics Vocology (ISSN 1401-5439, e-ISSN 1651-2022), Vol. 45, No. 3, pp. 97-109
(DOI: 10.1080/14015439.2018.1551418, UT WoS '000564881700001, EID 2-s2.0-85061044933), 2019
RIV/61384984:51110/20:N0000055
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): Logopedics Phoniatrics Vocology
______________________________________________

(En) [ 262 ] HRUŠKA, V., DLASK, P., GUŠTAR, M. Non-destructive measurement of the pressure waveform and the reflection coefficient in a flue organ pipe.
In: Proceedings of the International Symposium on Music Acoustics 2019 - ISMA (DEGA) 2019, September 13-15, 2019, Detmold, Germany, pp. 69-75
ISBN 978-3-939296-16-4, 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000029
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): ISMA reflection coefficient
_______________________________________________

(En) [ 261 ] OTČENAŠEK, Z., OTČENAŠEK, J., DLASK, P. The air jet development in organ pipe tone attack caused by voicing adjustments.
In: Proceedings of the International Symposium on Music Acoustics 2019 - ISMA (DEGA) 2019, September 13-15, 2019, Detmold, Germany, pp. 222-229
ISBN 978-3-939296-16-4, 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000028
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): ISMA pipe air jet development
_______________________________________________

(En) [ 260 ] FRIČ, M. The use of remote transmission in the practice of clinical measurements
Workshop presentation in Network Performing Arts Production Workshop 2019, April, 02-03, 2019, Prague, ČR
RIV/61384984:51110/19:N0000087
Odkaz (In): NPAPW 2019
Program: NPAPW 2019 programme
_______________________________________________

(En) [ 259 ] DVOŘÁKOVÁ, E., OTČENÁŠEK, J. Experimental research of distance learning of voice training HAMU
Presentation in Network Performing Arts Production Workshop 2019, April, 02-03, 2019, Prague, ČR
RIV/61384984:51110/19:N0000087
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): NPAPW 2019
Program: NPAPW 2019 programme
_______________________________________________

(En) [ 258 ] BERTI, A., OTČENÁŠEK, J. Presence vs. distance singing lessons
Presentation in Network Performing Arts Production Workshop 2019, April, 02-03, 2019, Prague, ČR
RIV/61384984:51110/19:N0000088
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): NPAPW 2019
Program: NPAPW 2019 programme
_______________________________________________

(En) [ 257 ] OTČENÁŠEK, J., VETCHÁ, S. Contemporary and experimental composition and remote performances, history and implementation
Presentation in Network Performing Arts Production Workshop 2019, April, 02-03, 2019, Prague, ČR
RIV/61384984:51110/19:N0000089
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): NPAPW 2019
Program: NPAPW 2019 programme
_______________________________________________

(Cz) [ 256 ] DVOŘÁKOVÁ, E., FRIČ, M. Efekt tréninku hlasu pomocí rezonančních cvičení brumenda u studentů – pilotní studie
OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE (ISSN 1210-7867, e-ISSN 1805-4528), Vol. 68, No. 2, pp. 86-102
(DOI: 10.5817/MB2019-1-13, UT WoS '000492833700013, EID 2-s2.0-85074270947
RIV/61384984:51110/19:N0000062
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE
_______________________________________________

(Cz) [ 255 ] FRIČ, M., BERTI, A., OTČENÁŠEK, J. Percepční hodnocení vlastností pěveckého provedení koloraturní árie
Musicologica Brunensia (ISSN 1212-0391, e-ISSN 2336-436X), Vol. 54, No. 1, pp. 187-222
(DOI: 10.5817/MB2019-1-13, UT WoS '000492833700013, EID 2-s2.0-85074270947
RIV/61384984:51110/19:N0000062
Text: PDF
Odkaz (In): Musicologica Brunensia
_______________________________________________

(Cz) (En) [ 254 ] OTČENAŠEK, J. Differences in the evaluation of an onset transient and stable tone in an organ pipe sound.
Akustika (ISSN 1801-9064), Vol. 33, No. 1, pp. 63-72
(UT WoS '000518698600007, EID 2-s2.0-85074011753), 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000082
Zkráceně CZ PDF
Selection: Eng PDF
Odkaz (In): Akustika
_______________________________________________

(En) [ 253 ] HRUŠKA, V., DLASK, P. Investigation of the Sound Source Regions in Open and Closed Organ Pipes.
ARCHIVES OF ACOUSTICS (ISSN 0137-5075, e-ISSN 2300-262X), Vol. 44, No. 3, pp. 467-474
(DOI 10.24425/aoa.2019.129262, UT WoS '000484374800006), 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000064
Text: PDF
Odkaz (In): ARCHIVES OF ACOUSTICS
_______________________________________________

(En) [ 252 ] FRIČ, M., DLASK, P., HRUŠKA, V. Face vibration measurement in singing – pilot study
In: Proceedings of Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications: 11th International Workshop, December, 17-19, 2019, Firenze, Italy, pp. 63-66
ISBN 978-88-6453-951-5, ISSN 2704-601X, e-ISSN 2704-5846, 2019
(DOI 10.36253/978-88-6453-961-4)
RIV/61384984:51110/19:N0000065
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): 11th MAVEBA
Proceedings contents: Face vibration p. 2 (Session II … 63)
_______________________________________________

(En) [ 251 ] FRIČ, M., PODZIMKOVÁ, I. Comparison of sound radiation between pop and classical singers
In: Proceedings of Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications: 11th International Workshop, December, 17-19, 2019, Firenze, Italy, pp. 67-70
ISBN 978-88-6453-951-5, ISSN 2704-601X, e-ISSN 2704-5846, 2019
(DOI 10.36253/978-88-6453-961-4)
RIV/61384984:51110/19:N0000066
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): 11th MAVEBA
Proceedings contents: Singers comparison p. 2 (Session II … 67)
_______________________________________________

(En) [ 250 ] OTČENAŠEK, J. Perceptual characteristics of buzz-saw aircraft noise and its relationship to noise unpleasantness.
Acta Acustica united with Acustica (ISSN 1610-1928, e-ISSN 1861-9959), Vol. 105, No. 6, pp. 1086-1094
(DOI 10.3813/AAA.919387, UT WoS '000506577800019, EID 2-s2.0-85077949117), 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000083
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): Acta Acustica
_______________________________________________

(Cz) [ 249 ] Dvořáková, E. Kde je přesah hlasové edukace do hlasové reedukace/ rehabilitace?
In: 17. česko-slovenský foniatrický kongres 2019, XXX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Liberec
RIV/61384984:51110/19:N0000069
Abstract: PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 248 ] FRIČ, M. Percepční hodnocení hlasu - základ společného slovníku v rámci multidisciplinárních přístupů při léčbě hlasových poruch.
In: 17. česko-slovenský foniatrický kongres 2019, XXX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Liberec
RIV/61384984:51110/19:N0000069
Abstract: PDF
_______________________________________________

(En) [ 247 ] FRIČ, M. Perceptual evaluation of voice quality modification in pitch, loudness and voice type changes in dysphonic women.
In: Abstract book 13th Pan-european Voice Conference, August 27-30th, 2019, Copenhagen, Denmark, ISBN 978-87-971596-0-6
RIV/61384984:51110/19:N0000068
Zkráceně / Selection: PDF
_______________________________________________

(En) [ 246 ] ZÝKA, K. The Digital Audio Broadcasting Journey from the Lab to Listeners - the Czech Republic Case Study.
Radioengineering Proceedings of Czech and Slovak Technical Universities (ISSN 1210-2512), Vol. 28, No. 2, pp. 483-490
(DOI 10.13164/re.2019.0483, UT WoS '000472480300015, EID 2-s2.0-85071423253, 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000072
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): Radioengineering
_______________________________________________

(En) [ 245 ] GUŠTAR, M., FERENC, P., GATIALOVÁ, K. Československý modulární syntetizér Číslizvuk.
Opus musicum (ISSN 0862-8505), Vol. 6, pp. 67-79, 2019
RIV/61384984:51110/19:N0000075
Odkaz (In): Opus musicum
_______________________________________________

(En) [ 244 ] OTČENAŠEK, J. Environmental aircraft take-off noise – Sound quality factors associated with unpleasantness.
Transportation Research Part D: Transport and Environment (ISSN 1361-9209), Vol. 67, No. 2, pp. 366-374
(DOI 10.1016/j.trd.2018.10.014, UT WoS '000464890900025, EID 2-s2.0-85058646775), 2018
RIV/61384984:51110/19:N0000084
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz (In): Transportation Research Part D: Transport and Environment
_______________________________________________

(En) [ 243 ] FRIČ, M., PAVLECHOVÁ, A. Listening evaluation and classification of female singing voice categories.
Logopedics Phoniatrics Vocology [online 4.2.2019] (ISSN 1401-5439)
CFP1869A-ART (on-line), DOI: 10.1080/14015439.2018.1551418
DOI: 10.1080/14015439.2018.1551418
RIV/
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz na časopis: Logopedics Phoniatrics Vocology online
_______________________________________________

(Cz) [ 242 ] VOBĚRKOVÁ, J., FRIČ, M. Výběr nejvýznamnějších vlastností zpěvního hlasu u studentů herectví.
In: 16. česko-slovenský foniatrický kongres 2018, XXIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Presymposium Umělecký hlas, 13. - 15. 9. 2018, Průhonice, Medical Healthcom spol. s r.o., s. 28-29
RIV/61384984:51110/18:N0000028
Presentace / Poster: PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 241 ] FRIČ, M., ŠIMONOVÁ, J., MACHALOVÁ, N. Percepční hodnocení změn vlastností hlasu při změnách výšky, hlasitosti a typu hlasu u dysfonických žen.
In: 16. česko-slovenský foniatrický kongres 2018, XXIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Presymposium Umělecký hlas, 13. - 15. 9. 2018, Průhonice, Medical Healthcom spol. s r.o., s. 47-48
RIV/61384984:51110/18:N0000038
Presentace / Poster: PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 240 ] FRIČ, M., BERTI, A., PODZIMKOVÁ, I. Modulační vlastnosti hlasových technik tvorby tónu a ozdob.
In: 16. česko-slovenský foniatrický kongres 2018, XXIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Presymposium Umělecký hlas, 13. - 15. 9. 2018, Průhonice, Medical Healthcom spol. s r.o., s. 24-25
RIV/61384984:51110/18:N0000037
Presentace / Poster: PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 239 ] DVOŘÁKOVÁ, E., FRIČ, M. Efekt tréninku hlasu pomocí rezonančních cvičení - brumend u studentů AMU.
In: 16. česko-slovenský foniatrický kongres 2018, XXIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, Presymposium Umělecký hlas, 13. - 15. 9. 2018, Průhonice, Medical Healthcom spol. s r.o., s. 20-21
RIV/61384984:51110/18:N0000036
Presentace / Poster: PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 238 ] HRUŠKA, V. Sto čtyřicet let zvláštního vyluzování tónů 1.
OPUS MUSICUM - hudební revue, 50/2018,č. 2, 19 - 26 (ISSN 0862-8505)
Odkaz na OPUS MUSICUM: PDF
_______________________________________________

(En) [ 237 ] FRIČ, M., Comparison of voice range profile parameters between males and females.
Akustika, Vol 30/2, 42-63. (ISSN 1801-9064, E-ISSN 2570-8775, UT WOS 000455573400005)
RIV/61384984:51110/18:N0000024
Zkráceně / Selection: PDF
Odkaz na časopis: AKUSTIKA
_______________________________________________

(En) [ 236 ] GUSTAR, M., OTCENASEK, Z. The Arrangement of Noiseless Sound and Vibration High Speed Camera Recordings
Akusticke listy, 23, 18–22. (ISSN 1212-4702)
RIV/61384984:51110/17:N0000108
Celý článek v Akustických listech na str. 18-22: PDF
_______________________________________________

(En) [ 235 ] GUŠTAR, M., DLASK, P. Programmable Generator of External Triggering Signal,
In: 2018 International Conference on Applied Electronics, Pilsen 11-12 September 2018, University of West Bohemia, 2018, p. 37-40, ISBN 978-80-261-0721-7, ISSN 1803-7232 (print), ISBN 978-80-261-0722-4, ISSN 1805-9597 (on-line), IEEE katalog Numer CFP1869A-PRT (print), CFP1869A-ART (on-line), DOI: 10.23919/AE.2018.8501433
RIV/61384984:51110/18:N0000060
Zkráceně / Selection: PDF
_______________________________________________

(En) [ 234 ] POVOLNY, J., DANIHELOVA, A., OTCENASEK, Z., KUBAK, J. On Search for Elasticity Parameters of a Violin Top,
In: Nové trendy akustického spektra 2017 (ISBN 978-80-228-2947-2), p. 21-28, MAP 2017, Technická univerzita vo Zvolene, 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000110
Odkaz: Sborník konference Nové trendy akustického spektra 2017
Čas prezentace: PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 233 ] FRIČ, M. Efekt změny tvaru vokálního traktu na vibro-akustické vlastnosti hlasu
In: Nové trendy akustického spektra 2017 (ISBN 978-80-228-2947-2), p. 35-53, MAP 2017, Technická univerzita vo Zvolene, 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000007
Odkaz: Info konference Nové trendy akustického spektra 2017
Čas prezentace: PDF
Zkráceně / Selection: PDF
_______________________________________________

(Cz) (En) [ 232 ] HRUŠKA, V., ŽURKOVÁ, T., IBL, F., KLIMEŠ, J. Duplex brass instruments of Josef Šediva and their functionality analysed by finite amplitude sound propagation theory, Kombinované žesťové nástroje z dílny Josefa Šedivy a jejich funkce z hlediska nelineární akustiky
Akustika (ISSN 1801-9064), Vol. 28, pp. 40-49 (EID 2-s2.0-85029809214), 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000011
Odkaz (In): Akustika Vol. 28, article Hruška & col.
Zkráceně / Selection: PDF
_______________________________________________

(Cz) (En) [ 231 ] FRIČ, M., BERTI,. A., VOBĚRKOVÁ, L. Perceptual and vibro-acoustic evaluation of changes in the shape of the vocal tract, Percepční a vibro-akustické hodnocení změn tvaru vokálního traktu
Akustika (ISSN 1801-9064), Vol. 28, pp. 33-43 (EID 2-s2.0-85029818103), 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000027
Odkaz (In): Akustika Vol. 28, article Frič & col.
Zkráceně / Selection: PDF
_______________________________________________

(En) [ 230 ] Hruška, V., Dlask, P. Connections between Organ Pipe Noise and Shannon Entropy of the Airflow: Preliminary Results
Acta Acustica united with Acustica (ISSN 1610-1928), Vol. 103, No. 6, pp. 1100-1105 (DOI 10.3813/AAA.919137), 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000010
Odkaz (In): Acta Acustica Vol. 103, article Hruska & col.
Preprint: PDF
_______________________________________________

(En) [ 229 ] M. Frič, V. Hruška The effect of resonance tubes on facial and laryngeal vibration – a case study
Biomedical Signal Processing and Kontrol (ISSN: 1746-8094), Vol. 37, pp. 50-60 (DOI 10.1016/j.bspc.2016.10.011), 2017
RIV/61384984:51110/17:N0000002
Odkaz (In): Biomedical Signal Processing and Kontrol Vol.37, article Frič & col.
Shrnutí: PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 228 ] V. Hruška Poznámky k připravované edici Rybových Počátečních a všeobecných základů ke všemu umění hudebnému
Muzikologické fórum (ISSN 1805-3866), Roč. 5, č. 1-2 s. 187-194 (2016)
RIV/61384984:51110/16:N0000028
Odkaz (In): Muzikologické fórum 5 (187-194)
PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 227 ] M. Frič Hlasové rejstříky a vibrační mechanismy s objektivního a percepčního hlediska – případová studie
In Nové trendy akustického spektra 2016 (ISBN 978-80-228-2860-4), Technická univerzita vo Zvolene. p. 73-90
RIV/61384984:51110/16:N0000011
Preprint: PDF
_______________________________________________

(En) [ 226 ] V. Radolf, J. Horáček, P. Dlask, Z. Otčenášek, A. Geneid, A. M. Laukkanen Measurement and mathematical simulation of acoustic characteristics of an artificially lengthened vocal tract
Journal of Sound and Vibration (ISSN: 0022-460X), Vol. 366, pp. 556-570 (DOI 10.1016/j.jsv.2015.12.018), 2016
RIV/61384984:51110/16:N0000009
Odkaz (In): Journal of Sound and Vibration Vol. 366, article Radolf & col.
Odkaz (In): Odkaz na preprint
_______________________________________________

(En) [ 225 ] V. Vencovský, F. Rund Using a Physical Cochlear Model to Predict Masker Phase Effects in Hearing-Impaired Listeners: A Role of Peripheral Compression
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA (ISSN 1610-1928), Vol. 102, No. 2, pp. 373-382 (DOI 10.3813/AAA.918953), 2016
RIV/61384984:51110/16:N0000046
Odkaz (In): ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA Vol. 102, No. 2, article Vencovský, Rund
Selection PDF
_______________________________________________

(En) [ 224 ] V. Vencovský Roughness Prediction Based on a Model of Cochlear Hydrodynamics
Archives of Acoustics (ISSN 2300-262X), Vol. 41, No. 2, pp. 189-201 (DOI 10.1515/aoa-2016-0019), 2016
RIV/61384984:51110/16:N0000044
Odkaz (In): Archives of Acoustics Vol. 41, No. 2, article Vencovský
Selection PDF
_______________________________________________

(En) [ 223 ] J. G. Svec, Z. Mala, P. A. Andrade, M. Fric, J. Vydrova, F. Sram Videokymographic analysis of vocal fold vibration in unilateral vocal fold paralysis
In: Abstract book 11th Pan-european Voice Conference, August 31th - September 2nd 2015, Firenze, Italy, p. 96, ISBN 978-88-6655-794-4
RIV/61384984:51110/15:#0000445
Odkaz (In): Proceedings e-report (p. 96, Firenze University Press 2015)
Selection PDF
_______________________________________________

(En) [ 222 ] P. A. Andrade, M. Frič, J. G. Švec Quantification of glottal with via videokymographic and high speed images with bidirectional illumination
In: Abstract book 11th Pan-european Voice Conference, August 31th - September 2nd 2015, Firenze, Italy, p. 21, ISBN 978-88-6655-794-4
RIV/61384984:51110/15:#0000444
Odkaz (In): Proceedings e-report (p. 21, Firenze University Press 2015)
Selection PDF
_______________________________________________

(En) [ 221 ] V. Hruška, M. Švejda, M. Guštar Transients of the trumpet tone: Basic links between perception and measurements of lips opening surface and pressure in player´s mouth
In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music Acoustics,University of Music and Performing Arts Vienna 2015 (p. 4-7), peer reviewed (urn:nbn:at:at-ubmw-20151022110955643-1586116-8)
RIV/61384984:51110/15:#0000436
Odkaz (In): Third Vienna Talk 2015 (p. 4-7)
Selection PDF
_______________________________________________

(En) [ 220 ] Z. Otcenasek, V. Hruška, O. Moravec, M. Švejda The influence of nicks on the sound properties and the airflow in front of flue organ
In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music Acoustics,University of Music and Performing Arts Vienna 2015 (p. 265-270), peer reviewed (urn:nbn:at:at-ubmw-20151022112416342-1548832-9)
RIV/61384984:51110/15:#0000435
Odkaz (In): Third Vienna Talk 2015 (p. 265-270)

PDF
_______________________________________________

(En) [ 219 ] V. Hruška, T. Berdychová - Žůrková Šedifon (Schediphone): Case study on a rare brass instrument
In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music Acoustics,University of Music and Performing Arts Vienna 2015 (p. 98-102), peer reviewed
RIV/61384984:51110/15:#0000434
Odkaz (In): Third Vienna Talk 2015 (p. 98-102)
PDF
_______________________________________________

(En) [ 218 ] M. Guštar, Z. Otčenášek InTon – A system for in-situ measurement of the pipe organ
In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music Acoustics,University of Music and Performing Arts Vienna 2015 (p. 260-264), peer reviewed (urn:nbn:at:at-ubmw-20151022112440098-1499602-5)
RIV/61384984:51110/15:#0000438
Odkaz (In): Third Vienna Talk 2015 (p. 260-264)
PDF
_______________________________________________

(En) [ 217 ] Z. Otčenašek, J. Otčenášek Roughness of violin tones - Perception of Irregularities
In: Proceedings of the Third Vienna Talk on Music Acoustics,University of Music and Performing Arts Vienna 2015 (p. 231 – 236), peer reviewed (urn:nbn:at:at-ubmw-20151022112638074-1593593-1)
RIV/61384984:51110/15:#0000437
Odkaz (In): Third Vienna Talk 2015 (p. 231 – 236)
PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 216 ] V. Hruška Zpráva o korespondenci v pozůstalosti Pavla Bořkovce
Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance, 5, 134-138, ISSN 0514-7735
RIV/61384984:51110/14:#0000364
Odkaz (In): Živá hudba 5 (134-138)
PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 215 ] V. Hruška Poznámky ke zrodu české hudební akustiky: od Ryby ke Strouhalovi
Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance, 6, 8-20, ISSN 0514-7735
RIV/61384984:51110/15:#0000413
Odkaz (In): Živá hudba 6 (8-20)
PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 214 ] V. Hruška Opětovný nález jedné z nejstarších učebnic harmonie v češtině
Musicologica Brunensia, 50, 1, 195-203, ISSN 1212-0391, DOI: 10.5817/MB2015-1-16
RIV/61384984:51110/15:#0000450
Odkaz (In): Musicologica Brunensia, 50, 1, 195-203
PDF
_______________________________________________

(En) [ 213 ] M. Frič The face vibration in resonace exercises measured by three different methods - first results
In: Proceedings of Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications: 9th international workshop: September 2-4 2015, Firenze, Italy, pp. 91-94, ISBN 978-88-6655-792-0
RIV/61384984:51110/15:#0000450
Odkaz (In): 9th international workshop 2015 Firenze
PDF
_______________________________________________

(En) [ 212 ] T. Kulhanek, F. Jezek, M.Matejak, J. Silar, J. Kofranek Experiences in teaching of modeling and simulation with emphasize on equation-based and acausal modeling techniques
In: Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference of the IEEE/ , pp.3683-3686, 25-29 Aug. 2015, ISSN : 1557-170X, doi: 10.1109/EMBC.2015.7319192
RIV/61384984:51110/15:#0000464
Odkaz (In): 37th Annual International Conference of the IEEE
PDF
_______________________________________________

(Cz) [ 211 ] M. Frič Efekt rezonančních cviků a rezonančních trubiček na kmitání hrtanu a nosu
In: Nové trendy akustického spektra 2015, Zvolen, 2015, s. 55-76. ISBN 978-80-228-2759-1
RIV/61384984:51110/15:#0000442
Odkaz (In): Fortschritte der Akustik - DAGA 2015 - article Vencovský
PDF
_______________________________________________

(En) [ 210 ] V. Vencovský Prediction of masking thresholds for Schroeder phase maskers: masker level effect
In: Fortschritte der Akustik - DAGA 2015, Nurnberg, Germany, pp. 290-293, 2015, ISBN 978-3-939296-08-9
RIV/61384984:51110/15:#0000439
Odkaz (In): Fortschritte der Akustik - DAGA 2015 - article Vencovský
PDF
_______________________________________________

(En) [ 209 ] M. Frič, F.Fikejz Correlation between Three Facial Vibration Measurement methods
In: 2015 International Conference on Applied Electronics, Pilsen 8-9 September 2015, ISBN 978-80-261-0385-1, University of West Bohemia, 2015, pp. 41-44, ISSN 1803-7232
RIV/61384984:51110/15:#0000452
Odkaz (In): ICAE Pilsen 2015 - article Frič, Fikejz
_______________________________________________