Výzkumné projekty MARC

Součástí výzkumů MARC je řešení výzkumných projektů registrovaných v CEP (Centrální evidenci projektů Rady vlády pro výzkum a vývoj), seznam projektů je řazen vzestupně (od nejstarších po současné):
 

7. Projekt Národního programu podpory výzkumu a vývoje - "Výzkumná centra PP2-DP1"

čís. Projektu 1M6138498401"Výzkumné centrum hudební akustiky"

 • doba řešení: 2005-2009
 • celková výše dotace: 61 884 tis. Kč

Anotace: V rámci tohoto projekt došlo k institucionálnímu ustanovení statutu Výzkumného centra hudební akustiky MARC na HAMU (do této doby byl výzkum řešen ve výzkumném oddělení Zvukového studia HAMU). Odborně-ekonomickými partnery Výzkumného centra MARC se staly firmy SONING Praha a.s., ORGANA s.r.o. Kutná Hora a odborně-ideovým partnerem ve výuce doktorského studia oboru Akustika se stala FEL ČVUT. Předmětem činnosti výzkumného centra bylo získání nových vědeckých poznatků, které na základě fyzikálně-akustických měření a psychoakustických metod rozšířily poznání o barvě zvuku klasických hudebníchnástrojů a lidského hlasu, čímž bylo možné využít výchozí informace pro následný aplikovaný výzkum a průmyslový vývoj v oblasti zvuku hudebních nástrojů. Na výzkumu spolupracoval též Kabinet hlasové a mluvní výchovy DAMU. Výsledky jsou uvedeny v seznamu publikaci MARC.

Zprávy o řešení za rok: 2005, 2006, 2007, 2008.

6. Projekt Evropské unie

CRAFT-1999-72438 EU Contract No-G1ST-CT-2002-50267 - "Development of an Innovative Organ Pipe Design Method"

 • doba řešení: 2003-2005
 • celková výše dotace: 20 tis. EUR

Anotace: V rámci projektu evropské spolupráce MARC HAMU řešil metodiku subjektivního hodnocení kvality tónu inovovaných varhanních píšťal, která by umožňovala srovnání s odpovídajícími historickými vzory. Hlavním řešitelem byl Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Leonrodstrasse 54, D-80636 München, a partnerským výzkumným pracovištěm byl Abteilung IBP.2, Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart. Metodika byla použita pro hodnocení techologických inovací pro konsorcium varhanářských firem. Získané výsledky byly následně použity v navazujícím projektu MKČR programu NAKI.

5. Projekt GAČR

Čís. 202/02/1370 "Percepční prostory barvy hudebního zvuku a jejich slovní popis"

 • doba řešení: 2002-2004
 • celková výše dotace: 578 tis. Kč

Anotace: Projekt byl zaměřen na základní výzkum s cílem nalezení vlastností percepčního prostoru barvy hudebního zvuku. Kromě stanovení počtu dimenzí tohoto prostoru byly identifikovány slova popisující vjemy posluchačů při percepci jeho základních dimenzí. Obecně sdílené slovní popisy barvy zvuku byly publikována a jsou využity v dalších psychoakustických výzkumech.

Zprávy o řešení za rok: 2002, 2003

4. Program dvoustranné spolupráce se Slovenskem

Partnerským výzkumným pracovištěm byla Drevárska fakulta Technickej univerzity ve Zvolenu.

Čís. projektu 029 "Metody měření fyzikálně-akustických charakteristik v základních etapách výroby strunných hudebních nástrojů"

 • doba řešení: 2004-2005
 • celková výše dotace: úhrada cestovních a pobytových nákladů

Anotace: Navazující experimentálně orientovaný výzkum zaměřený na metodologii měření desek houslí a kytar.

Čís. projektu 17 "Akustické vlastnosti hudebních nástrojů a fyzikálně-akustické charakteristiky materiálů používaných při jejich výrobě"

 • doba řešení: 2002-2003
 • celková výše dotace: úhrada cestovních a pobytových nákladů

Anotace: Navazující experimentálně orientovaný výzkum základních vztahů zvukové kvality houslí a kytary k materiálovým vlastnostem jejich rezonančních skříněk.

Čís. projektu 105 "Materiálové charakteristiky dřeva a odpovídající akustické vlastnosti inherentních hudebních nástrojů"

 • doba řešení: 2000-2001
 • celková výše dotace: úhrada cestovních a pobytových nákladů

Anotace: Experimentálně orientovaný výzkum základních vztahů zvukové kvality houslí a vlastností dřeva jejich vrchní a spodní desky.

3. Výzkumný záměr

MSM 511100001 "Výzkum vjemu barvy zvuku přirozených hudebních zdrojů ve vztahu k jejich akustické typologii"

 • doba řešení: 1999-2004
 • celková výše dotace: 21.095 tis. Kč

Anotace: Projekt využil výsledky předchozího projektu VS 96031 a doplnil vibroakustické charakteristiky hudebních nástrojů o vlastnosti jejich zvuků vnímaných posluchači. Zaměřen byl na percepci barvy zvuku, která je vícerozměrným subjektivním fenoménem, který komplexním způsobem odráží akustické vlastnosti hudebních signálů produkovaných hudebními nástroji ve vědomí posluchače. Rozlišující akustické vlastnosti přirozených zdrojů hudebních signálů zde představovaly jednotlivé prvky jejich typologické sítě. Výzkum byl založen na zjišťování psychoakustických veličin popisujících různé aspekty vnímání barvy zvuku a na hledání jejich vztahu k typologickým znakům. Získané popisy barvy zvuků byly využity jako subjektivní identifikátor zdroje a jako dominantní kvalitativní ukazatele jeho percipovaných vlastností. Získané barvotvorné dimenze a verbální popisy barvy zvuků byly publikovány a jsou dále využívány ve všech navazujících dalších projektech.

Zprávy o řešení za rok : 2001, 2002, 2003, 2004.

2. Program mezinárodní spolupráce COST

OC G6.20 "Digitální zvukové efekty - subjektivní hodnocení"

 • doba řešení: 1997-2001
 • celková výše dotace: 1.290 tis. Kč

Anotace: Subjektivní hodnocení digitálních zvukových efektů z hlediska jejich percepčního a hudebně estetického účinku bylo v tomto projektu konkrétně prioritně zaměřeno na hodnocení umělé dozvukové složky u stereofonních nahrávek vážné hudby.

1. Program "Posílení výzkumu na vysokých školách"

VS 96031 "Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů"

 • doba řešení: 1996-2000
 • celková výše dotace: 11.950 tis. Kč

Anotace: Projekt byl zaměřen na vytvoření akustických charakteritistik, které by umožňovaly komplexní dokumentaci zvukově vibračních vlastností klasických hudebních nástrojů. Cílem projektu byl výzkum jednotné metodiky analýzy těchto vlastností vedoucí k návrhu typologické sítě zvukové identifikace a klasifikace zdrojů hudebních signálů. Praktickým využitím této typologie byl návrh vydavatelského projektu akustického atlasu hudebních nástrojů v podobě CD-ROM, koncipovaný jako otevřený systém dokumentace jejich obecných i specifických zvukových vlastností a datové podklady pro vibro akustické výzkumy propojené se percepčním hodnocením zvuku v navazujících projektech.

Aplikovaný výzkum je orientován na:

 • zvukovou dokumentaci píšťalových varhan, zejména pak historických nástrojů v před- a porekon-strukčním stavu
 • účelová akustická měření hudebních nástrojů
 • účelová akustická měření prostor hudebního určení
 • projekty specifického výzkumu související zejména s doktorským stupněm studia oboru Zvuková tvorba
 • projekty inovace výuky Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

 

Projekty specifického výzkumu:

2002 - "Podpora doktorského studia oboru Zvuková tvorba"

dotace: 247 tis. Kč

2003 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě I"

dotace: 289 tis. Kč

2004 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě II"

dotace: 663 tis. Kč

2005 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě III"

dotace: 160 tis. Kč

2006 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě IV"

dotace: 988 tis. Kč

2007 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě V"

dotace: 1035 tis. Kč

2008 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě VI"

dotace: 990 tis. Kč

2009 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě VII"

dotace: 890 tis. Kč

 

Projekty FRVŠ:

1996 - "Vícestopý digitální záznam do pevného disku"

dotace: 983 tis. Kč

1997 - "Inovace hudebně nástrojového vybavení Zvukového studia"

dotace: 2.000 tis. Kč

1998 - "Akustické doladění učeben HAMU"

Schválenému projektu nebyla udělena dotace.

1999 - "Digitální technologie mixáže hudby ve výuce oborů Hudební režie a Zvuková tvorba"

dotace: 277 tis. Kč

1999 - "Fyziologicko-akustické aspekty výuky hry na žesťové nástroje"

dotace: 344 tis. Kč

2000 - "Aktivace historických nahrávek pro výuku hudebních oborů"

dotace: 325 tis. Kč

2001 - "Dovybavení laboratoře hudební akustiky"

dotace: 700 tis. Kč

2002 - "Inovace výuky zpracování nahrávky ve výuce Zvukové tvorby na HAMU

dotace: 637 tis. Kč

2002 - "Inovace 16ti-stopého digitálního záznamu zvuku do pevného disku"

dotace: 870 tis. Kč

2003 - "Inovace výuky předmětu Rozbory nahrávek ve výuce Zvukové tvorby na HAMU"

dotace: 70 tis. Kč

2003 - "Pracoviště virtuální zvukové syntézy"

dotace: 190 tis. Kč

2004 - "Obnova pracovní stanice pro digitální zpracování zvuku"

dotace: 594 tis. Kč

2006 - "Profesionální vícekanálový poslech v systému 5.1"

dotace: 525 tis. Kč