Studio N

Středy 17:00 - 18:30, učebna 2020, volitelný předmět -1 kredit.

Vede Ing. arch. Miloš Haase, hosté, poslech s partiturami, videoukázky.

Vřele vítáme všechny zájemce i mimo školu!

 

Program
O Studiu N


V letním semestru studijního roku přijali pozvání Studia_N dva skladatelé dvou generací, Jan Klusák a
Martin Smolka, oba se představí v autorských pořadech a budete mít příležitost s nimi neformálně
pohovořit. České skladatele 20. století, jejichž uzavřené dílo už vstoupilo do mezinárodního kontextu,
představíme ve dvou pořadech. V prvním, věnovaném méně známým skladbám Petra Ebena (1921-
2007) zazní i závěrečná část oratoria Apologia Sokratus, z díla Jana Nováka (1921-1984), představíme
jeho skladby inspirované antikou Passer catuli a loci vernales, ale i jazzem Capriccio a nezapomeneme
ani na jeho filmovou hudbu.


I letošní rok přináší několik výročí osobností hudby 20. století, jejichž tvorba je stále živá a inspirativní,
tři z nich připomeneme samostatnými pořady. Roman Haubenstock-Ramati (1919-1994) je autorem
termínu grafická hudba, jeho cyklus Konstelace představíme ve vizuální i auditivní podobě realizované
souborem Klangforum Wien v den jeho stých narozenin, 27. února. Stejného jubilea by se dožila i
Galina Ustvolskaja (1919-200), originální a nezaměnitelný hlas ruské hudby 20. století. V milánském
Teatro alla scala měla v listopadu loňského roku premiéru opera Fin de partie (Koncovka) podle
Beckettovy stejnojmenné hry, ukázka z ní zazní v pořadu věnovaném dílu Györgye Kurtága (1926) vedle
skladeb Kafka-Fragmente, Grabstein für Stephan a výběru z Kurtágových klavírních Játékok (Hry). Přítel
Romana Haubenstocka-Ramatiho, polský skladatel, muzikolog, teoretik, pedagog a dramatik Bogustaw
Schaeffer
(1929) je nepřehlédnutelnou, inspirativní, mnohdy i kontroverzní tvůrčí osobností. V pořadu
zazní mimo jiné jeho Jazzový koncert, ve videoukázce Howl na text Allena Ginsberga a budete mít
příležitost si prohlédnout originální grafickou partituru jeho dosud neprovedeného Koncertu pro housle
a orchestr
. V současné hudbě opět vzrůstá zájem o improvizaci, která nikdy v průběhu staletí
z evropské hudby nezmizela. V pořadu Improvizace připomeneme ve videonahrávkách aktivity z 60. a
70. let 20. století, zejména sdružení Nuova consonanza.


Hudbu, akcentující bezprostřední znění a "dobrodružnou cestu do nitra zvuku", uslyšíte v pořadu
věnovaném kompozici vytvořené ze zvuků nahraných v libanonské jeskyni Jerta, která dala skladbě
název, jejímž autorem je skladatel a po Pierru Schaefferovi šéf pařížského studia musique concrète,
François Bayle (1932). Skladba zazní z původní LP vinylové desky Philips edice Prospective de 21e siecle
v původní verzi a z počítače v nové autorově digitální verzi vytvořené z původního zvukového materiálu
a určené k reprodukci akusmoniem.


Mauricio Kagel (1931-2008) vytvořil cyklus jednohlasých melodií Babylonská věž {2002) zhudebněním
tří veršů Knihy Genesis v 18 jazycích, různým způsobem jeho možných provádění, které skladatel
naznačil, se budeme v pořadu věnovat v nahrávkách i videu. Zmíníme i málo známou skladbu Igora
Stravinského na stejné téma, kantátu Babel.


A na závěr ještě překvapení: Studio_N získalo elektronickou kopii rukopisné partitury 1. symfonie
Alfreda Schnittkeho, iniciační dílo jeho vrcholné polystylové kompoziční periody, které bývá
srovnáváno se Sinfonií Luciana Beria, přestože východiska obou autorů byla diametrálně odlišná.

                                           


Studio pro soudobou hudbu patří mezi nejmladší pedagogická pracoviště Hudební fakulty AMU. Bylo založeno roku 1993 z iniciativy prof. Marka Kopelenta za účelem naléhavé potřeby studentů i pedagogů získávat a prohlubovat své znalosti hudby dvacátého století, se speciálním zaměřením na tvorbu jeho druhé poloviny, respektive období od druhé světové války až po současnost, a tyto znalosti rozvíjet aktivně v oblasti interpretační, skladatelské, popř. hudebně vědní i publicistické. Činnost Studia soudobé hudby je plánována:

  • Formou pravidelného studia příslušné literatury v komorním ansámblu k tomu účelu na půdě Studia vytvořeném ze studentů HAMU, popř. konzervatoře, s cílem připravit každoročni program veřejného koncertu věnovaného převážně uvedenému období.
  • Formou diskusí, kolektivních analýz, přednášek, osobních i skupinových kontaktů s podobně zaměřenými umělci či středisky ve školách i v jiných institucích doma i v zahraničí.
  • Formou shromažďování notové i odborné literatury, nahrávek a příslušné dokumentace.
  • Formou úzké spolupráce se studiem elektroakustické hudby, pracovištěm hudební fakulty.
  • Formou tvůrčí spolupráce s jinými uměleckými obory AMU i jiných uměleckých škol (AVU, UMPRUM apod.).

Studio pro soudobou hudbu chce inspirovat vzájemnou aktivní spolupráci mezi instrumentálními katedrami, katedrou zpěvu a operní režie, katedrou tance, nonverbálního divadla spolu s katedrami skladby, dirigování a hudební teorie.