tANEČNÍ VĚDA - MINULOST A SOUČASNOST 2024 

Ústav taneční vědy Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výzvu k podávání příspěvků na mezinárodní konferenci Taneční věda – minulost a současnost.

Konference se bude konat 29. listopadu 2024 v prostorách Galerie Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 13, Praha 1.

Konference si klade za cíl představit spektrum zaměření a metod současné taneční vědy a hlavní linie tanečně-vědného výzkumu. V mezinárodním dialogu chce pomoci definovat současný stav a kontext české taneční vědy jako specifické vědní disciplíny zabývající se tancem, pro jehož distinktivní povahu specifického druhu umění je třeba hledat i odpovídající teoretické přístupy a nástroje a cesty poznání.

Letošní konference navazuje na závěry mezinárodní konference uspořádané Ústavem pro taneční vědu v roce 2022, která ukázala potřebnost a přínosnost setkávání a diskuze tanečních teoretiků z různých zemí s různou genezí a zázemím oboru. Dialog o podstatě, aspektech, formách a koncepci naší společné disciplíny nejen přispívá k vnitřnímu formování oboru a posunuje rozvoj vědeckých metod, ale pomáhá také motivovat, vzdělávat a vychovávat novou generaci tanečních badatelů.

Konferenci pořádá Ústav pro taneční vědu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze v rámci výzkumného projektu Taneční věda: východiska, přístupy a perspektivy (řešitelka Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.) podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v roce 2023.

Termín pro zaslání přihlášek a abstraktů v prvním kole: 30. 6. 2024.

Přiihláška: https://forms.gle/ezXJBYZ4FUNceFsv6 

Kontakt: Veškeré dotazy prosím směřujte na: doc. Mgr. MgA. Lucie HAYASHI, Ph.D., vedoucí Katedry tance HAMU, lucie.hayashi@hamu.cz 

Pořádá Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Ústav pro taneční vědu, Malostranské nám. 12, Praha 1, 118 00, Česká republika. Online přenos MS Teams.

Vedoucí Ústavu pro taneční vědu: prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D., dorota.gremlicova@hamu.cz

Preferované tematické okruhy:

  1. Osobnosti, instituce a jejich role v utváření taneční vědy
  2. Koncepty, terminologie a metody taneční vědy
  3. Témata výzkumu a sdílení jeho výsledků jak v univerzitním a odborném prostředí, tak s veřejností

Vítané jsou také příspěvky zaměřené na další aspekty tématu konference.

 

Formát: Jednotlivé příspěvky mají časový limit 15 minut + 5 minut pro diskusi v prezenční nebo hybridní formě. Jazykem konference je angličtina. V případě osobní účasti bude zahraničním mluvčím vyplacena podpora cestovních nákladů formou per diems. K dispozici bude projekční plátno pro sdílení prezentací včetně audio a video záznamů a flipchart. Případné zvláštní technické požadavky konzultujte s pořadatelem konference.

Do výzvy prosím zasílejte název a anotaci příspěvku v maximální délce 1000 znaků.

Termín pro zaslání přihlášek a abstraktů v prvním kole: 30. 6. 2024.

Kontakt: Veškeré dotazy prosím směřujte na: doc. Mgr. MgA. Lucie HAYASHI, Ph.D., vedoucí Katedry tance HAMU, lucie.hayashi@hamu.cz 

Program


BUDE UPŘESNĚN V ZÁŘÍ 2024

UPLYNULÉ UDÁLOSTI

ARCHIV

4th Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World 2023

Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences in cooperation with
the Institute of Choreology at the Faculty of Music and Dance, Academy of Performing
Arts in Prague

Symposium venue:
Faculty of Music and Dance, Academy of Performing Arts in Prague (Czech Republic)
Lichtenstein Palace, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1.

The 4th Symposium of the ICTM StG on MDSW is devoted to four topics:


1. Traditional music and dance: identity, politics, and heritization
Traditional music and dance have been consciously used to both express and create
identities based on the concept of national, regional, and/or ethnic belonging. Particular
musical and dance expressions have been and are connected to various identities;
these connections can change over time and space. This also makes music and dance a
part of politics, being used as a symbol and manipulated to serve the goals of diff erent
groups. During the 20th century, the notion of “heritage” arose as a specifi cally important
and protected part of the culture and identity. Elements belonging to the heritage are
usually presented in more offi cial and conservative ways, preventing further changes and
development.

Applicants are invited to discuss the following:
• How are music and dance used to create and maintain national, regional, ethnic, and
other identities?
• How can music and dance move between diff erent identities, and transform through
migration or changes in political regimes?
• How the idea of music and dance as a “heritage” is created? How do individual, local,
and state, actors infl uence this process? How are the musical and dance forms fi xed or
manipulated to fi t a particular idea of the heritage?


2. Traditional music and dance in pedagogy and education
Transmission of traditional music and dance repertoire and performance skills have been
a domain of a spectrum of learning and teaching systems refl ecting the specifi c needs of
each society (cf. Milan Holas 2004). Nevertheless, the most common was the informal and
participatory performance-based didactic system in which family, local experts, and the
local community played a crucial role. Over time, more formalized institutional forms of
music and dance education took place that often pursued particular political and cultural
agendas. The second half of the 20th century was characterized by further changes in
traditional forms of music and dance transmission and by signifi cant paradigm changes
in European formal music or dance education, too (cf. Bennett Reimer 2022). The Dance
House movement became popular in urban areas, and new forms of knowledge and skills
dissemination emerged thanks to various NGOs or cultural centers, folklore ensembles,
cultural events, individuals, and activist groups. The teaching process has been accelerated
and shaped by aff ordable technologies, mass media including the Internet, and lately by
social networks and video platforms.
Traditional music/dance teaching and learning is a social process (Timothy Rice 1996)
embedded in the political, economic, and cultural systems. Each education process focused
on (or involving) traditional music or dance has its own approach to its conceptualization,
selection, and style of artistic performance. It diff ers in teaching methods and didactic
tools, targets diverse social groups, and attributes specifi c social values and functions
to traditional music and dance heritage. It diff ers in social aff ordability and accessibility,
in its character and preferred mode of teacher-student relationship and hierarchy. Each
education system or project can also have a special reverse eff ect on music and dance
existence in original communities and source social environment.

Applicants are invited to discuss the following topics:
• Transformation of traditional modes of music and dance teaching and learning, their
character and position in contemporary societies;
• Traditional music or dance in the curricula of primary and secondary education;
• The cultural and social value of the Western formal music education and theory in
traditional music cultures; a concept of professionalism and role of education in
traditional music/dance in local communities or cultural cohorts;
• New didactic approaches to teaching traditional music and dance as “living
heritage”; safeguarding, preservation, stylization, heritization, instrumentalization, or
transformation of traditional music/dance through the education process;
• Innovative educative projects of NGOs, culture and edifi cation centers, individuals, or
activist groups;
• Impact of technology, the Internet, and social networks on traditional music and dance
teaching and learning.


3. Experience and representation of war and violence in music, dance, and in ethnomusicology
of Slavic-speaking countries

While war and confl ict are established fi elds in ethnomusicology, there are few studies on
how traditional cultures encourage, evaluate and control violence using music and dance.
Anthropology had its Mead vs. Freeman controversy; popular music studies are aware of
The Dark Side of the Tune (Johnson and Cloonan 2009). But why ethnomusicologists are
largely reluctant to raise painful questions on the role of violence in the cultures under
study? Is this a consequence of the idealist credo “The culture is not to blame?”
The exceptional horrors of the Russian invasion of Ukraine give reason to reformulate
traditional positions of ethnomusicology of violence and to elaborate new systematic
perspectives on how cultural practices in the Slavic-speaking world in the past and present
are related to war and violence. Obviously, we are entering a fi eld shaped by long-lasting
stereotypes, be it of an inherent peacefulness of Slavic peoples (Johann Gottfried Herder,
Pavel Jozef Šafárik) or of “Slavic barbarians” (Friedrich Engels and others).

An unbiased study of expressive culture in Slavic-speaking countries and communities may address
(among many others) questions such as the following:
• How is war experience represented in recruit songs and laments, funeral dirges, and
soldiers’ and Cossacks’ songs?
• How intrafamily violence is described and evaluated in ballads?
• How sexual violence appears in diff erent folklore genres?
• How can music and dance performances legitimate, encourage, and control violent
behavior?


4. New research
Applicants for Topic 4 are invited to submit proposals addressing issues of general interest.
The Program Committee expects new insights with regard to theory and methods or
unique fi ndings with innovative potential for the study of the traditional music and dance
of the Slavic world.

Program


5 October (Thursday)

9:30–10:00 Registration
10:00 Opening ceremony

10:30–11:30 Session 1
Chair: Rebeka Kunej
Daniela Stavělová: Folklore revival as a research topic
Mojca Kovačič: Processes of heritization of traditional music: examples from Slovenia

11:30–11:45 Coffee break

11:45–13:15 Session 2
Chair: Mojca Kovačič
Mariusz Pucia: The phenomenon of preserving musical tradition in Opole Silesia, based on archival recordings (Raclawiczki, Smolarnia, Dziedzice: 1913–2019)
Svetlana Stepanova: Preservation of Russian national identity through the art of song in times of crisis: “white” emigration vs. “consumer” emigration
Jana Tomková: Musical aspect of ethnic identity of Rusyns in (North-East) Slovakia

13:15–14:30 Lunch

14:30–16:00 Session 3

Chair: Zita Skořepová
Matěj Kratochvíl: Music and identity in informal music sessions of Czech folklore revival ensembles
Katarzyna Skiba: Cultural representations of national identity in the performances of “Mazowsze” national folk songs and dances ensemble
Zigurds Ete: Ventspils Belarussian song ensemble “Žuravinka”: people, stories, repertoire
Gabriela Gacek: Musical mosaic: contemporary folk music festivals in Lower Silesia as a way of expressing a translocal cultural heritage in a post-migration region

16:00–16:15 Coffee break

16:15–17:45 Session 4


Chair: Matěj Kratochvíl
Rebeka Kunej: Traditional dance in Resia and its heritagisation
Larysa Lukashenko: Revival Folk Performance in the Modern Culture of Ukraine

18:00–18:45 Business meeting
19:00 Opening reception, music & dance performance and workshop

6 October (Friday)

9:30–11:00 Session 5
Chair: Petr Nuska
Iryna Fedun: The concept of professionalism in Ukrainian traditional instrumental music
Michaela Šilhavíková: Reviving the capping ceremony in the Uherské Hradiště region
Tanja Halužan: Revival of the local (musical) tradition: a case from the Sutla Valley

11:00–11:15 Coffee break

11:15–12:45 Session 6
Chair: Jana Ambrózová
Maria Małanicz-Przybylska: Heritage as a choice and lifestyle
Drago Kunej: The diatonic button accordion in the representations of Slovenian traditional music
Zita Skořepová: Children’s folk singing competition as a performance of regional identity and heritage

12:45–13:45 Lunch

Topic 2: Traditional music and dance in pedagogy and education

13:45–15:15 Session 7
Chair: Iryna Fedun
Iryna Dovhaliuk and Lina Dobrianska: Modern ethnomusicological education in Ukraine Kateřina Černíčková: Czech traditional dance and music as the “exclusive property” of folklore ensembles? Creative pedagogical process for and with children
Jana Ambrózová: Traditional Music and Dance in Primary Schools in Slovakia: the crosscutting theme “regional education and traditional folk culture”

15:15–15:30 Coffee break

15:30–16:30 Session 8
Chair: Maria Małanicz-Przybylska
Gergana Panova-Tekath: Local and foreign traditional dances in the academic dance education in Bulgaria and Germany
Lili Wen: Polka, transmission, and localization in China: a study on polka in a primary school in China

16:30–16:45 Coffee break

16:45–18:15 Petr Nuska: Hopa lide – film screening
19:00 Visit to the Czech Museum of Music

7 October (Saturday)

9:30–10:30 Session 9
Chair: Anastasiia Mazurenko
Katarína Babčáková: Innovative methods of teaching folk dance in formal and informal education in Slovakia as a way of disseminating information about dance cultural heritage
Laura Kolačkovská: Technology and social networks as a tool for folklore ensembles survival in the time of the covid pandemic on the example of the project “Súboriáda”

10:30–10:45 Coffee break

Topic 3: Experience and representation of war and violence in music, dance, and in ethnomusicology of Slavic-speaking countries

10:45–12:15 Session 10
Chair: Łukasz Smoluch
Ulrich Morgenstern: Violence in culture. Perspectives for new ethnomusicological approaches.
Olga Velichkina: Folk music revival movement and violence in Russia: from subversion to orthodoxy
Anastasiia Mazurenko: Revival of Ukrainian traditional music in the process of developing of national identity during the liberation war

12:15–13:30 Lunch

Topic 4: New research

13:30–15:00 Session 11
Chair: Ulrich Morgenstern
Łukasz Smoluch: Phonographic collection as a source for the history of Polish traditional music research
Zdeněk Vejvoda: Revision of the typology of folk songs and instrumental melodies with variable time signatures in the light of new research on Czech musical type
Lucia Franická Macková: Khorovods and Spievanie na Dura

15:00–15:15 Coffee break
15:15 Closing remarks

konference o tanečním výzkumu 2022

Taneční výzkum a jeho institucionální zázemí v současném kulturním a sociálním kontextu

 Ústav taneční vědy Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze pořádá mezinárodní konferenci na téma ekonomických aspektů tance a institucionálního zázemí taneční vědy a výzkumu, kterou dedikuje prof. Boženě Brodské, taneční historičce a zakladatelské osobnosti české taneční vědy, při příležitosti stého výročí jejího narození.

Kdy: 7. října 2022 

Kde: Galerie Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 13, Praha 1, 118 00. Online přenos MS Teams.

Formulář registrace ZDE: https://forms.gle/KDKmfx1nLQXF75599

Výběr příspěvků je uzavřen. 

PROGRAM A ABSTRAKTY PREZENTUJÍCÍCH

for donwload PDF:  /hamu-web/katedry/KT/Brochure_conference_on_dance_research.pdf

Ústav taneční vědy Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výzvu pro příspěvky na mezinárodní konferenci

Taneční výzkum a jeho institucionální zázemí v současném kulturním a sociálním kontextu.

Konference se bude konat hybridně 7. října 2022 v prostorách Galerie Hudební a taneční fakulty HAMU Akademie múzických umění v Praze.

Termín pro zaslání přihlášek a abstraktů: 30. 6. 2022. Výběr příspěvků byl ukončen. 

 

Konference se zaměřuje na otázky ekonomických aspektů existence a provozování tance a jeho výzkumu v historické i soudobé perspektivě, na problematiku institucionálního zázemí taneční vědy a formativní roli konkrétních badatelů. Je dedikována prof. Boženě Brodské, taneční historičce a zakladatelské osobnosti české taneční vědy, při příležitosti stého výročí jejího narození. Ústav pro taneční vědu konferenci pořádá v rámci výzkumného projektu Ekonomické aspekty tance (řešitelka Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.). V posledních letech v souvislosti s proměnami umělecké scény, s digitalizací a snahami o dokumentaci, uchování a rozvíjení kulturního dědictví stále více vystupuje do popředí potřeba tanečního výzkumu opřeného o institucionální zázemí garantující jeho profesionální podmínky a kvality, a tím jeho ukotvení v odborné sféře. Porozumění ekonomickým procesům spojeným s tancem a jeho výzkumem se při tom jeví jako jeden z určujících faktorů ovlivňujících začlenění obou těchto sfér do organizačních a ekonomických struktur kulturní politiky současných států. Sdílení odborných pohledů na tuto problematiku v mezinárodním kontextu může odhalit vedle lokálních specifik také obecné rysy utváření vztahu tance, jeho vědecké reflexe a ekonomických a kulturně politických struktur, a tím poskytnout vodítka pro strategii formování vztahu těchto sfér v praxi.

 

Preferované tematické okruhy:

  1. Ekonomické aspekty existence a provozování tance, jeho společenské a teoretické reflexe a výzkumu
  2. Popularizace taneční vědy, postavení a funkce historie a teorie tance ve společnosti
  3. Trendy v taneční vědě a výzkumu (zkoumaná a opomíjená témata, preferované a utlačované metodologie)
  4. Osobnosti a jejich role v utváření taneční vědy

Vítané jsou také příspěvky zaměřené na další aspekty tématu konference.

 

Jednotlivé příspěvky mají časový limit 15 minut + 5 minut pro diskusi v prezenční nebo hybridní formě. Jazykem konference je angličtina. V případě osobní účasti bude zahraničním mluvčím vyplacena podpora cestovních nákladů formou per diems. K dispozici bude projekční plátno pro sdílení prezentací včetně audio video záznamů a flipchart. Případné zvláštní technické požadavky konzultujte s pořadatelem konference.

 

Veškeré dotazy prosím zasílejte na adresu lucie.hayashi@hamu.cz.

 

Kontakt:

Mgr. MgA. Lucie HAYASHI, Ph.D., vedoucí Katedry tance HAMU, lucie.hayashi@hamu.cz

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D., vedoucí Ústavu pro taneční vědu AMU, dorota.gremlicova@hamu.cz

Pořádá Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Ústav pro taneční vědu, Malostranské nám. 12, Praha 1, 118 00, Česká republika.

Web a přihláška: https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/ustav-pro-tanecni-vedu/akce

DOWNLOAD ABSTRACT BROCHURE PDF: 

 

Preliminary conference programme

Friday 7. 10. 2022

9:00

 

Registration, coffee

 

9.30

Lucie Hayashi

Making the Dance Research Visible – Insititutionalization andpopularization

in person

9.50

Kristián Kohút

Research Center of Academy of Performing Arts in Bratislava

in person

10.00

Ivica Liszkayová

Projects of the Research Center in cooperation with the Dance Department The Academy of Performing Arts in Bratislava since 2011

online

10.20-10.35

 

coffee break

 

10.35

Daniela Stavělová

Ethnochoreology in the context of academic research: benefits, challenges and limits

in person

10.55

Nicoleta Demian

 

Romanian Dance Research between Creation, Theory and Freedom of Expression

in person

11.15

Zdravko Ranisavljević

Ethnochoreology and its academic education at the Faculty of Music in Belgrade (Serbia)

online

11.35-11.50

 

coffee break

 

11.50

Dorota Gremlicová

Choreology: In search for a distinctive scholarly approach to dance

in person

12.10

Sille Kapper-Tiisler

 

Thematic and methodological trends in the research on Estonian traditional dance

online

12.30

Laura Kolačkovská

The benefits of anthropological approaches to dance research

in person

12.50-13.45

 

lunch break

 

13.45

Sofia Caballero

The scientific dissemination of dance: a performance-lecture from Jone San Martín and María Auxiliadora Gálvez (COAM, Madrid, 2019).

in person

14.05

Rose Breuss

 

Notational Studies - Danced movements beyond the optico-practical space

 

online

14.25

Yang Zhao

Participation in Scottish Country Dancing and the Covid Pandemic: A Blended Ethnography

online

14.45-15.00

 

coffee break

 

15.00

Josef Bartoš

A Cognitive Approach: New Perspective to Dance Studies?

in person

15.20

Hana Polanská

Dance between disciplines

in person

15.40

Eva Priečková

Dance education as a polyphonic experience

online

16.00-16.15

 

coffee break

 

16.15

Daniela Machová

Struggles of Dance Researchers based in the Czech Republic

in person

16.35

Katja Vaghi

Integration and growing deep roots for the future

in person

16.55

Blanka Marková

The Analysis of Cultural Policies and Strategies in the Context of Contemporary Dance Public Support

in person

18.00

 

Czech traditional evening beer experience in the nearby

 

 

 

Saturday 8. 10. 2022

 

9.30-11.30          Commemorative brunch meeting dedicated to prof. Božena Brodská, dance historian and founding figure of Czech dance theory and choreology, on the occasion of the centenary of her birth.

                                Elvíra Němečková, Helena Kazárová, Ladislav Beneš, AMU Choreology and Dance graduates

12.00-14.00       Round table discussion on the needs and perspective of choreology and dance research hosted by Daniela Machová, in collaboration with Taneční aktuality – Czech Dance News Magazine


Tato konference vzniká na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu Ekonomické aspekty tance podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021.