VÍZOVÁ PROBLEMATIKA - OTÁZKY A ODPOVĚDI

Níže poskytujeme aktuální informace týkající se vízové problematiky:

Cizinci – víza a pobyty:

 

Otázka: Jak má postupovat student – cizinec, který se nachází na území České republiky v době vyhlášeného nouzového stavu? 

Odpověď: Všichni cizinci (tedy i studenti), kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území České republiky legálně, mohou dále setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti. Nouzový stav na celém území České republiky je vyhlášen od 12. března 2020 od 14:00 hodin na dobu 30 dnů.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka: Jak mám postupovat student – cizinec, kterému končí platnost dosavadního pobytového oprávnění v ČR chce zůstat v České republice po skončení nouzového stavu?

Odpověď: Doporučujeme podat žádost o vydání či prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení dlouhodobého víza již v průběhu nouzového stavu, tedy co nejdříve. 

Aktuální informace Ministerstva vnitra k podmínkám podávání žádostí o pobytová oprávnění v době nouzového stavu jsou k dispozici na: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-zadostem-o-pobytova-opravneni-podanym-cizinci-na-uzemi-ceske-republiky-v-dobe-nouzoveho-stavu.aspx

Žádosti je nutné doručit na příslušná pracoviště Ministerstva vnitra poštou s veškerými náležitostmi a s uhrazeným poplatkem (kolkem). Informace jsou dostupné rovněž v anglickém jazyce na webových stránkách: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241518&doctype=ART

Pokud se jedná o prodloužení dlouhodobých víz, je nutné doručit na příslušná pracoviště Ministerstva vnitra poštou rovněž s veškerými náležitostmi a s uhrazeným poplatkem (kolkem).

Bližší informace ohledně náležitostí pro podání jsou k dispozici na: https://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d

Kontakty na pracovištěhttps://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx, k dispozici jsou rovněž v aktualitách  Oznámení o úpravě provozu pracovišť MV ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v pdf. 

Všechna uvedená opatření platí pouze po dobu trvání nouzového stavu. Informace v souvislosti s mimořádnou situací získáte na e-mailu - pobyty@mvcr.cz

Informace k povinnostem pro cizincehttps://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka: Má mi být mi uděleno dlouhodobé vízum, ale v současné době se nemohu dostavit na zastupitelský úřad ČR v zahraničí, jak mám postupovat? 

Odpověď: Dlouhodobé vízum si vyzvednete u zastupitelského úřadu až po ukončení nouzového stavu a otevření hranic. ​ 

K tématu víz mohou Vaši pracovníci kontaktovat Ministerstvo vnitra na výše uvedeném e-mailu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dále doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx, které se pravidelně aktualizují.

 

3. dubna 2020