HAMU patří mezi nejžádanější hudební školy v čr

HAMU v kostce

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU) byla založena v roce 1945 jako jedna ze tří součástí akademie. Navázala tím na mistrovskou školu Pražské konzervatoře (druhého nejstaršího učiliště tohoto typu v Evropě). Sídlo instituce se nachází v historickém centru Prahy v prostorách malostranského Lichtenštejnského a Hartigovského paláce.

HAMU spolupracuje s domácí profesionální uměleckou sférou, jejími partnery jsou jak přední orchestry (Česká filharmonie, PKF,  FOK), festivaly (Pražské jaro, Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl), divadla (Národní divadlo, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, NoD, Divadlo Ponec), tak i média (Česká televize, Český rozhlas).
Veřejné prezentace tvůrčí činnosti studentů umožňují vlastní prostory – Sál Martinů a Galerie HAMU, pro scénická vystoupení slouží Divadlo Inspirace. HAMU je pořadatelem mnoha studentských i mimořádných koncertů a akcí (orchestrální cyklus Ti nejlepší, festival Skrznaskrz, My Mime, Jazzové nádvoří, Prague Shakuhashi Festival a d.). Škola disponuje vlastním zvukovým a nahrávacím studiem, hudební a taneční knihovnou s fonotékou, cvičebnami a výcvikovými zařízeními v Berouně a Poněšicích.

HAMU poskytuje špičkové vzdělání v programech hudebního a tanečního umění ve všech třech stupních studia (bakalářském, magisterském a doktorském) v českém a anglickém jazyce.
V tematickém okruhu Hudební umění se vyučuje skladba, dirigování, zpěv a operní režie, hra na klávesové, dechové, strunné a bicí nástroje, komorní hudba a dále jazzová interpretace, hudební teorie, zvuková tvorba a hudební produkce. Studenti většiny oborů mohou získat v rámci studia pedagogickou aprobaci.
V programu taneční umění lze pak studovat choreografii, taneční vědu, taneční pedagogiku a nonverbální divadlo.