Vyhlášení voleb do Akademického senátu HAMU 11. - 12. 11. 2020

Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, čl. 4 Statutu HAMU ze dne 22. 5. 2018 a Volebního řádu Akademického senátu HAMU ze dne 25. 5. 2017

vyhlašuji ve dnech 11. a 12. listopadu 2020
volby do Akademického senátu HAMU.

V souladu s čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu HAMU a v návaznosti na projednání Akademickým senátem HAMU dne 24. 6. 2020 jsem jmenoval volební komisi včetně jejího předsedy prof. Mgr. Václava Janečka, Ph.D. Tato komise bude organizovat a řídit volby a ve spolupráci s předsedou AS HAMU doc. Ondřejem Urbanem zajistí včasnou informovanost akademické obce HAMU o dalších potřebných náležitostech.

 

prof. Ivan Klánský
děkan Hudební a taneční fakulty AMU 

 

V Praze dne 1. září 2020

 

1. září 2020

.