Volby do Akademického senátu HAMU - 11.11.-12.11.2020

 

Kdy: ve středu 11. listopadu a čtvrtek 12. listopadu 2020

Kde: v prostorách CAFE HAMU

 

Kdo může volit: všichni členové akademické obce HAMU (studenti a pedagogové fakulty v interním pracovním poměru) mohou volit své zástupce do obou komor AS HAMU

Kdo bude volen: do AS HAMU bude voleno celkem 13 členů, z toho 8 do pedagogické komory AS HAMU z řad pedagogů a 5 do studentské komory AS HAMU z řad studentů.

Volby budou přímé s tajným hlasováním. Volby do AS HAMU se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a ustanoveními Volebního a jednacího řádu AS HAMU.

Jak navrhnout kandidáta: kandidáty do obou komor AS HAMU může navrhnout každý člen akademické obce HAMU a to písemně, buď na předtištěném formuláři nebo na samostatném papíře. Předtištěný formulář je ke stažení zde nebo je k dispozici v sekretariátu děkana nebo v sekretariátech kateder. Návrh musí obsahovat:

 

Bez uvedených náležitostí je návrh kandidáta neplatný.  Kandidatury do jednotlivých komor jsou nezaměnitelné.  Písemné návrhy kandidátů do obou komor AS HAMU jsou shromažďovány v sekretariátu děkana HAMU, č. dv. 1030 v úředních hodinách (po – pá od 9 do 16 hod.).

 

Uzávěrka návrhů kandidátů: úterý 27. října 2020.

 

V úterý 3. listopadu 2020 ve 14 hod. proběhne v Galerii HAMU setkání akademické obce s kandidáty do obou komor AS HAMU.

 

prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D., předseda volební komise

Praha, 3. 9. 2020     

3. září 2020

Dokumenty:

Návrh kandidáta do AS HAMU 2020


.