Plánovaný termín voleb do Akademického senátu HAMU 11. a 12. listopadu se posouvá!

Prof. Ivan Klánský, děkan HAMU na základě pokynů a informací z rektorátu AMU dne 26. 10. 2020 rozhodl, že původně plánovaný termín voleb do Akademického senátu HAMU 11. a 12. listopadu se posouvá. 

Zatím není možné přesně stanovit, v jakém náhradním termínu budou volby probíhat, lze jen konstatovat, že to bude v průběhu 1. čtvrtletí příštího roku 2021. 

S tím také souvisí změna termínu pro sběr návrhů na kandidáty do AS HAMU. Termín 27. 10. 2020 je neplatný. Zaslané návrhy (ať už doručené osobně nebo elektronicky) jsou platné a není třeba je zasílat znovu. 

Oba termíny, jak samotných voleb, tak pro sběr (který se od nového termínu voleb teprve odvine), budou s dostatečným předstihem akademické obci sděleny. 

V důsledku výše uvedených informací bude současnému akademickému senátu prodloužen jeho mandát.

26. říjen 2020

.