Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 9. 12. 2020

Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

ve středu 9. prosince 2020 od 15 hod.

Jednání proběhne v tzv. kombinované formě. Prezenčně se AS HAMU sejde v zasedací místnosti HAMU, pro zúčastnění se jednání distančně bude k dispozici link schůzky v Teams (odkaz bude zprovozněn cca 0,5 hod před zasedáním).

Program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Projednání návrhu děkana na změnu v týmu proděkanů HAMU
  3. Schválení nového člena volební komise (MgA. Junek odstoupil)
  4. Podmínky přijímacích zkoušek do Mgr. studia na HAMU v Čj a v Aj v akad roce 2021/2022 – dvě vyhlášky děkana
  5. Podmínky přijímacích zkoušek do Ph.D. studia na HAMU v akad. roce 2021/2022 – jedna vyhláška děkana
  6. Informace od JUDr. Milady Šípkové, fakultní právničky, ohledně přípravy aktualizace Jednacího a případně i Volebního řádu AS HAMU
  7. Stanovení senátních zpravodajů pro další akr. spisy (částečně Bc. a částečně Mgr. spisy)
  8. Různé a dotazy hostů
1. prosinec 2020

.