Termín voleb do Akademického senátu HAMU - 3. a 4. března 2021

Na základě pokynů a informací z rektorátu AMU, v návaznosti na vyhlášení voleb do AS HAMU ze dne 1. září 2020 a dalších upřesňujících informací  včetně posunutí termínu voleb z důvodu pandemické situace v ČR  stanovil prof. Ivan Klánský, děkan HAMU nový termín voleb do Akademického senátu HAMU.

Volby do Akademického senátu HAMU proběhnou ve středu 3. a ve čtvrtek 4. března 2021 v prostorách klubu Café HAMU.

S tím také souvisí termín pro sběr návrhů na kandidáty do AS HAMU. Návrh je možné zaslat nebo doručit na sekretariát děkana nejpozději do pátku 29. ledna 2021. Již zaslané návrhy (ať už doručené osobně nebo elektronicky) jsou platné a není třeba je zasílat znovu. 

 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

5. leden 2021

.