Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 14. 1. 2021 - ZASEDÁNÍ ZRUŠENO

Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

ve čtvrtek 14. ledna 2021 od 10 hod. v Galerii HAMU

Program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Projednání návrhu členů komise pro volby do AS AMU
  3. Návrh aktualizace Jednacího a případně i Volebního řádu AS HAMU
  4. Projednání akreditačních spisů (částečně Bc. a částečně Mgr.)
  5. Informace o vypsaných volbách do AS HAMU a AS AMU
  6. Různé a dotazy hostů
6. leden 2021

.