Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 27. 1. 2021

Vážení členové akademické obce HAMU,

 přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

ve středu 27. ledna 2021 od 10 hod. v Galerii HAMU

Program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Projednání návrhu členů komise pro volby do AS AMU
  3. Návrh aktualizace Jednacího a Volebního řádu AS HAMU, Jednacího řádu UR HAMU
  4. Projednání akreditačních spisů (částečně Bc. a částečně Mgr.)
  5. Informace o vypsaných volbách do AS HAMU a AS AMU
  6. Různé a dotazy hostů
15. leden 2021

.