Vyhlášení výsledků voleb do AS HAMU na funkční období 2021-2024

Ve dnech 23., 24. a 25. března 2021 proběhly volby do Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze (AS HAMU).

Výsledky voleb
 

Akademičtí pracovníci

pořadí

počet hlasů

Jméno a příjmení

katedra

1.

133

Ondřej Urban

Zvuková tvorba

2.

109

Leoš Čepický

Strunné nástroje, housle

3.

100

Ivo Kahánek

Klávesové nástroje, klavír

4.

99

Lukáš Klánský

Klávesové nástroje, klavír

5.

96

Miroslav Sekera

Odd. klavírní spolupráce

6.

90

Daniel Mikolášek

Bicí nástroje

7.

80

František Malý

Klávesové nástroje, klavír

8.

79

Michal Rataj

Skladba

Další pořadí – náhradníci

pořadí

počet hlasů

Jméno a příjmení

katedra

9.

74

Noemi Zárubová – Pfeffermannová

OHTD

10.

63

Jan Bartoš 

Klávesové nástroje, klavír

11.

58

Vít Havlíček

OHTD

12.

58

Jiří Panocha

Strunné nástroje, housle

13.

56

Bohumíra Eliášová

Tanec, choreografie

14.

54

Eliška Vavříková

Nonverbální divadlo

15.

50

Andrea Opavská

Tanec, pedagogika tance

16.

42

Jaroslav Tůma

Klávesové nástroje, varhany

17.

40

Jan Mach

Dechové nástroje, klarinet

18.

38

Jiří Hlaváč

Dechové nástroje, klarinet

 

Studenti

pořadí

počet hlasů

Jméno a příjmení

studijní obor

1.

94

Matouš Pěruška

housle

2.

86

Eliška Zamouřilová

hudební produkce

3.

83

Jakub Junek

housle

4.

81

Haštal Hapka

skladba

5.

75

Marek Kozák

klavír

Další pořadí – náhradníci

pořadí

počet hlasů

Jméno a příjmení

studijní obor

6.

62

Dora Hájková

violoncello

7.

61

Johanna Haniková

klavír

8.

57

Kamila Uherková

hudební produkce

9.

56

Vilma Bořkovec

operní režie

10.

51

Jan Mráček

housle

11.

44

Barbora Brabcová

klavír

12.

40

Natálie Podešvová

nonverbální divadlo

13.

37

Anna Paulová

klarinet

14.

37

Milica Ivanič

skladba

15.

36

Vendula Poznarová

choreografie

16.

33

Martin Vokal

pedagogika tance

17.

27

Kateřina Škardová

klarinet

18.

26

Kateřina Blažková

klavír

19.

25

Jakub Dolejš

zpěv

 

Volební komise zasedla dne 25. března 2021 po 15 hod. po skončení třetího, závěrečného dne voleb v místnosti sekretariátu děkana a tajemnice HAMU. Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s volebním řádem AS HAMU. 

Bylo celkem odevzdáno 262 volebních lístků, z toho 0 neplatných lístků.  Celková volební účast byla 47, 03%

Všem zvoleným gratulujeme!

 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU, vyhlašovatel voleb do AS HAMU
prof. Václav Janeček, prorektor AMU, předseda volební komise pro volby do AS HAMU

25. březen 2021

.