Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 15. 12. 2021 od 10 hod.

Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční 

ve středu 15. prosince 2021 od 10 hod. kombinovanou formou,
prezenčně v zasedačce HAMU a online na tomto odkazu Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Projednání vyhlášky děkana k vyhlášení přijímacího řízení do magisterského studia v akad. roce 2022/2023 v českém jazyce
  3. Bod z minulého jednání AS HAMU k problematice s Café HAMU, vyjádření p. Lechnýře  
  4. Různé – stanovení formálních zpravodajů pro akreditační spisy v angličtině, které budou projednávány na jednání AS HAMU v lednu

Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde 

8. prosinec 2021

.