Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 4. 5. 2022 od 13 hod.


Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční 

ve středu 4. května 2022 od 13 hod. kombinovanou formou, prezenčně v zasedačce HAMU a online na tomto odkazu Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Orientační program:

 1. Povolání náhradníka jako nového člena AS HAMU
 2. Schválení navrženého programu
 3. Volba místopředsedy AS HAMU za pedagogickou komoru
 4. Složení disciplinární komise fakulty pro její další funkční období
 5. Návrh fakulty na člena Etické komise AMU 
 6. Vyhláška děkana – přijímací řízení do PhD. studijního programu Skladba v ČJ
 7. Vyhláška děkana – přijímací řízení do NMgr. studijních programů Skladba a Pedagogika tance v Aj
 8. Projednání akreditačních spisů (doktorského SP v Čj a navazujících magisterských SP v Aj)
 9. Výroční zpráva HAMU za 2021
 10. Čerpání rozpočtu HAMU v roce 2022 
 11. Různé

  Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde
7. duben 2022

.