Předběžný program zasedání Umělecké rady HAMU, 12. 5. 2022, 13:30 hod., zasedačka HAMU

 1. Úvodní slovo děkana  
 2. Schválení předloženého programu jednání  
 3. Habilitační řízení – PhDr. MgA. Josef Záruba - Pfeffermann, Ph.D., obor Hudební umění - hudební teorie, Filosofická fakulta UK, Ústav pro dějiny umění 
 4. Habilitační řízení – MgA. Jan Hudeček, Ph.D. obor Hudební umění – fagot, HAMU Praha  
 5. Habilitační řízení – MgA. Martin Bárta, obor Hudební umění – zpěv, HAMU Praha 
 6. Projednání, případné schválení, akreditačních spisů (navazujících magisterských SP v Aj) 
  NMgr. SP Jazzová hudba v Aj 
  NMgr. SP Taneční věda v Aj 
 7. Vyjádření se k návrhům děkana jmenovat vedoucí kateder od 1. 7. 2022 
 8. Projednání, případné schválení Plánu realizace Strategického záměru HAMU 21+ pro rok 2022  
 9. Informace proděkana pro uměleckou činnost (komise) 
 10. Různé 
7. květen 2022

.