Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 31. 5. 2022 od 10 hod.

Vážení členové akademické obce HAMU,
přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční 

v úterý 31. května 2022 od 10:00 hod. kombinovanou formou, prezenčně v zasedačce HAMU a online na tomto odkazu Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Navržený program:

 1. Schválení navrženého programu
 2. Výroční zpráva HAMU za 2021
 3. Vyhláška děkana – přijímací řízení dle „LEX Ukrajina“ pro akad. rok 2022/2023
 4. Vyhláška děkana – přijímací řízení do Bc. studia v Čj pro akad. rok 2023/2024
 5. Návrh vyhlášky děkana Organizační řád HAMU a Organizační řád děkanátu HAMU 
 6. Projednání návrhu děkana jmenovat a také odvolat vedoucí kateder s platností od 1. 7. 2022 
 7. Projednání rozdělení finančních prostředků na HAMU v roce 2022 
 8. Investiční výhledy fakulty, investice z programového i fakultního financování atd.
 9. Stížnost studentek a studentů Katedry zpěvu a operní režie – podnět senátora Haštala Hapky 
 10. Návrh na úpravu Volebního řádu AS HAMU – podnět senátora Michala Rataje 
 11. Oživení nabídky Mgr. Jany Kubánkové - profesionálně pojatá interdisciplinární výuka psychosomatiky instrumentální hry – podnět senátora Daniela Mikoláška 
 12. PR fakulty – informace proděkana Adama Halaše
 13. Různé – např. stanovení zpravodajů pro další akreditační spisy

  Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde
24. květen 2022

.