Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 11. 10. 2022 od 13 hod.


Vážení členové akademické obce HAMU,
přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční 

v úterý 11. 10. 2022 od 13 hod. kombinovanou formou, prezenčně v zasedačce HAMU a online na tomto odkazu Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Navržený program:

 1. Povolání náhradníků
 2. Schválení navrženého programu
 3. Informace o jednání pracovní skupiny k navrhovaným změnám Volebního řádu AS HAMU
 4. Změna Statutu HAMU  
 5. Projednání akreditačních spisů:
  Akr spis SP Ph.D. Interpretace a teorie interpretace v Čj 
  Akr spis SP Ph.D. „Zvuk“ v Čj 
  Akr spis SP Ph.D. „Tanec“ v Čj 
  Akr spis SP Ph.D. Hudební produkce v Čj 
  Akr spis SP Bc. Pedagogika tance v Aj 
  Akr spis SP Bc Klávesové nástroje v Čj, přidání specializace Akordeon 
   
 6. Projednání návrhu člena Stipendijní komise HAMU – student fakulty
 7. Projednání návrhu děkana na jmenování vedoucí Katedry hudební teorie
 8. Různé 

  Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde (bude zveřejněno).
22. září 2022

.