Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 11. 10. 2022 od 13 hod.


Vážení členové akademické obce HAMU,
přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční 

v úterý 11. 10. 2022 od 13 hod. kombinovanou formou, prezenčně v zasedačce HAMU a online na tomto odkazu Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Navržený program:

 1. Zařazení (povolání) náhradníků 
 2. Schválení navrženého programu
 3. Projednání akreditačních spisů:
  Akr spis Ph.D. SP Interpretace a teorie interpretace v Čj
  Akr spis Ph.D. SP Zvuková tvorba a hudební režie v Čj
  Akr spis Ph.D. SP Taneční umění a nonverbální divadlo v Čj 
  Akr spis Ph.D. SP Hudební produkce v Čj
  Akr spis Bc. SP Pedagogika tance v Aj
  Akr spis Bc. SP Klávesové nástroje v Čj, přidání specializace Akordeon.
   
 4. Informace o jednání pracovní skupiny k navrhovaným změnám Volebního řádu AS HAMU 
 5. Projednání návrhu děkana na jmenování vedoucí Katedry hudební teorie HAMU 
 6. Projednání návrhu studentské komory AS HAMU na člena Stipendijní komise HAMU – student fakulty 
 7. Různé 

  Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde.
22. září 2022

.