Předběžný program zasedání Umělecké rady HAMU, 3. 11. 2022, 13:30 hod., zasedačka HAMU

 

 

 1. Úvodní slovo děkana  
 2. Schválení předloženého programu jednání  
 3. Řízení ke jmenování profesorem – doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, Ph.D., obor Hudební umění – skladba, HAMU Praha
 4. Habilitační řízení – Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D., obor Hudební umění – hudební teorie, Katedra hudební výchovy a kultury na Pedagogické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni 
 5. Habilitační řízení – Pavel Horáček, obor Hudební umění – zpěv, HAMU Praha 
 6. Projednání, případné schválení, akreditačních spisů: 
  Akr spis Ph.D. SP Interpretace a teorie interpretace v Čj 
  Akr spis Ph.D. SP Zvuková tvorba a hudební režie v Čj 
  Akr spis Ph.D. SP Taneční umění a nonverbální divadlo v Čj  
  Akr spis Ph.D. SP Hudební produkce v Čj 
  Akr spis Bc. SP Pedagogika tance v Aj 
  Akr spis Bc. SP Klávesové nástroje v Čj, přidání specializace Akordeon.  
 7. Vyjádření se k návrh děkana jmenovat vedoucí Katedry hudební teorie od 1. 12. 2022  
 8. Projednání návrhu děkana o udělení čestného titulu Emeritní profesor dvěma bývalým profesorkám HAMU 
 9. Informace proděkana pro uměleckou činnost (komise) 
 10. Různé
5. říjen 2022

.