Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 8. 12. 2022 od 13 hod.


Jednání proběhne v zasedačce HAMU, v kombinované formě 
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 1. Schválení navrženého programu
 2. Host jednání - tajemnice fakulty Ing. Jolana Krotilová k podání informací finanční povahy ve vztahu k plánovaným investičním akcím a  projektům
 3. Návrh Statutu HAMU
 4. Projednání akreditačního spisu Ph.D. SP Zvuková tvorba a hudební režie v Čj, garant doc. Ondřej Urban, zpravodaj senátor Michal Rataj
 5. Vyhláška děkana – přijímačky do NMgr. SP v Čj v AR 23/24  
 6. Vyhláška děkana – přijímačky do NMgr. SP v Aj v AR 23/24
 7. Vyhláška děkana – přijímačky do Ph.D. SP v Čj v AR 23/24
 8. Informace děkana o aktualizaci Organizačního řádu HAMU, viz vyhláška děkana č. 15/2022
 9. Různé 

  Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde.
15. listopad 2022

.