Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 26. 1. 2023 od 13 hod.

Program zasedání Akademického senátu HAMU dne 26. 1. 2023 od 13 hod., zasedačka HAMU,
jednání proběhne v kombinované formě Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Předběžný program:

 1. Schválení navrženého programu
 2. Hosté jednání doc. Daniela Jobertová a Tereza Kliment k představení nové platformy pro zobrazování personálního zabezpečení studijních programů
 3. Vyhláška děkana – vyhlášení přijímaček do NMgr. SP v Aj pro AR 23/24 
 4. Hosté jednání – architekt projektu pro úpravy LP za účelem návrhu nových učeben bicích nástrojů v 1.PP., prezentace prostřednictvím 3D vizualizace 
 5. Projednání akreditačních spisů:
  - Ph.D. SP Skladba v Aj
  - Bc. SP Zpěv v Čj
 6. Hosté jednání – zástupci vedení k podání informací k projektu OP JAK
 7. Různé

Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde.

5. leden 2023

.