Předběžný program zasedání Umělecké rady HAMU, 9. 2. 2023, 13:30 hod., zasedačka HAMU

 1. Úvodní slovo děkana 
 2. Schválení předloženého programu jednání 
 3. Předání čestného titulu Emeritní profesor dvěma bývalým profesorkám HAMU
 4. Řízení ke jmenování profesorem – doc. Mgr. Art. Marie Kaupová, obor Hudební umění – zpěv, HAMU Praha
 5. Habilitační řízení – MgA. Jan Trojan, Ph.D., obor Hudební umění – skladba, HAMU Praha
 6. Projednání, případné schválení, akreditačních spisů:
  Akr. Spis doktorského SP Zvuková tvorba a hudební režie v Čj
  Akr. spis bakalářského SP Zpěv v Čj
  Akr. spis DSP Skladba v Aj 
 7. Návštěva – doc. Daniela Jobertová + p. Tereza Kliment – informace k změně platformy, na které je zobrazena příloha C akreditačního spisu, tedy personální zabezpečení studijního programu
 8. Informace proděkana pro uměleckou činnost (komise)
 9. Různé 
16. leden 2023

.