Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 21. 03. 2023 od 13 hod.


Program zasedání Akademického senátu HAMU dne 21. 03. 2023 od 13 hod., zasedačka HAMU,
jednání proběhne v kombinované formě Kliknutím sem se připojíte ke schůzce 

 

Předběžný program: 

 1. Schválení navrženého programu 
 2. Vyhláška děkana – vyhlášení přijímacích zkoušek do studia Bc. SP Hudební produkce v Čj (druhý řádný termín) pro akad. rok 23/24, předkládá děkan fakulty – příloha č. 1 
 3. Vyhláška děkana – vyhlášení přijímacích zkoušek do studia PhD. SP Interpretace a teorie interpretace v Čj pro akad. rok 23/24, předkládá děkan fakulty – příloha č. 2 
 4. Projednání návrhu děkana jmenovat od 15. 5. vedoucího KBN a vedoucího KDN vzešlých z výběrových řízení 
 5. Rekapitulace čerpání rozpočtu HAMU za 2022, předkládá děkan fakulty – příloha č. 3 
 6. Návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2023, předkládá děkan fakulty - příloha č. 4 
 7. Statut HAMU, předkládá děkan fakulty – s vypořádáním připomínek právníka AMU - příloha č. 5, vypořádání připomínek Legislativní komise AS AMU -  příloha č. 6 
 8. Změna OŘ fakulty – zřízení nového pracoviště "Ústav pro hudební a taneční vědu, výzkum a teorii", předkládá děkan fakulty - příloha č. 7 a 8, host Ing. Zdeněk Otčenášek – jeho materiál – příloha č. 9 
 9. Hosté jednání – Mgr. Jana Horká, vedoucí knihovny HAMU se zaměstnanci knihovny k budoucnosti a směřování knihovny HAMU i v souvislosti se stavebními pracemi spojenými s vybudováním prostor pro KBN 
 10. Bod senátora Haštala Hapky – zavedení pravidelných katederních koncertů v Galerii, anotace viz níže 
 11. Různé
  - prostory pro studentky/y specializace Harfa  

  Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde.
14. březen 2023

.