Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 28. 03. 2023 od 14 hod.

Program zasedání Akademického senátu HAMU dne 28. 03. 2023 od 14 hod.,
zasedačka HAMU, jednání proběhne v kombinované formě
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce 

 
Předběžný program: 

  1. Schválení navrženého programu 
  2. Pokračování bodu z minulého jednání Změna OŘ fakulty – zřízení nového pracoviště Ústav pro hudební a taneční vědu, výzkum a teorii 
  3. Návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2023  
  4. Statut HAMU s vypořádáním připomínek právníka AMU  
  5. Různé  
22. březen 2023

.