Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 27. 04. 2023 od 12:30 hod.

 

Program zasedání Akademického senátu HAMU dne 27. 04. 2023 od 12:30 hod.,
zasedačka HAMU, jednání proběhne v kombinované formě
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Navržený program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Rozdělení finančních prostředků HAMU na rok 2023  - příloha č. 1
  3. Informace o postupu prací – prostory pro KBN a s tím související další odpovídající kroky 
  4. Změna Volebního řádu AS HAMU  - příloha č. 2
  5. Přijímací zkoušky do doktorského studia SP Hudební produkce, Taneční umění a Nonverbální divadlo, Zvuková tvorba a hudební režie  - příloha č. 3, ,4, 5, 6
  6. Přijímací zkoušky do doktorského studia SP Composition - příloha č. 7, 8
  7. Přijímací zkoušky do bakalářského studia SP Dechové nástroje, specializace Fagot, druhý řádný termín  - příloha č. 9
  8. Různé  

    Podklady k programu zasedání jsou dostupné zde.
20. duben 2023

.