Předběžný program zasedání Umělecké rady HAMU, 11. 5. 2023, 13:30 hod., zasedačka HAMU

 

  1. Úvodní slovo děkana 
  2. Schválení předloženého programu jednání 
  3. Řízení ke jmenování profesorem – doc. Mgr. Jana Boušková, obor Hudební umění – harfa, HAMU Praha
  4. Řízení ke jmenování profesorem – doc. MgA. Bohuslav Matoušek, obor Hudební umění – housle, HAMU Praha
  5. Habilitační řízení – MgA. Vít Havlíček, Ph.D., obor Hudební umění – hudební teorie, HAMU Praha
  6. Vyjádření UR k návrhu děkana jmenovat vedoucí kateder od 15. 5. a od 1. 7. 2023
  7. Informace proděkana pro uměleckou činnost (komise a školitelé doktorských studentů)
  8. Různé 
10. květen 2023

.