Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 1. 4. 2019

 

Vážení členové akademické obce HAMU,

 

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

v pondělí 1. dubna 2019 od 14 hod v zasedací místnosti HAMU, č. dv. 1028. 

 

1)            Schválení navrženého programu

2)            Projednání návrhu rozpočtu HAMU na rok 2019

3)            Způsob hlasování (schvalování) podmínek přijímacích řízení na HAMU

4)            Návrh způsobu bodování při přijímacích zkouškách

6)            Návrh vedení HAMU na členku/člena Etické komise AMU

7)            Body k projednání z minulého zasedání AS HAMU

8)            Různé a dotazy hostů

14. březen 2019

.