Akademický senát

Volbu, složení, pravomoce a funkční období Akademického senátu HAMU (dále též „AS HAMU“) a jeho členů upravuje § 26 a 27 zákona, Volební řád AS HAMU a Jednací řád AS HAMU.  AS HAMU a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci HAMU.

AS HAMU má 13 členů, 8 akademických pracovníků a 5 studentů.  Funkční období členů AS HAMU je tříleté. Funkční období členů AS HAMU včetně náhradníků zaniká s koncem funkčního období stávajícího AS HAMU.

Činnost AS HAMU materiálně i administrativně zajišťuje děkanát HAMU.
 

Zasedání AS HAMU

03.09.2020

AS HAMU

Volby do Akademického senátu HAMU - 11.11.-12.11.2020

 

01.09.2020

AS HAMU

Vyhlášení voleb do Akademického senátu HAMU 11. - 12. 11. 2020

 

25.08.2020

AS HAMU

Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 10. 9. 2020

 

11.06.2020

AS HAMU

Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 24. 6. 2020

 

22.05.2020

AS HAMU

Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 25. 5. 2020

 

05.12.2019

AS HAMU

Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 17. 12. 2019

 

04.11.2019

AS HAMU

Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 19. 11. 2019

 

08.10.2019

AS HAMU

Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 17. 10. 2019

 

31.05.2019

AS HAMU

Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 17. 6. 2019

 

17.04.2019

AS HAMU

Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 7. 5. 2019

 

14.03.2019

AS HAMU

Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 1. 4. 2019

 

11.06.2018

AS HAMU

Program zasedání AS HAMU dne 19. 6. 2018 od 14 hod. v zasedací místnosti AMU

 

25.04.2018

AS HAMU

Program zasedání akademického senátu dne 25. 4. 2018 od 14 hod v zasedací místnosti HAMU č. 1028

 

07.03.2018

AS HAMU

Studentská komora AS HAMU se rozhodla připojit k prohlášení studentské komory AS DAMU

 

06.03.2018

AS HAMU

Program zasedání AS HAMU dne 15. 3. 2018 od 15 hod. v zasedací místnosti HAMU č. 1028

 

20.02.2018

AS HAMU

Výsledky voleb zástupců HAMU do akademického senátu AMU

 

15.02.2018

AS HAMU

Výsledky voleb do AS AMU a informace k doplňujícím volbám do studentské komory AS AMU - 19.2.2018

 

15.02.2018

AS HAMU

Výsledky voleb do Akademického senátu AMU 13. 2.–14. 2. 2018

 

24.01.2018

AS HAMU

Program zasedání AS HAMU dne 1.2.2018 od 13 hod. v zasedací místnosti HAMU č. 1028

 

08.11.2017

AS HAMU

Akademický senát HAMU dne 8.11.2017 v tajné volbě zvolil nového děkana HAMU

16.08.2017

AS HAMU

Usnesení AS HAMU o zahájení výběru kandidáta na jmenování děkana HAMU

 

22.06.2017

AS HAMU

Pozvánka na zasedání AS HAMU - 27.6.

 

Dokumenty