Volby do Akademického senátu HAMU – 23., 24. a 25. března 2021 

23. a 24. 3. pouze online, 25. 3. pouze prezenčně

V souvislosti s vývojem aktuální situace určuji formu voleb do AS HAMU včetně termínu jejich konání. Dále ve spolupráci s prof. Václavem Janečkem, předsedou volební komise pro volby do AS HAMU upřesňuji organizaci průběhu voleb samotných. Jedná se o volby do tzv. malého fakultního senátu, kam se volí budoucí senátoři pouze z řad pedagogů a studentů HAMU.


Úterý 23. 3. a středa 24. 3. pouze online hlasování - VOLEBNÍ WEB

  • Čas: od 23. 3. od 8 hod. do 24. 3. do 16 hod.
  • Pro vstup do webové aplikace bude nutné zadat přihlašovací údaje do sítě AMU. Proto naléhavě prosím o kontrolu vašich přihlašovacích údajů do sítě AMU. V případě potřeby v této věci kontaktujte p. Zdeňka Krajíčka, pracovníka IT, tel 234244108, zdenek.krajicek@hamu.cz
  • Lze volit i prostřednictvím fakultního PC – bude připraveno v sekretariátu děkana a tajemnice HAMU (1. parto LP), bude zde připraven také zástupce volební komise pro případnou pomoc. Oba dva dny vždy od 9 do 16 hod.

Čvrtek 25. 3. pouze prezenční hlasování (osobně, do volební urny)

  • Místo: šatna pro Sál Martinů (vše bude značené), voliči budou vstupovat jednotlivě
  • Čas: od 10 do 15 hod.
     

Seznam kandidátů do studentské a do pedagogické komory AS HAMU (uzávěrka pro podání nominací proběhla 31. 1. 2021) naleznete zde

Představení kandidátů do AS HAMU akademické obci se odehraje online prostřednictvím aplikace Teams ((pro účast bude třeba zadat své přihlašovací údaje - školní email a hlavní heslo do sítě AMU)::

prof. Ivan KLánský, děkan HAMU

Aktuality k volbám do AS HAMU 2021 - 2024


.