Volby do AS HAMU na období 2021-2024

Volby do Akademického senátu HAMU – 23., 24. a 25. března 2021

23. a 24. 3. pouze online, 25. 3. pouze prezenčně

V souvislosti s vývojem aktuální situace určuji formu voleb do AS HAMU včetně termínu jejich konání. Dále ve spolupráci s prof. Václavem Janečkem, předsedou volební komise pro volby do AS HAMU upřesňuji organizaci průběhu voleb samotných. Jedná se o volby do tzv. malého fakultního senátu, kam se volí budoucí senátoři pouze z řad pedagogů a studentů HAMU.


Úterý 23. 3. a středa 24. 3. pouze online hlasování - VOLEBNÍ WEB

  • Čas: od 23. 3. od 8 hod. do 24. 3. do 16 hod.
  • Pro vstup do webové aplikace bude nutné zadat přihlašovací údaje do sítě AMU. Proto naléhavě prosím o kontrolu vašich přihlašovacích údajů do sítě AMU. V případě potřeby v této věci kontaktujte p. Zdeňka Krajíčka, pracovníka IT, tel 234244108, zdenek.krajicek@hamu.cz .
  • Lze volit i prostřednictvím fakultního PC – bude připraveno v sekretariátu děkana a tajemnice HAMU (1. parto LP), bude zde připraven také zástupce volební komise pro případnou pomoc. Oba dva dny vždy od 9 do 16 hod.

Čvrtek 25. 3. pouze prezenční hlasování (osobně, do volební urny)

  • Místo: šatna pro Sál Martinů (vše bude značené), voliči budou vstupovat jednotlivě
  • Čas: od 10 do 15 hod.

Seznam kandidátů do studentské a do pedagogické komory AS HAMU (uzávěrka pro podání nominací proběhla 31. 1. 2021) naleznete zde .

Představení kandidátů do AS HAMU akademické obci se odehraje online prostřednictvím aplikace Teams ((pro účast bude třeba zadat své přihlašovací údaje - školní email a hlavní heslo do sítě AMU)::

prof. Ivan KLánský, děkan HAMU

Aktuality k volbám do AS HAMU 2021 - 2024