Volby do AS HAMU na období 2024-2027

VOLBY

Elektronicky hlasovat lze od 5. 3. od 8:00 hod. do 6. 3. do 16:00 hod. na adrese - volby.amu.cz.
Návod, jakým způsobem bude probíhat hlasování, naleznete ZDE
Pro přihlášení budete potřebovat své přihlašovacích údaje (uživatelské jméno a hlavní heslo do sítě AMU)! 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si připomenout, že zítra 5. 3. a pozítří 6. 3. proběhnou volby do Akademického senátu fakulty. Tyto volby proběhnou pouze online s tím, že budou spuštěny v úterý 5. 3. v 8 hod. a uzavřeny ve středu 6. 3. v 16 hod.

Dále si dovoluji upozornit, že se ve stejných dnech konají i volby do AS AMU. Bude tedy třeba volit tzv. dvakrát, protože se hlasuje o zástupcích do každého ze senátů zvlášť.

Odkaz na volby (jak do AS HAMU, tak AS AMU) bude tento volby.amu.cz

Pro vstup do webové aplikace bude nutné zadat přihlašovací údaje do sítě AMU. Z těchto důvodů si dovoluji apelovat, abyste prosím včas provedli kontrolu vašich přihlašovacích údajů do sítě AMU. V případě potřeby v této věci kontaktujte p. Zdeňka Krajíčka, pracovníka IT, tel 234244108, zdenek.krajicek@hamu.cz

Po vstoupení do samotné aplikace bude třeba vybrat ze seznamu voleb ty správné, tedy jednou volby do AS HAMU a jednou volby do AS AMU.

Lze volit i prostřednictvím fakultních PC – jedno bude připraveno před sekretariátem kateder (místnost č. 1057), jedno PC bude k dispozici v zasedačce HAMU (1. parto LP). V případě potřeby či nejasností vám budou k dispozici dámy na sekretariátu děkana a tajemníka a také dámy na sekretariátu kateder. Po oba dva dny bude pro případné řešení technických problémů také dostupný p. Zdeněk Krajíček, pracovník IT.

Přijměte prosím pozvání k oběma uvedeným volbám.

Se srdečným pozdravem

prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D.
předseda volební komise pro volby do AS HAMU

Aktuality k volbám do AS HAMU 2024 - 2027